- Treceti fiecare propozitie la forma specificata intre paranteze. Pentru ca raspunsul sa fie validat corect, la negativ folositi formele prescurtate: (don't sau doesn't), iar propozitiile interogative terminati-le cu semnul intrebarii (?).
[ "I play here. (interogativ)", "We applaud. (negativ)", "You swim. (interogativ)", "It jumps high. (interogativ)", "He has a green hat. (negativ)", "They have many pets. (negativ)", "She speaks english. (interogativ)", "Pavel writes a letter. (negativ)", "You go to church. (interogativ)", "I see a car. (negativ)", "The bears run fast. (negativ)", "We make the meal. (interogativ)" ]
["Do I play here?","We don't applaud","Do you swim?","Does it jump high?","He doesn't have a green hat","They don't have many pets","Does she speak english?","Pavel doesn't write a letter","Do you go to church?","I don't see a car","The bears don't run fast","Do we make the meal?"]

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce element HTML adauga continut flash SWF in pagina web?
<object> <div> <script>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="file.swf" width="500" height="250">
 <param name="src" value="file.swf" />
 Browser-ul dv. nu suporta SWF.
</object>
Care pseudo-clasa CSS adauga un stil la un camp input de formular cand e cursorul in el?
:active :focus :hover
input:focus {
 background-color: #88fe88;
}
Clic pe instructiunea care transforma un sir JSON in obiect JavaScript.
JSON.stringify(javascript_object) object.toString() JSON.parse(json_string)
var jsnstr = '{"url": "http://coursesweb.net/", "title": "Web Development Courses"}';
var obj = JSON.parse(jsnstr);
alert(obj.url);
Indicati functia PHP care poate crea sau scrie un fisier pe server.
fopen() file_put_contents() file_get_contents()
if (file_put_contents("file.txt", "content")) echo "Fisierul a fost creat";
else echo "Fisierul nu poate fi creat";
Cum se spune "al treilea" in engleza?
threeth third three
I planted the third tree.
- Am plantat al treilea pom.
Cum se spune "al treilea" in spaniola?
segundo tres tercero
Yo planté el tercero árbol.
- Am plantat al treilea pom.
Prezentul simplu - Exercitii si teste engleza

Last accessed pages

 1. Cursuri Limba Italiana (2808)
 2. Expresii uzuale din Limba Spaniola (A-D) (2513)
 3. Articolul din limba engleza - The article (27792)
 4. Numere in JavaScript (459)
 5. Gradele de comparatie: comparative, superlative (17553)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1964)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1670)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1569)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1428)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1164)