Curs de Miracole

122 - Iertarea oferă tot ce vreau.

Ce ai putea avea şi iertarea să nu-ţi poată da? Vrei pace? Iertarea o oferă. Vrei fericire, o minte liniştită, o certitudine a rostului, un sentiment al vredniciei şi frumuseţii care nu poate fi tulburată? Vrei păsare şi siguranţă şi căldura ocrotirii sigure mereu? Vrei o linişte care nu poate fi tulburată, o blândeţe care nu poate fi niciodată rănită, o mângâiere adâncă şi trainică, precum şi o odihnă atât de perfectă încât nu poate fi niciodată deranjată? Iertarea ţi le oferă pe toate acestea, şi multe altele. Ea sclipeşte în faţa ochilor tăi de îndată ce te trezeşti, dăruindu-ţi bucuria cu care să întâmpini ziua. Îţi mângâie fruntea atunci când dormi şi-ţi poposeşte pe pleoape astfel încât să nu vezi nici un vis de teamă şi rău, răzbunare şi atac. Iar atunci când te trezeşti din nou, ea îţi oferă o altă zi de fericire şi pace. Iertarea ţi le oferă pe toate acestea, şi încă multe altele.

Iertarea face ca vălul ce ascunde faţa lui Christ să se ridice de pe cei care privesc lumea cu ochi neiertători. Ea te face să-L recunoşti pe Fiul lui Dumnezeu şi îţi curăţă memoria de toate gândurile moarte, astfel încât amintirea Tatălui să-ţi poată trece pragul minţii.

Ce ai putea să vrei, şi iertarea să nu-ţi poată dărui? Ce alte daruri decât acestea merită a fi căutate? Ce valoare fantezistă, ce efect trivial, sau ce promisiune trecătoare făcută pentru a nu fi niciodată ţinută poate conţine mai multă speranţă decât ceea ce aduce iertarea?
De ce ai căuta un răspuns, altul decât cel care va răspunde la toate? Iată răspunsul perfect dat întrebărilor imperfecte, solicitărilor lipsite de sens, şovăielnicei bunăvoinţe de a auzi, sârguinţei mai puţin decât călduţe şi credinţei parţiale! Iată răspunsul! Nu-l mai căuta. Nu vei găsi altul în locul său.
Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta nu se poate schimba, nici nu poate da greş.
Fii recunoscător că acest plan rămâne exact aşa cum El la întocmit. Stă în faţa ta neschimbat, asemenea unei uşi deschise, chemarea căldurii şi bineţii de dinlăuntru îmbiindu-te să intri şi să te simţi acasă, căci aici îţi este sălaşul.
Iată răspunsul! Vrei oare să stai afară, când tot Cerul te aşteaptă înăuntru?

Iartă şi fii iertat. Dăruind, vei primi.

Nu există alt plan decât acesta, pentru mântuirea Fiului lui Dumnezeu. Să ne bucurăm astăzi că aşa este, căci iată, avem un răspuns, clar şi explicit, aflându-se, prin simplitatea sa, mai presus de orice amăgire. Toate complexităţile pe care lumea le-a urzit din firave fire de păianjen dispar în faţa puterii şi maiestăţii acestei extrem de simple exprimări a adevărului.
Iată răspunsul! Nu-i întoarce spatele, rătăcind din nou prin lume. Acceptă mântuirea acum. Este darul lui Dumnezeu, nu al lumii. Lumea nu poate oferi nici un dar de valoare unei minţi care a dobândit ceea ce Dumnezeu i-a dăruit. Dumnezeu voieşte ca mântuirea să fie dobândită astăzi şi ca încurcăturile viselor tale să nu-ţi mai ascundă nimicnicia lor.

Deschideţi ochii astăzi şi priveşte o lume fericită a siguranţei şi a păcii.

Iertarea este mijlocul prin care ea ajunge să ia locul iadului. Răsare în tăcere, dând bineţe ochilor tăi deschişi şi umplându-ţi inima cu o linişte adâncă, în timp ce străvechile adevăruri, mereu nou născute, răsar în conştienţa ta. Ceea ce îţi vei aminti atunci nu poate fi descris niciodată. Şi totuşi, iertarea ţi le oferă. Amintindu-ne de darurile pe care ni le oferă iertarea, întreprindem exerciţiile de astăzi cu speranţa şi încrederea că aceasta va fi ziua în care mântuirea va fi a noastră. Cu ardoare şi bucurie o vom căuta astăzi, conştienţi că avem cheia în mâinile noastre, acceptând răspunsul dat de Cer iadului pe care noi l-am plăsmuit, dar în care nu vrem să mai rămânem.
Dimineaţa şi seara vom dărui cu drag câte un sfert de oră căutării care conţine garanţia sfârşitului iadului. Începe această căutare plin de speranţă, căci am ajuns la răscrucea de unde drumul devine mult mai uşor. Iar acum este scurt drumul pe care încă îl parcurgem. Suntem aproape, într-adevăr, de capătul dinainte stabilit, al visului.
Cufundă-te în fericire de îndată ce începi aceste perioade de exersare, pentru că ele îţi oferă recompensa certă a întrebărilor care şi-au aflat răspunsul, împreună cu ceea ce-ţi aduce acceptarea răspunsului.
Astăzi îţi va fi dat să simţi pacea pe care o oferă iertarea şi bucuria prilejuită de ridicarea vălului.
În faţa luminii pe care o vei dobândi astăzi, lumea va păli până va dispare cu totul, şi vei vedea ivindu-se o altă lume, pentru descrierea căreia nu ai cuvinte. Păşim acum drept în lumină, dobândind darurile care au fost păstrate pentru noi încă de la începutul timpului, în aşteptarea zilei de astăzi.
Iertarea oferă tot ce vrei.
Astăzi îţi sunt oferite toate lucrurile pe care le vrei. Nu lăsa să-ţi scape darurile pe parcursul zilei, pe măsură ce te întorci din nou să te confrunţi cu o lume a schimbării perpetue şi a aparenţelor mohorâte. Păstrează-ţi darurile într-o conştienţă clară, în timp ce vezi ce este neschimbător în inima schimbării; lumina adevărului în spatele aparenţelor.
Nu te lăsa ispitit să-ţi laşi darurile să alunece pe lângă tine, eşuând în uitare, ci ţine-le cu fermitate în minte prin încercările de a te gândi la ele cel puţin un minut, la trecerea fiecărui sfert de oră.
Aminteşte-ti cât de preţioase sunt aceste daruri, cu ajutorul acestui memento care are puterea de aţi păstra în conştienţă darurile pe tot parcursul zilei:
"Iertarea oferă tot ce vreau.
Astăzi am acceptat asta ca adevărat.
Astăzi am primit darurile lui Dumnezeu."
Iertarea oferă tot ce vreau

Last accessed pages

  1. Subjunctivul vs indicativ-prezent - substantive (341)
  2. Operatori in JavaScript (6811)
  3. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (83193)
  4. Proverbe, expresii si zicatori (18986)
  5. Viitoru continuu - Exercitii si teste incepatori (5590)

Popular pages this month

  1. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (318)
  2. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (297)
  3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (260)
  4. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (199)
  5. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (169)