Curs de Miracole

102 - Împărtăşesc Voia lui Dumnezeu pentru mine: desăvârşita mea fericire.

Tu nu vrei să suferi. Poate socoteşti că suferinţa îţi aduce ceva, poate încă crezi un pic că ea îţi aduce ceea ce vrei. Totuşi, această credinţă este zdruncinată acum, cu siguranţă, măcar într-atât încât să-ţi îngădui să te îndoieşti de ea şi să bănuieşti că este lipsită de sens. Această credinţă nu a dispărut încă, dar deja îi lipsesc rădăcinile cu ajutorul cărora se agăţa ferm de cotloanele cele mai întunecate şi tainic ascunse ale minţii tale.
Astăzi încercăm săi diminuăm şi mai mult influenţa slăbită deja şi să ne dăm seama că durerea nu are nici un rost, nu are nici o cauză şi nici puterea de a înfăptui ceva. Ea nu poate dobândi nimic. Nu oferă absolut nimic şi nu există. Iar tot ceea ce crezi că îţi oferă este lipsit de existenţă, asemenea ei. Ai fost sclavul nimicului. Fii liber astăzi pentru a te împreuna cu Voia fericită a lui Dumnezeu.
Timp de câteva zile vom continua să dedicăm şedinţele noastre de practică unor exerciţii concepute pentru a te ajuta să atingi fericirea pe care Voia lui Dumnezeu a sădit-o în tine. Aici îţi ai sălaşul, aici îţi găseşti siguranţa. Aici îţi afli pacea, aici nu există nici o teamă. Aici se află mântuirea. Aici se află, în sfârşit, odihna.
Începe astăzi şedinţele de exersare cu următoarea declaraţie de acceptare a Voii lui Dumnezeu pentru tine:

"Împărtăşesc Voia lui Dumnezeu pentru mine: desăvârşita mea fericire. Şi acum o accept ca fiindu-mi funcţia."


Caută-ţi apoi această funcţie în adâncurile minţii, pentru că ea este acolo, aşteptând doar să te hotărăşti.
Nu se poate să nu o găseşti, odată ce îţi vei da seama că ea reprezintă opţiunea ta şi că împărtăşeşti Voia lui Dumnezeu.

Fii fericit, căci fericirea îţi este singura funcţie aici.

Nu ai de ce să fii mai puţin iubitor faţă de Fiul lui Dumnezeu decât El, a cărui iubire l-a creat la fel de iubitor cum este El Însuşi.
În afară de aceste perioade de răgaz a câte cinci minute la fiecare oră, opreşte-te astăzi adeseori ca să-ţi spui că acum ai acceptat fericirea ca fiindu-ţi singura funcţie.
Şi fii încredinţat că, făcând asta, te împreunezi cu Voia lui Dumnezeu.
Împărtăşesc Voia lui Dumnezeu, desăvârşita fericire

Last accessed pages

  1. Creare si editare pagini HTML (83936)
  2. Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si pronuntia in limba engleza (59019)
  3. Verbe frazale din limba Engleza (39660)
  4. Creare documente PDF cu PHP si FPDF (1219)
  5. Butoane pentru link-uri folosind o singura imagine si CSS (2816)

Popular pages this month

  1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1301)
  2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (998)
  3. Creare si editare pagini HTML (474)
  4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (367)
  5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (334)