Curs Engleza

Adverbele (The adverbs) pot fi clasificate in urmatoarele 5 categorii:

1. Adverbe de mod

Adverbele de mod ne arata cum, in ce mod, are loc o actiune. Ele se aseaza in propozitie dupa verb sau dupa complementul acestuia.
Exemple:

He swims well. (dupa verb) - El inoata bine
He ran rapidly. (slowly, quickly) - El a fugit repede. (încet, indata)
She spoke softly. (loudly, aggressively) - Ea a vorbit încet. (cu voce tare, agresiv)
John coughed loudly to attract her attention. - John a tuşit tare pentru a atrage atenţia ei.
He plays the piano beautifully. (dupa complement) - El canta frumos la pian.
He ate the chocolate cake greedily. - El a mancat prajitura de ciocolata cu lăcomie.
De retinut:
a)Adverbul de mod nu se aseaza între verb si complement:
      Incorect: He ate greedily the chocolate cake.
      Corect: He ate the chocolate cake greedily.

b) Pozitia adverbului în propozitie este foarte importanta mai ales atunci când exista mai multe verbe în propozitie. Daca adverbul este asezat dupa o propozitie, atunci acesta modifica întregul sens exprimat în propozitie.
Observati diferentele de sens în functie de locul adverbului în propozitie:
He quietly asked me to leave the house. - El mi-a cerut linistit sa ies din casa. [cererea lui a fost facuta în liniste]
He asked me to leave the house quietly. - El mi-a cerut sa ies din casa in liniste. [plecarea a fost facuta în liniste]

2. Adverbe de loc si directie

Arata unde are loc actiunea verbului. Se aseaza in general dupa verbul principal sau complementul lui.
Exemple:
- Dupa verb:

I looked everywhere. - M-am uitat peste tot
Mary looked away. (up, down, around) - Maria s-a uitat departe. (sus, jos, imprejur)
I'm going home. (out, back) - Plec acasa. (afara, inapoi)
- Dupa complement:
They built a house nearby. - Ei au construit o casa in apropiere.
She took the child outside. - Ea a luat copilul afara
A. Here / there. Cu verbe de miscare, here exprima ideea de înspre/ cu / împreuna cu vorbitorul, iar there contrariul, departe, fara participarea vorbitorului:
Exemple:
Come here. - Vino aici (spre mine)
It's in here. - Este aici. (vino impreuna cu mine sa vezi)
It's in there. - Este acolo (du-te singur sa vezi)
Put it there. - Pune-o acolo. (departe de mine)
- Expresii cu here/ there:
down here (aici jos),     down there (acolo jos)
over here (aici, chiar aici),     over there (acolo, chiar acolo)
under here (aici dedesubt),     under there (acolo dedesubt)
up here (aici sus),     up there (acolo sus)
B. Adverbele de loc terminate în -wards.
- Exprima ideea de miscare într-o anumita directie:
backwards (inapoi),     forwards (inainte),     downwards (in jos),
upwards (in sus),     inwards (spre interior),     outwards (spre exterior),
northwards (spre nord),     southwards (spre sud),     eastwards (spre est),
westwards (spre vest),     homewards (spre casa),     onwards (incepand cu).

Cats don't usually walk backwards. - Pisicile de obicei nu merg cu spatele.
The ship sailed westwards. - Nava a navigat spre vest.
De retinut!
Towards este prepozitie, nu adverb, astfel încât va fi întotdeauna urmat de un substantiv sau pronume:
He walked towards the car. - A mers spre masina.
She ran towards me. - Ea a alergat spre mine.
C. Adverbe care exprima atât locul cât si directia:
ahead (inainte),     abroad (in strainatate),     overseas (peste ocean),     uphill (la deal),     downhill (la vale),
sideways (in lateral),     indoors (in interior),     outdoors (in exterior).

