Curs Engleza

Numeralul (The Numeral) reprezintă partea de vorbire care exprimă o cifră, numărul sau ordinea obiectelor, tot ce e legat de numere. Deseori determină un substantiv si apare înaintea aceluia.
Există mai multe tipuri de numeral, dintre care cele mai frecvent ulilizate sunt: Numeralul cardinal si Numeralul ordinal. In afara de acestea doua, mai sunt numeralele: fractionar, colectiv, multiplicativ si distributiv.

1. Numeralul cardinal

Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) exprimă o cifră sau numărul obiectclor.
Numerele cardinale de la 1 la 12 în limba engleza sunt urmatoarele:

0 – zero   (zero, null)
1 – one   (unu)
2 – two   (doi)
3 – three   (trei)
4 – four   (patru)
5 – five   (cinci)
6 – six   (sase)
7 – seven   (sapte)
8 – eight   (opt)
9 – nine   (noua)
10 – ten   (zece)
11 – eleven   (unsprezece)
12 – twelve   (doisprezece)
- Intre 13 si 19 numerele se compun prin adaugarea terminatiei "-teen" la numerele 3-9.
(Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de numeralele 3 si 5 de la care sau format)
13 – thirteen   (treisprezece)
14 – fourteen   (patrusprezece)
15 – fifteen   (cincisprezece)
16 – sixteen   (saisprezece)
17 – seventeen   (saptesprezece)
18 – eighteen   (optsprezece)
19 – nineteen   (nouasprezece)
- Zecile (20-90) se formeaza de la numerele 2-9 la care se adauga terminatia "-ty" (cu deosebiri ortografice la numerele 20, 30, 40 si 50).
20 – twenty   (douazeci)
30 – thirty   (treizeci)
40 – forty   (patruzeci)
50 – fifty   (cincizeci)
60 – sixty   (saizeci)
70 – seventy   (saptezeci)
80 – eighty   (optzeci)
90 – ninety   (nouazeci)

Numele zecilor la plural: twenties, thirties, forties, fifties etc., precedate de articolul "the" sau alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioada sau vârsta:
The literature of the thirties. - Literatura anilor `30.
She was a good-looking woman in her forties. - Era o femeie frumoasa între 40 si 50 de ani.


- Numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:
21 – twenty-one   (douazeci si unu)
35 – thirty-five   (treizeci si cinci)
68 - sixty-eight   (saizeci si opt)
79 – seventy-nine   (saptezeci si noua)
89 - eighty-nine   (optzeci si noua)
- Sutele se formeaza adaugand dupa numar cuvantul "hundred", iar miile se formeaza adaugand cuvantul "thousand".
100 – one hundred   (o suta)
700 – seven hundred   (sapte sute)
1000 - one thousand   (o mie)
3000 – three thousand   (trei mii)
- Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care denumesc zeci si unitati.
115 - a/one hundred and fifteen
735 - seven hundred and thirty-five
3008 - three thousand and eight
- Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele sunt necunoscute, acestea apar la formă de plural: tens (zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions (milioane).

In limba engleză, cuvântul care defineste miliardul este "billion".


- Spre deosebire de limba română (unde pentru unitatiu se foloseste virgula (,) iar pentru separarea miilor se foloseste punctul (.)), in limba engleza este invers; unitatile se separa prin punct si miile se separă prin virgul: 0.8;  2.35;  1,789;  3,358.78  etc,

- Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love.
        zero - în matematică si indicarea temperaturii
        oh - la numerele de telefon
        nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal
        love - în tenis
Exemple:
It is four degrees below zero. - Sunt minus patru grade.
Dial 6070... - Formeaza six-oh-seven-oh...
Leeds United won 3-0 (four nil sau four to nothing). - Leeds a câstigat cu 3:0.
Nastase leads by 30:0 (thirty-love). - Nastase conduce cu 30:0.

2. Numeralul ordinal

Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral), numerele ordinale, exprimă ordinea obiectelor sau locul unui obiect într-o seris. In general, se formează prin adăugarea terminatiei -th, la numeralul cardinal, cu exceptia primelor trei: first (primul, prima), second (al doilea, a doua) si third (al treilea, a treia).
- Cateva numerale isi schimba ortografia inaintea adaugarii terminatiei "-th".
      Ex.: fifth (al cincilea, a cincea), eighth (al optulea, a opta), ninth (al noulea, a noua), si altele la fel.

