Curs de Miracole

199 - Nu sunt un trup. Sunt liber.

Libertatea trebuie să fie imposibilă cât timp te percepi ca trup. Trupul e o limită.
Cine vrea să îşi caute libertatea într-un trup o caută unde nu poate fi găsită. Mintea poate fi eliberată când nu se mai vede într-un trup, ferm legată de acesta şi adăpostită de prezenţa lui. Dacă acesta ar fi adevărul, mintea chiar ar fi vulnerabilă!
Mintea pusă în slujba Spiritului Sfânt este nelimitată de-a pururi, în toate felurile, dincolo de legile timpului şi spaţiului, neîngrădită de orice preconcepţii, dotată cu puterea şi tăria de-a face orice i se cere. Gândurile de atac nu pot să intre într-o minte ca aceasta, pentru că i s-a dat Sursei iubirii, şi frica nu poate să pătrundă niciodată într-o minte care s-a ataşat iubirii. Ea odihneşte în Dumnezeu. Şi cine poate să se teamă când trăieşte în Inocenţă şi iubeşte doar?
Este esenţial pentru progresul tău în acest curs să accepţi ideea de azi şi să îţi fie foarte dragă. Să nu te preocupe că eul o consideră dementă. Trupul i-e drag eului pentru că locuieşte în el şi trăieşte unit cu casa pe care a făcut-o. El face parte din iluzia care îl păzeşte să nu fie văzut el însuşi iluzoriu.
Aici se ascunde şi aici poate fi văzut ce e. Declară-ţi inocenţa, şi eşti liber. Trupul dispare, pentru că nu ai altă nevoie de el decât cea pe care o vede Spiritul Sfânt. Pentru aceasta, trupul va apărea ca formă utilă pentru ce trebuie să facă mintea. El devine astfel un mijloc ce ajută la extinderea iertării până la obiectivul atotcuprinzător pe care trebuie să îl atingă, potrivit planului dumnezeiesc.

Ţine la ideea de astăzi, şi exerseaz-o azi şi în fiecare zi. Fă din ea o parte din fiecare interval practic pe care îl întreprinzi.

Nu există gând care să nu îşi sporească astfel puterea de-a ajuta lumea, şi nici care să nu câştige şi mai multe daruri pentru tine. Cu această idee facem să răsune chemarea libertăţii în toată lumea. Chiar ai vrea să te scuteşti de la acceptarea darurilor pe care le dai?
Spiritul Sfânt e casa minţilor care îşi caută libertatea. În El au găsit ce-au căutat.
Rostul trupului acum e neambiguu. Şi devine perfect în capacitatea de-a se pune în slujba unui scop neîmpărţit. Răspunzând fără conflict şi fără echivoc la mintea care are doar gândul libertăţii ca obiectiv, trupul slujeşte şi îşi îndeplineşte scopul foarte bine.
Fără puterea de-a înrobi, e un vrednic slujitor al libertăţii pe care caută să o găsească mintea din Spiritul Sfânt.
Fii liber astăzi. Şi du-le libertatea în dar celor care mai cred că sunt înrobiţi într-un trup. Liber să fii, ca Spiritul Sfânt să poată folosi scăparea ta din robie pentru a elibera mulţimea care se percepe înlănţuită, neputincioasă şi înfricoşată. Lasă iubirea să le înlocuiască fricile prin tine. Acceptă mântuirea acum şi oferă-ţi mintea Celui Ce te cheamă să Îi faci acest dar. Căci vrea să îţi dea libertate deplină, bucurie deplină şi speranţa care îşi găseşte deplina împlinire în Dumnezeu.
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. În nemurire trăieşti de-a pururi. Nu vrei să îţi readuci mintea la această stare? Atunci exersează bine gândul pe care ţi-l dă Spiritul Sfânt pentru astăzi. Fraţii tăi stau în el eliberaţi odată cu tine, lumea e binecuvântată laolaltă cu tine, Fiul lui Dumnezeu nu va mai plânge şi Cerul aduce mulţumiri pentru sporul de bucurie pe care i-l aduce exersarea ta chiar şi lui. Iar Dumnezeu Însuşi Îşi extinde Iubirea şi fericirea de fiecare dată când spui:

Nu sunt un trup. Sunt liber. Aud Vocea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, singura de care ascultă mintea mea.

Nu sunt un trup. Sunt liber

Last accessed pages

  1. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (85207)
  2. Curs si Tutoriale JavaScript (129008)
  3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (234228)
  4. Expresii regulate Regex (2120)
  5. Intelegere OOP - Object Oriented Programming (1041)

Popular pages this month

  1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (303)
  2. Curs si Tutoriale JavaScript (170)
  3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (170)
  4. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (165)
  5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (152)