Curs Engleza

Numeralul (The Numeral) reprezintă partea de vorbire care exprimă o cifră, numărul sau ordinea obiectelor, tot ce e legat de numere. Deseori determină un substantiv si apare înaintea aceluia.
Există mai multe tipuri de numeral, dintre care cele mai frecvent ulilizate sunt: Numeralul cardinal si Numeralul ordinal. In afara de acestea doua, mai sunt numeralele: fractionar, colectiv, multiplicativ si distributiv.

1. Numeralul cardinal

Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) exprimă o cifră sau numărul obiectclor.
Numerele cardinale de la 1 la 12 în limba engleza sunt urmatoarele:

0 – zero   (zero, null)
1 – one   (unu)
2 – two   (doi)
3 – three   (trei)
4 – four   (patru)
5 – five   (cinci)
6 – six   (sase)
7 – seven   (sapte)
8 – eight   (opt)
9 – nine   (noua)
10 – ten   (zece)
11 – eleven   (unsprezece)
12 – twelve   (doisprezece)
- Intre 13 si 19 numerele se compun prin adaugarea terminatiei "-teen" la numerele 3-9.
(Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de numeralele 3 si 5 de la care sau format)
13 – thirteen   (treisprezece)
14 – fourteen   (patrusprezece)
15 – fifteen   (cincisprezece)
16 – sixteen   (saisprezece)
17 – seventeen   (saptesprezece)
18 – eighteen   (optsprezece)
19 – nineteen   (nouasprezece)
- Zecile (20-90) se formeaza de la numerele 2-9 la care se adauga terminatia "-ty" (cu deosebiri ortografice la numerele 20, 30, 40 si 50).
20 – twenty   (douazeci)
30 – thirty   (treizeci)
40 – forty   (patruzeci)
50 – fifty   (cincizeci)
60 – sixty   (saizeci)
70 – seventy   (saptezeci)
80 – eighty   (optzeci)
90 – ninety   (nouazeci)

Numele zecilor la plural: twenties, thirties, forties, fifties etc., precedate de articolul "the" sau alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioada sau vârsta:
The literature of the thirties. - Literatura anilor `30.
She was a good-looking woman in her forties. - Era o femeie frumoasa între 40 si 50 de ani.


- Numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:
21 – twenty-one   (douazeci si unu)
35 – thirty-five   (treizeci si cinci)
68 - sixty-eight   (saizeci si opt)
79 – seventy-nine   (saptezeci si noua)
89 - eighty-nine   (optzeci si noua)
- Sutele se formeaza adaugand dupa numar cuvantul "hundred", iar miile se formeaza adaugand cuvantul "thousand".
100 – one hundred   (o suta)
700 – seven hundred   (sapte sute)
1000 - one thousand   (o mie)
3000 – three thousand   (trei mii)
- Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care denumesc zeci si unitati.
115 - a/one hundred and fifteen
735 - seven hundred and thirty-five
3008 - three thousand and eight
- Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele sunt necunoscute, acestea apar la formă de plural: tens (zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions (milioane).

In limba engleză, cuvântul care defineste miliardul este "billion".


- Spre deosebire de limba română (unde pentru unitatiu se foloseste virgula (,) iar pentru separarea miilor se foloseste punctul (.)), in limba engleza este invers; unitatile se separa prin punct si miile se separă prin virgul: 0.8;  2.35;  1,789;  3,358.78  etc,

- Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love.
        zero - în matematică si indicarea temperaturii
        oh - la numerele de telefon
        nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal
        love - în tenis
Exemple:
It is four degrees below zero. - Sunt minus patru grade.
Dial 6070... - Formeaza six-oh-seven-oh...
Leeds United won 3-0 (four nil sau four to nothing). - Leeds a câstigat cu 3:0.
Nastase leads by 30:0 (thirty-love). - Nastase conduce cu 30:0.

2. Numeralul ordinal

Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral), numerele ordinale, exprimă ordinea obiectelor sau locul unui obiect într-o seris. In general, se formează prin adăugarea terminatiei -th, la numeralul cardinal, cu exceptia primelor trei: first (primul, prima), second (al doilea, a doua) si third (al treilea, a treia).
- Cateva numerale isi schimba ortografia inaintea adaugarii terminatiei "-th".
      Ex.: fifth (al cincilea, a cincea), eighth (al optulea, a opta), ninth (al noulea, a noua), si altele la fel.

- La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste terminatia "-th".
      Ex.: twenty-seventh (al douăzeci şi şaptelea, a douăzeci şi şaptea), two hundred and thirty-sixth (două sute treizeci
şi şaselea
)
- Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele "hundred", "thousand", "million" pot fi precedate numai de one, nu si de a, iar articolul hotarât (the) poate fi omis: one hundred and thirty-second (al o suta treizeci si doilea).