3. Adverbe de timp, durata si frecventa

Arata cand a avut loc o actiune dar si durata sau frecventa actiunii.
- Când: today (azi), yesterday (ieri), later (mai tarziu), now (acum), last year (anul trecut)
- Durata, pentru cât timp: all day (toata ziua), not long (nu mult), for a while (pentru un timp), since last year (de anul trecut)
- Cât de frecvent: sometimes (cateodata), frequently (frecvent, adesea), never (niciodata), often (des, adesea), yearly (anual)

De obicei, adverbele de timp se aseaza la sfârsitul propozitiei sau emfatic, la începutul ei:

One of my children wrote to me yesterday. - Unul dintre copiii mei mi-a scris ieri.
Later the boy understood the story. - Mai târziu, băiatul a înţeles povestea.
Adverbele care indica durata se aseaza la sfarsitul propozitiei:
She stayed in the house all day. - Ea a stat in casa toata ziua.
My mother lived in France for a year. - Mama mea a trăit în Franţa un an (timp de un an).
De retinut!
- For este intotdeauna urmat de o expresie de durata:
for three days (pentru [timp de] trei zile),     for a week (pentru [timp de] o saptamana),
for several years (pentru mai multi ani),     for two centuries (pentru doua secole).
- Since este intotdeauna urmat expresia unui moment punctual în timp:
since Monday (de luni, incepand cu luni),     since 1996 (din 1996),     since the last year (incepand cu anul trecut, de anul trecut).
Adverbele de frecventa exprima frecventa unei actiuni si se aseaza de obicei in fata verbului principal, dar dupa verbele auxiliare (cum ar fi: be, have, may, must):
I often eat vegetarian food. (in fata verbului principal) - Adesea mananc mancare vegetariana.
You must always fasten your seat belt. (dupa verbul auxiliar "must") - Trebuie să fixati întotdeauna centura de siguranţă.
I have never forgotten my first kiss. (dupa verbul auxiliar "have" si in fata verbului principal "forgotten") - Niciodată nu am uitat primul meu sarut.
Unele adverbe de frecventa exprima regularitatea incidentei unei actiuni si se plaseaza la sfarsitul prepozitiei:
This magazine is published monthly. - Această revistă este publicată lunar.
He visits his mother once a week. - El isi vizitează mama o dată pe săptămână.
Adverbe de fecventa:
frequently (frecvent),     generally (in general),     normally (in mod normal),     occasionally (ocazional),
often (adesea),     regularly (in mod regulat),     sometimes (cateodata),     usually (de obicei).
De retinut!
- Yet se foloseste in propozitii interogative sau negative:
Have you finished your work yet? No, not yet. - Ai terminat deja munca? Nu, nu încă.
They haven't met him yet. - Ei inca nu l-au intalnit.
- Still exprima ideea de continuitate. Se foloseste in propozitii pozitive sau interogative.
I am still hungry. - Inca mi-e foame.
Do you still work for the money? - Inca mai lucrezi pentru bani?
Ordinea adverbelor de timp:
Daca este nevoie de mai multe adverbe de timp in aceeasi propozitie ordinea lor va fi:
  1 - adverbe de durata
  2 - adverbe de frecventa
  3 - adverbe de timp

Exemple:
1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day. - Muncesc cinci ore in fiecare zi.
2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year. - Revista a fost publicata saptamanal anul trecut.
1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year. - Am fost in strainatate pentru [timp de] doua luni anul trecut.
1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week, (3) last year. - Ea a lucrat intr-un spital [timp de] doua zile in fiecare saptamana, anul trecut.

4. Adverbe de siguranta si probabilitate

Acestea exprima cat de sigur este vorbitorul de actiunea sau evenimentul pe care il relateaza:

certainly (desigur),     definitely (cu siguranta),     probably (probabil),     undoubtedly (fara indoiala),     surely (cu siguranta),
maybe (poate),     obviously (evident),     perhaps (poate, probabil),     possibly (posibil, in mod posibil),     really (intr-adevar).
Se aseaza in propozitie intre verbul auxiliar si verbul principal.
He has certainly forgotten the meeting. - El a uitat cu siguranta intalnirea.
Pentru o formulare emfatica sau o reliefare a afirmatiilor, se aseaza în debutul frazei:
Undoubtedly, Stefan cel Mare was a great leader. - Fără îndoială, Ştefan cel Mare a fost un mare conducator.
De retinut!
Surely asezat la inceputul propozitiei inseamna ca vorbitorul este convins de adevarul unei afirmatii, dar incearca sa obtina o confirmare:
Surely you've got a bicycle? - Cu siguranta le-aţi luat o bicicletă?

