Curs de Miracole

132 - Dezleg lumea de tot ceea ce am gândit că este.

Ce altceva ţine lumea în lanţuri, decât credinţele (convingerile) tale? Şi ce altceva poate salva lumea decât Sinele tău? Credinţa este într-adevăr plină de putere. Convingerile tale sunt cu adevărat pline de putere, iar iluziile sunt la fel de viguroase în efectele lor ca şi adevărul. Un nebun crede că lumea pe care o vede este reală, şi nu o pune la îndoială. Nici nu poate fi făcut să pună la îndoială efectul gândurilor sale. De-abia atunci când sursa lor este pusă sub semnul întrebării, încolţeşte în el, în sfârşit, speranţa libertăţii.
Cu toate acestea, mântuirea se dobândeşte uşor, căci oricine este liber să-şi preschimbe mintea, schimbându-i-se, drept urmare, toate gândurile (şi onvingerile). Acum sursa gândirii este alta, căci aţi preschimba mintea înseamnă că ai schimbat sursa tuturor ideilor pe care le gândeşti, pe care le-ai gândit vreodată sau pe care le vei mai gândi. Eliberezi trecutul de ceea ce ai gândit înainte. Eliberezi viitorul de toate imboldurile străvechi de a căuta ceea ce nu vrei să găseşti.
Prezentul rămâne acum singurul timp. Aici, în prezent, lumea este pusă în libertate.
Fiindcă, pe măsură ce trecutul se risipeşte, izbăveşti viitorul de temerile tale ancestrale, găseşti scăparea şi o dăruieşti lumii. Ai înrobit lumea cu toate fricile, îndoielile şi suferinţele tale, cu durerea şi lacrimile tale: şi toată mâhnirea ta o apasă şi o ţine în captivitatea credinţelor tale. Moartea o loveşte pretutindeni, pentru că în mintea ta nutreşti amarnicele gânduri ale morţii.
Lumea nu este nimic în sine. Mintea ta trebuie să-i confere semnificaţie şi rost. Iar ceea ce vezi în ea sunt propriile tale dorinţe transpuse în faptă, astfel încât să te poţi uita la ele şi să le consideri reale. Poate crezi că nu ai plăsmuit lumea, ci ai venit fără tragere de inimă în toiul celor gata făcute, într-o lume care nu era tocmai în aşteptarea gândurilor tale spre ai conferi o semnificaţie. Adevărul este că ai găsit exact ceea ce te aşteptai să vezi atunci când ai venit.
Nu există nici o lume separată de ceea ce doreşti, iar într-aceasta stă izbăvirea ta finală.
Preschimbă-ţi doar mintea în privinţa a ceea ce vrei să vezi, şi toată lumea trebuie să se schimbe în consecinţă. Ideile nu-şi părăsesc sursa. Acest motiv central este enunţat deseori în text, şi trebuie avut în vedere, dacă e să înţelegi lecţia de astăzi. Nu trufia e cea care îţi spune că tu eşti cel care ai plăsmuit lumea pe care o vezi, şi că ea se schimbă odată ce-ţi preschimbi mintea.
Dar trufia este cea care susţine că ai venit într-o lume cu totul separată de tine, insensibilă la ceea ce gândeşti şi cu totul aparte de ceea ce ai putea crede despre ea.
Nu există nici o lume! Acesta este gândul central pe care încearcă cursul să-l propovăduiască. Nu oricine este gata să-l accepte, şi fiecare trebuie să înainteze atât cât se poate lăsa condus de-a lungul cărării către adevăr. El se va întoarce şi va înainta şi mai mult, sau poate se va retrage o vreme pentru a se reîntoarce din nou.
Vindecarea, însă, este darul celor care sunt pregătiţi să înveţe că lumea nu există, şi care pot accepta lecţia acum. Faptul că ei sunt pregătiţi va face ca lecţia să le parvină într-o formă pe care o pot înţelege şi recunoaşte. Unii o văd deodată în pragul morţii şi învie, pentru a o propovădui. Alţii o găsesc într-o experienţă ce nu este din această lume, demonstrându-le că lume nu există, deoarece ceea ce ei contemplă trebuie că este adevărul, şi totuşi contrazice vădit lumea.
Iar alţii o vor găsi în acest curs şi în exerciţiile pe care le facem astăzi. Ideea de astăzi este adevărată, deoarece nu există nici o lume. Iar dacă e într-adevăr propria ta imaginaţie, atunci poţi să o dezlegi de tot ce ai crezut despre ea, preschimbând, pur şi simplu, toate gândurile care i-au dat aceste aparenţe. Cei bolnavi sunt vindecaţi pe măsură ce abandonezi toate gândurile legate de boală, şi cei morţi învie atunci când laşi gândurile vieţii să înlocuiască toate gândurile de moarte pe care le-ai nutrit vreodată.
Acum trebuie să dăm din nou greutate unei lecţii repetată cu ceva timp în urmă, întrucât conţine fundamentul solid pentru ideea de astăzi. Eşti aşa cum te-a creat Dumnezeu. Nu există nici un loc unde poţi suferi, nici vreun timp care poate aduce schimbări condiţiei tale eterne. Cum poate să existe o lume a timpului şi spaţiului, dacă rămâi aşa cum te-a creat Dumnezeu?
Ce altceva este lecţia da astăzi decât un alt mod de a spune că aţi cunoaşte Sinele e mântuirea lumii? A elibera lumea de orice fel de chin nu este altceva decât aţi preschimba mintea (a te răzgândi) în ceea ce te priveşte. Nu există lume separată de ideile tale, deoarece ideile nu-şi părăsesc sursa, iar tu susţii lumea dinăuntrul minţii tale, prin ce gândeşti.
Dar dacă eşti aşa cum te-a creat Dumnezeu, nu poţi gândi separat de El, şi nici nu poţi face ceea ce nu împărtăşeşte veşnicia Şi Iubirea Sa. Sunt acestea inerente lumii pe care o vezi? Creează asemenea Lui? Dacă nu, ea nu este reală, şi nu poate fi la fel. Dacă eşti real, lumea pe care o vezi e falsă, căci creaţia lui Dumnezeu este neasemenea lumii, în toate privinţele. Şi cum prin gândul Său ai fost creat, tot astfel gândurile tale au plăsmuit lumea şi trebuie s-o elibereze, ca să poţi cunoaşte Gândurile pe care le împărtăşeşti cu Dumnezeu.
Eliberează lumea! Creaţiile tale adevărate stau în aşteptarea acestei izbăviri, pentru aţi conferi etenitatea; nu o paternitate a iluziilor, ci în adevăr, cu Dumnezeu. Dumnezeu Îşi împărtăşeşte Paternitatea cu tine, care eşti Fiul Său, căci El nu face o distincţie între ceea ce este El Însuşi şi ceea ce tot El Însuşi este. Ce El creează nu este aparte de El, şi nicăieri Tatăl nu se termină, pentru ca fiul să încearcă să fie ceva separat de El.
Lumea nu există, ea fiind un gând separat de Dumnezeu, făcută să-l separe pe Tatăl şi pe fiu şi să smulgă o parte din Însuşi Dumnezeu, distrugându-I astfel Întregimea. Poate fi reală o lume ce se naşte din această idee? Unde se poate ea găsi? Neagă iluziile, dar acceptă adevărul. Neagă că eşti o umbră aşternută peste puţină vreme asupra unei lumi muribunde. Eliberează-ţi mintea, şi vei privi o lume izbăvită.
Astăzi, scopul nostru este de a elibera lumea de toate convingerile deşarte pe care le-am avut vreodată despre ea şi despre toate lucrurile vii pe care le vedem în ea. Ele nu au cum să se afle acolo. Tot atât de puţin ca şi noi. Căci suntem în căminul pe care Tatăl l-a pregătit atât pentru noi, dimpreună cu ele. Iar noi, care suntem aşa cum El ne-a creat, vom dezlega în această zi lumea de fiecare dintre iluziile noastre, ca să putem fi liberi. Începe fiecare din cele două perioade a câte cincisprezece minute de exersare de astăzi, cu următoarele:

