Curs de Miracole

108 - In adevăr, a da şi a primi sunt una.

Viziunea depinde de ideea de astăzi. În această idee se află lumina, deoarece împacă toate aparentele contrarii. Şi ce altceva este lumina decât dizolvarea născută din pace a tuturor conflictelor şi gândurilor tale greşite într-un singur concept, pe de-a-ntregul adevărat? Până şi acesta din urmă va dispărea, deoarece va face loc Gândului care îl susţine. Iar acum eşti de-a pururi în pace, căci aici visul e sfârşit.

Adevărata lumină, cea care face posibilă viziunea, nu este lumina pe care o văd ochii trupului. Ea este o stare a minţii care a devenit atât de unificată, încât întunericul nu mai poate fi perceput.

Şi astfel ceea ce este de-o seamă este văzut ca fiind una, pe când ceea ce nu este la fel rămâne neobservat, pentru că nu se află acolo. Aceasta este lumina care nu prezintă contrarii, iar viziunea, fiind vindecată, are puterea de a vindeca. Aceasta este lumina ce aduce pacea minţii tale altor minţi, pentru a o împărtăşi şi a se bucura că sunt una cu tine şi cu ele însele. Aceasta este lumina care vindecă, deoarece ea aduce percepţia simplă, bazată pe un unic cadru de referinţă, de unde rezultă o semnificaţie unică.
Aici, atât a da cât şi a primi sunt văzute ca aspecte diferite ale unui singur Gând, al cărui adevăr nu depinde de care dintre aceste două aspecte este considerat primul sau care pare să fie pe locul doi. Aici se înţelege că ambele au loc simultan, ca Gândul să rămână întreg. În această înţelegere se află suportul împăcării tuturor contrariilor, fiind percepute din acelaşi cadru de referinţă, care unifică acest gând.
Un singur gând, complet unificat, va servi la unificare tuturor gândurilor. Aceasta este totuna cu a spune că o singură corecţie este suficientă pentru a înfăptui toată corecţia, sau că a ierta un frate pe de-a-ntregul este suficient pentru a aduce mântuire tuturor minţilor. Căci acestea nu sunt decât câteva cazuri speciale ale unei singure legi care guvernează orice fel de învăţare, atunci când este condusă de Cel Unic, care cunoaşte adevărul.
A învăţa că a da şi a primi sunt una, are o utilitate specială, dat fiind că acest lucru poate fi încercat şi verificat atât de uşor. Iar când acest caz special s-a dovedit că funcţionează întotdeauna în fiecare împrejurare când este pus la încercare, gândul care îl generează poate fi generalizat şi asupra altor zone de îndoială şi de viziune ambiguă. Iar de acolo el se va extinde pentru a ajunge, finalmente, la Gândul Unic, care genereaza toate gândurile.
Astăzi vom exersa acest caz de a da şi a primi. Vom folosi această simplă lecţie despre ceea ce este evident, deoarece are rezultate pe care nu le putem trece cu vederea. A dărui înseamnă a primi. Astăzi vom încerca să oferim pace fiecăruia şi vom vedea cât de repede se reîntoarce ea la noi. Lumina înseamnă seninătate; în această pace ne este dăruită viziunea, noi putând exista.
Vom începe deci perioadele de exersare cu învăţătura pentru astăzi şi vom spune:

"În adevăr, a da şi a primi sunt acelaşi lucru. Voi primi ceea ce dăruiesc acum."


Închide apoi ochii şi gândeşte-te, vreme de cinci minute, la ceea ce ai vrea să oferi fiecăruia ca şi tu să ai parte de acelaşi lucru. Ai putea spune, de pildă:

"Ofer linişte tuturor."
Ofer pacea minţii tuturor."
"Ofer blândeţe tuturor."

Rosteşte aceste cuvinte fără grabă, oprindu-te apoi şi aşteptând să primeşti darul pe care l-ai oferit. Acesta îţi va reveni în aceeaşi măsură în care l-ai dat. Vei observa că cele dăruite corespund cu exactitate celor dobândite, căci ai primit ce-ai cerut. Ar mai putea fi de folos să te gândeşti la cineva anume căruia să-i oferi darurile tale. El îi reprezintă pe toţi ceilalţi şi prin el dăruieşti tuturor.
Simpla noastră lecţie de astăzi te va învăţa multe. De-acum înainte, efectul şi cauza vor fi mult mai bine înţelese şi progresul nostru va fi mult mai rapid. Gândeşte-te la exerciţiile de astăzi ca fiind avansări rapide în procesul tău de învăţare, care se accelerează şi consolidează tot mai mult de fiecare dată când spui:

"În adevăr, a da şi a primi sunt una."

A da şi a primi sunt una

Last accessed pages

  1. Mă număr printre slujitorii lui Dumnezeu (39)
  2. Mă voi da la o parte să Îi cedez Lui conducerea (40)
  3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (211318)
  4. Viitor perfect si Viitorul perfect continuu - Future perfect and Continuous (20850)
  5. Trecut perfect si Trecutul perfect continuu - Past perfect and Continuous (56779)

Popular pages this month

  1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1301)
  2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (998)
  3. Creare si editare pagini HTML (474)
  4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (367)
  5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (336)