Curs de Miracole

96 - Mântuirea vine din singurul meu Sine.

Deşi eşti un singur Sine, tu trăieşti experienţa stării de a fi doi: deopotrivă bun şi rău, iubitor şi urâcios, minte şi trup. Această senzaţie de a fi scindat în părţi contrarii induce sentimente de conflict acut şi constant, şi conduce la încercări frenetice de a reconcilia aspectele contradictorii ale acestei perceperi de sine. Ai căutat multe soluţii de acest gen, şi nici una din ele nu a izbutit. Contrariile pe care le găseşti în tine nu vor fi niciodată compatibile. Doar Unul există.
Faptul că adevărul şi iluzia nu pot fi reconciliate oricât de mult şi oricum am încerca, indiferent ce mijloace foloseşti şi indiferent cum vezi problema trebuie acceptat, dacă vrei să fii mântuit. Până când nu vei fi acceptat aceasta, vei încerca realizarea unui şir nesfârşit de ţeluri pe care nu le poţi atinge; vei întreprinde serii absurde de cheltuieli de timp şi de efort, de speranţă şi de îndoială, fiecare la fel de inutilă ca cea precedentă şi la fel de sortită eşecului ca şi cea următoare.
Problemele care nu au nici un înţeles nu pot fi rezolvate în cadrul în care au fost puse.
Două sine-uri care se află în conflict nu pot fi puse în concordanţă, iar binele şi răul nu au nici un termen comun. Acel sine pe care tu l-ai făcut nu poate fi niciodată Sinele tău, după cum Sinele tău nu poate fi scindat, fără a mai înceta să mai fie Ceea Ce este şi Ceea Ce trebuie să fie pentru totdeauna.

O minte şi un trup nu pot coexista. Nu încerca să le împaci, pentru că una neagă realitatea celuilalt. Dacă eşti trup fizic, mintea ta a ieşit din propriu-ţi concept despre sine, fiindcă nu mai are loc pentru a mai face cu adevărat parte din tine. Dacă eşti spirit, atunci trupul trebuie să fie lipsit de sens pentru realitatea ta.

Spiritul face uz de minte ca mijloc pentru a-I găsi o expresie Sinelui său. Iar mintea care serveşte spiritul, este împăcată şi plină de bucurie. Puterea ei vine din spirit, ea îndeplinindu-şi astfel funcţia cu bucurie. Însă, mintea se poate, de asemenea, considera despărţită de spirit, percepându-se înăuntrul unui trup pe care îl confundă cu ea însăşi.
În afara funcţiei sale, mintea nu-şi află pacea şi fericirea este străină gândurilor sale.
Cu toate acestea, mintea despărţită de spirit nu poate gândi. Ea şi-a negat Sursa puterii şi se vede neajutorată, limitată şi slabă. Disociată de propria ei funcţie, ea socoteşte că este singură şi separată, atacată de armate întregi care se îndreaptă împotriva ei, ascunzându-se de acestea la adăpostul fragil al trupului. Acum ea este constrânsă să împace ceea ce este de-o seamă cu ceea ce nu este de-o seamă, crezând că acesta îi este rostul. Nu mai pierde timpul cu asta. Cine poate rezolva conflictele stupide pe care ni le prezintă un vis? Ce ar putea însemna rezolvarea lor, privind în lumina adevărului? Cărui scop ar putea servi? Care este rostul rezolvării lor?
Mântuirea nu poate preface iluziile în realitate, nici rezolva o problemă care nu există.
Tu speri, pesemne, că mântuirea poate să facă toate acestea. Ai vrea ca planul lui Dumnezeu pentru izbăvirea scumpului Său Fiu să-i aducă durere, în loc să-l pună în libertate?
Sinele tău reţine gândurile Sale, şi acestea rămân în propria-ţi minte şi în mintea lui Dumnezeu.

Sfântul Spirit păstrează mântuirea în mintea ta, oferindu-i calea către pace. Mântuirea este un gând pe care îl împărtăşeşti cu Dumnezeu, deoarece Vocea Sa l-a acceptat pentru tine şi a răspuns în numele tău că aceasta s-a şi împlinit.

Astfel, mântuirea este păstrată printre gândurile pe care Sinele tău le îndrăgeşte şi le ţine pentru tine.
Vom încerca astăzi să găsim acest gând, a cărui prezenţă în mintea ta este garantată de Cel care îţi vorbeşte din Singurul tău Sine. Cele cinci minute de exersare ale fiecărei ore vor constitui o căutare a Lui înăuntrul minţii tale. Mântuirea vine din acest Unic Sine prin intermediul Aceluia care este puntea între mintea ta şi acest Sine.
Aşteaptă cu răbdare, şi lasă-L pe el să-ţi vorbească de Sinele tău şi despre toate câte le poate face propria-ţi minte, odată restituită acestui Sine şi liberă să slujească Voii Lui.
Începe prin a spune:

"Mântuirea vine din Singurul meu Sine. Gândurile Lui sunt ale mele ca să le folosesc."

Caută apoi gândurile Sinelui şi revendică-le, ca fiind ale tale. Acestea sunt propriile tale gânduri adevărate, pe care le-ai negat, lăsându-ţi mintea să rătăcească printr-o lume a viselor, pentru a găsi nişte iluzii cu care să le înlocuiască. Aici se află gândurile tale, singurele pe care le ai. Mântuirea este unul dintre aceste gânduri; găseşte-o acolo.
Dacă reuşeşti, gândurile care îţi vin, îţi vor spune că eşti salvat şi că mintea şi-a găsit funcţia pe care a căutat s-o piardă. Sinele tău o va saluta cu bucurie şi îi va dărui pacea.
Restabilită în putere, ea se va revărsa, din nou, dinspre spirit către spiritul din toate lucrurile, create de Spirit ca fiind El Însuşi. Mintea ta va binecuvânta toate lucrurile.
Odată confuzia terminată, tu eşti restabilit, căci ţi-ai regăsit Sinele.
Sinele tău ştie că astăzi nu poţi da greş. Poate că mintea ta va mai rămâne o scurtă vreme nesigură. Asta să nu te descurajeze. Sinele tău va păstra pentru tine bucuria pe care o resimte, tu devenind cât de curând pe deplin conştient că ea îţi aparţine.

De fiecare dată când petreci cinci minute din oră căutându-L pe Cel care îţi uneste mintea cu Sinele, tu îi oferi altă comoară în păstrare pentru tine.
De fiecare dată când îi spui minţii tale frenetice că mântuirea vine din Singurul tău Sine, vei mai adăuga o comoară tezaurului tău în creştere.


Şi tot tezaurul va fi dăruit oricui îl cere şi voieşte să accepte darul. Reflectează, numai, cât de mult ţi se dăruieşte astăzi ca să dăruieşti, pentru aţi fi dăruit!
Mântuirea vine din Singurul meu Sine

Last accessed pages

  1. Jokes - Glume, Bancuri, Humor (2) (15821)
  2. Operatori in JavaScript (7949)
  3. Scriere scripturi PHP elementare (6221)
  4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (128072)
  5. Obtine diferenta dintre doua Date de Timp si Ore (543)

Popular pages this month

  1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1301)
  2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (998)
  3. Creare si editare pagini HTML (473)
  4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (367)
  5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (334)