"Eu, cel care rămân aşa cum m-a creat Dumnezeu vreau să dezleg lumea de tot ce am gândit că ar fi ea. Căci eu sunt real tocmai fiindcă lumea nu e reală, şi vreau să-mi cunosc propria realitate."
Apoi, pur şi simplu, găseşte-ţi odihna, alert dar neîncordat, şi îngăduie ca mintea să-ţi fie preschimbată, astfel încât lumea să fie eliberată împreună cu tine.
Nu este necesar să-ţi dai seama că, pe măsură ce emiţi aceste gânduri de binecuvântare a lumii, vindecarea îi ajunge pe mulţi fraţi din colţurile cele mai îndepărtate ale ei, cât şi pe cei pe care-i vezi lângă tine. Dar vei sesiza propria ta izbăvire, cu toate că, deocamdată, s-ar putea să nu înţelegi pe deplin că niciodată nu ai putea fi izbăvit de unul singur.
De-a lungul zilei sporeşte libertatea ce o trimiţi lumii prin intermediul ideilor tale şi, de fiecare dată când eşti tentat să negi puterea acestei simple preschimbări a minţii, spune:

"Dezleg lumea de tot ce mi s-a părut ea a fi şi, În schimbul ei, îmi aleg propria mea realitate."
Dezleg lumea de tot ceea ce am crezut

Last accessed pages

  1. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (133405)
  2. Pronumele relativ 2 (535)
  3. Efecte jQuery simple de ascundere si afisare (597)
  4. Pronumele direct si indirect (2665)
  5. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (93373)

Popular pages this month

  1. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (321)
  2. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (300)
  3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (263)
  4. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (205)
  5. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (170)