- Adaugati cuvantul corect: "like", "as" sau "as if" la urmatoarele propozitii.
[ "She is a good woman! I can imagine her ___ a nurse. (Ea este o femeie cumsecade. Mi-o pot imagina ca asistenta medicala.)", "After university I had a job ___ a waiter. (Dupa universitate am avut un loc de munca ca chelner.)", "He behaved ___ a fool and we got lost in the forest. (El sa comportat ca un prost si ne-am pierdut in padure.)", "I woke up early, ___ I knew I would. (M-am trezit devreme, asa cum am stiut ca voi face.)", "Why do you talk to me ___ I were a child? (De ce vorbesti cu mine ca si cum as fi un copil?)", "That pie tasted ___ cake. (Acea placinta avea gust ca de prajitura.)", "There was heavy snow ___ in the previous year. (A fost ninsoarea abundenta ca si in anul precedent.)", "He is eighty but he behaves ___ he were much younger. (El are optzeci de ani, dar se comporta ca si cum ar fi mult mai tanar.)", "What are you cooking? It smells ___ Indian food. (Ce gatesti? Miroase ca mancarea indiana.)", "You look ___ you have seen a ghost. (Arati de parca ai fi vazut o fantoma.)", "He lost his keys yesterday but ___ I expected he found them. (El si-a pierdut cheile ieri, dar dupa cum m-am asteptat, le-a gasit.)", "That garden looks ___ a forest. (Acea gradina arata ca o padure.)" ]
["as","as","like","as","as if","like","as","as if","like","as if","as","like"]

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care meta tag se foloseste pentru scurta descriere a paginii?
<meta content="..."> <meta description="..."> <meta http-equiv="...">
<meta name="description" content="70-160 caractere ce descriu continutul paginii" />
Ce proprietate CSS opreste efectul dat de "float"?
clear text-align position
#some_id {
 clear: both;
}
Clic pe metoda ce creaza un array cu toate elementele din pagina cu un anumit nume de tag.
getElementsByName() getElementById() getElementsByTagName()
var divs = document.getElementsByTagName("div");
var nr_divs = divs.length;
alert(nr_divs);
Indicati functia PHP ce returneaza numarul de elemente dintr-un array.
is_[) count() strlen()
$arr =[7, 8, "abc", 10);
$nri = count($arr);
echo $nri;    // 4
Indicati adverbul corespunzator adjectivului din paranteza in propozitia: "I live (happy)".
happly happily hapily
I live happily.
- Traiesc fericit (in mod fericit).
Indicati adverbul corespunzator adjectivului din paranteza in propozitia: "Vivo (feliz)".
felizamente felizmente felices
Vivo felizmente.
- Traiesc fericit (cu fericire).
Like si As - Exercitii engleza incepatori

Last accessed pages

 1. Adjectivul in limba engleza - The adjective (7156)
 2. Prepozitii - Prepositions (7291)
 3. Numerale, Numere in limba engleza - Numerals (16342)
 4. Verbe modale - SHALL, SHOULD, OUGHT TO, WILL, WOULD, USED TO, BE TO, DARE (9697)
 5. Articole - Exercitii si teste engleza incepatori (4297)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (2691)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1333)
 3. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1050)
 4. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (758)
 5. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (729)