- Abrevierea numeralelor ordinale (forma lor prescurtata) se face prin adaugarea ultimelor doua litere la cifra.
      Ex.: 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 8th (eighth), 21st (twenty-first).

- La zeci, terminatia "-ty" devine -tieth.
      Ex.: twentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth, ninetieth.

- In general, numeralul ordinal este însotit de arilcolul the.

Lista numerale ordinale

1 - the first     (the 1st)
2 - the second     (the 2th)
3 - the third     (the 3rd)
4 - the fourth     (the 4th)
5 - the fifth     (the 5th)
6 - the sixth     (the 6th)
7 - the seventh     (the 7th)
8 - the eigth     (the 8th)
9 - the ninth     (the 9th)
10 - the tenth     (the 10th)
11 - the eleventh     (the 11th)
12 - the twelfth     (the 12th)
13 - the thirteenth     (the 13th)
14 - the fourteenth     (the 14th)
15 - the fifteenth     (the 15th)
16 - the sixteenth     (the 16th)
17 - the seventeenth     (the 17th)
18 - the eihteenth     (the 18th)
19 - the nineteenth     (the 19th)
20 - the twentieth     (the 20th)
21 - the twenty-first     (the 21st)
30 - the thirtieth     (the 30th)
32 - the thirty-second     (the 32nd)
40 - the fortieth     (the 40th)
43 - the forty-third     (the 43rd)
50 - the fiftieth     (the 50th)
54 - the fifty-fourth     (the 54th)
60 - the sixtieth     (the 60th)
65 - the sixty-fifth     (the 65th)
70 - the seventieth     (the 70th)
80 - the eightieth     (the 80th)
90 - the ninetieth     (the 90th)
100 - the hundreth     (the 100th)
101 - the hundred and first     (the 101st)
1000 - the one thousandth     (the 1000th)

3. Numeralul fractionar

Numeralul fractionar (The Fractional Numeral), numerele fractionare, arata una sau mai multe parti ale întregului.
Este redat sub forma unor fractii (1/3, 4/5), iar cu litere se exprima cu numaratorul numeral cardinal, iar numitorul, printr-un numeral ordinal, ca in urmatoarele exemple:

1/3 - one-third (o treime)
2/5 - two-fifths (doua cincimi)
3/4 - three-fourths (trei patrimi)
- Cand numaratorul exprima o unitate mai mare de 1, numitorul se scrie si se pronunta la plural (2/3 - two-thirds).

4. Numeralul colectiv

Numeralul colectiv (The Collective Numeral) arata ca obiectele sunt considerate în grup si nu izolat (couple = doi, doua; pair = pereche; team = echipa [peeche, grupa]; yoke = pereche; dozen = duzini; score = douazeci).

- a pair of shoes - o pereche de pantofi
- two team of cattle - doua perechi de vite
- four yoke of oxen - patru perechi de boi
- two dozen of eggs - doua duzini de oua

5. Numeralul multiplicativ

Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) arata masura în care creste o cantitate sau o actiune (Ex.: double the amount - dublu sumei [sau "dubleaza cantitatea"]).
Numeralul multiplicativ are forme diferite, în functie de stilul familiar, tehnic, oficial etc. în care el este folosit.
- In vorbirea curenta, numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urmatoarele forme: once (odata), twice (de doua ori), thrice (de trei ori) [Forma thrice este învechita].
- De la numarul 4 în continuare, numeralele multiplicative se formeaza cu numeralul cardinal urmat de substantivul times (ori, dati).
      Ex.: four times (de patru ori), eight times (de opt ori).
Forma cu "times" este folosita si în locul lui "thrice": three times.
- In stilul literar, tehnic sau oficial, se foloseste numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal si sufixul -fold.
      Ex.: twofold (dublu), threefold (triplu), a hundredfold (de o suta de ori)
- Pentru unitatea 1, forma numeralului multiplicativ este si single, iar pentru 2 se foloseste, pe lânga forma double si twofold.

6. Numeralul distributiv

Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) exprima gruparea numerica a obiectelor. Se formează cu ajulorul lui by sau and.

one by one - unul câte unul
three by three - trei câte trei
by twos - câte doi
by threes - câte trei
two and two - doi si cu doi
three and three - trei si cu trei

Nota:
Aproximarea numerică se exprimă prin: about (circa), nearly (aproximativ), almost (aproape)
Depăsirea unei cifre se exprimă prin: over (peste), morethan (mai mult decat /de), above (peste).
Numeralul - exercitii

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminación
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminación = iluminare
Numerale, Numere in limba engleza - Numerals

Last accessed pages

 1. Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si pronuntia in limba engleza (59069)
 2. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (211648)
 3. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (62335)
 4. Articolul din limba engleza - The article (67631)
 5. Trecutul continuu - Exercitii si teste incepatori (13018)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (525)
 2. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (324)
 3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (229)
 4. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (225)
 5. Limba spaniola curs online incepatori si avansati (199)