5. Adverbe de grad

Aceastea exprima intensitatea sau gradul de indeplinire a actiunii unui verb, adjectiv sau adverb:

almost (aproape), nearly (aproape, in apropiere), quite (destul), just (doar), too (prea, de asemenea), enough (destul, suficient), hardly (din greu, cu greu), scarcely (abia), completely (complet), very (foarte), extremely (extrem de, in mod extrem).
Locul lor in propozitie este fie in fata adjectivului sau adverbului pe care il determina, fie in fata verbului principal:
The water was extremely cold. - Apa a fost extrem de [foarte] rece.
He was just leaving. - El tocmai a plecat.
She has almost finished. - Ea aproape a terminat.
Enough, too, very
- Enough inseamna "destul de ..., suficient de ..." (pana la o limita) si se plaseaza dupa adjectiv sau adverb:
Is your coffee hot enough? (adjectiv) - E cafeaua ta destul de fierbinte
He didn't work much enough. (adverb) - El nu a lucrat suficient de mult.
- Too inseamna "prea, mai mult decat este necesar pentru..." si se aseaza in fata adjectivului sau adverbului:
This coffee is too hot. (adjectiv) - Cafeaua e prea fierbinte.
He works too much. (adverb) - El munceste prea mult.
- Very intareste sensul unui adjectiv sau adverb si se aseaza in fata acestora:
The girl is very beautiful. (adjectiv) - Fata e foarte frumoasa.
He worked very quickly. (adverb) - El a lucrat foarte repede.
De retinut!
Exista o diferenta importanta intre "too" si "very":
- Very exprima un fapt:
He speaks very quickly. - El vorbeste foarte repede.
- Too sugereaza existenta unei probleme:
He speaks too quickly. - El vorbeste prea repede.
Alte adverbe asemanatoare lui "very":
extremely (extrem de, in mod extrem),     especially (mai ales, in special),     particularly (in particular, indeosebi),     pretty (destul de),
rather (mai degraba),     quite (destul de),     fairly (drept, in mod corect),     not especially (nu in mod special),     not particularly (nu in mod particular, nu deosebit de).
Adverbul - exercitii

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag se foloseste in <table> pentru a crea celula de tip "header"?
<thead> <th> <td>
<table><tr>
 <th>Title 1</th>
 <th>Title 2</th>
</tr></table>
Ce proprietate CSS seteaza distanta dintre randuri?
line-height word-spacing margin
.some_class {
 line-height: 150%;
}
Care functie deschide o noua fereastra.
alert() confirm() open()
document.getElementById("id_button").onclick = function(){
 window.open("http://coursesweb.net/");
}
Indicati functia PHP care returneaza un array cu numele fisierelor si directoarelor dintr-un director.
mkdir() scandir() readdir()
$ar_dir = scandir("dir_name");
var_export($ar_dir);
Care din urmatoarele forme a verbului "sleep" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
sleeping slept will sleep
He will sleep there.
- El va dormi acolo.
Care din urmatoarele forme a verbului "dormir" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
dormido dormirá durmiendo
Él dormirá allí.
- El va dormi acolo.
Clasificarea adverbelor - Adverbs classification

Last accessed pages

 1. Verbe neregulate (4943)
 2. Articole definite si nedefinite 1 (5546)
 3. Timpul present (2050)
 4. Verbe modale - SHALL, SHOULD, OUGHT TO, WILL, WOULD, USED TO, BE TO, DARE (32593)
 5. Subtantive - Plural (5618)

Popular pages this month

 1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1283)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (918)
 3. Creare si editare pagini HTML (466)
 4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (361)
 5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (309)