Curs Engleza

- Treceti fiecare propozitie la Trecutul perfect (unele propozitii sunt la alt timp, trebuie scrise la Trecut Perfect), forma specificata intre paranteze.
Pentru ca raspunsul sa fie validat corect, la negativ folositi forma prescurtata: "hadn't", iar propozitiile interogative terminati-le cu semnul intrebarii (?).

[ "I finish the work. (interogativ)", "Do we pay it? (negativ)", "You are looking for it. (interogativ)", "It will start. (interogativ)", "He makes a house. (negativ)", "They read english tutorials. (negativ)", "She will crochet a waistcoat. (interogativ)", "Sim open the box. (negativ)", "You are going to market. (interogativ)", "I received a gift. (negativ)", "The engine is stopping. (negativ)", "We'll help the neighbors. (interogativ)" ]
["Had I finished the work?","We hadn't payed it","Had you looked for it?","Had it started?","He hadn't made a house","They hadn't read english tutorials","Had she crocheted a waistcoat?","Sim hadn't opened the box","Had you been to market?","I hadn't received a gift","The engine hadn't stopped","Had we helped the neighbors?"]

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
Trecutul perfect - Exercitii si teste engleza

Last accessed pages

 1. Constante si tipuri de variabile (4081)
 2. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (87196)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (201705)
 4. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (177216)
 5. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (112397)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1786)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1497)
 3. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (1299)
 4. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1275)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (1248)