- La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste terminatia "-th".
      Ex.: twenty-seventh (al douăzeci şi şaptelea, a douăzeci şi şaptea), two hundred and thirty-sixth (două sute treizeci
şi şaselea
)
- Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele "hundred", "thousand", "million" pot fi precedate numai de one, nu si de a, iar articolul hotarât (the) poate fi omis: one hundred and thirty-second (al o suta treizeci si doilea).

- Abrevierea numeralelor ordinale (forma lor prescurtata) se face prin adaugarea ultimelor doua litere la cifra.
      Ex.: 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 8th (eighth), 21st (twenty-first).

- La zeci, terminatia "-ty" devine -tieth.
      Ex.: twentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth, ninetieth.

- In general, numeralul ordinal este însotit de arilcolul the.

Lista numerale ordinale

1 - the first     (the 1st)
2 - the second     (the 2th)
3 - the third     (the 3rd)
4 - the fourth     (the 4th)
5 - the fifth     (the 5th)
6 - the sixth     (the 6th)
7 - the seventh     (the 7th)
8 - the eigth     (the 8th)
9 - the ninth     (the 9th)
10 - the tenth     (the 10th)
11 - the eleventh     (the 11th)
12 - the twelfth     (the 12th)
13 - the thirteenth     (the 13th)
14 - the fourteenth     (the 14th)
15 - the fifteenth     (the 15th)
16 - the sixteenth     (the 16th)
17 - the seventeenth     (the 17th)
18 - the eihteenth     (the 18th)
19 - the nineteenth     (the 19th)
20 - the twentieth     (the 20th)
21 - the twenty-first     (the 21st)
30 - the thirtieth     (the 30th)
32 - the thirty-second     (the 32nd)
40 - the fortieth     (the 40th)
43 - the forty-third     (the 43rd)
50 - the fiftieth     (the 50th)
54 - the fifty-fourth     (the 54th)
60 - the sixtieth     (the 60th)
65 - the sixty-fifth     (the 65th)
70 - the seventieth     (the 70th)
80 - the eightieth     (the 80th)
90 - the ninetieth     (the 90th)
100 - the hundreth     (the 100th)
101 - the hundred and first     (the 101st)
1000 - the one thousandth     (the 1000th)

3. Numeralul fractionar

Numeralul fractionar (The Fractional Numeral), numerele fractionare, arata una sau mai multe parti ale întregului.
Este redat sub forma unor fractii (1/3, 4/5), iar cu litere se exprima cu numaratorul numeral cardinal, iar numitorul, printr-un numeral ordinal, ca in urmatoarele exemple:

1/3 - one-third (o treime)
2/5 - two-fifths (doua cincimi)
3/4 - three-fourths (trei patrimi)
- Cand numaratorul exprima o unitate mai mare de 1, numitorul se scrie si se pronunta la plural (2/3 - two-thirds).

4. Numeralul colectiv

Numeralul colectiv (The Collective Numeral) arata ca obiectele sunt considerate în grup si nu izolat (couple = doi, doua; pair = pereche; team = echipa [peeche, grupa]; yoke = pereche; dozen = duzini; score = douazeci).

- a pair of shoes - o pereche de pantofi
- two team of cattle - doua perechi de vite
- four yoke of oxen - patru perechi de boi
- two dozen of eggs - doua duzini de oua

5. Numeralul multiplicativ

Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) arata masura în care creste o cantitate sau o actiune (Ex.: double the amount - dublu sumei [sau "dubleaza cantitatea"]).
Numeralul multiplicativ are forme diferite, în functie de stilul familiar, tehnic, oficial etc. în care el este folosit.
- In vorbirea curenta, numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urmatoarele forme: once (odata), twice (de doua ori), thrice (de trei ori) [Forma thrice este învechita].
- De la numarul 4 în continuare, numeralele multiplicative se formeaza cu numeralul cardinal urmat de substantivul times (ori, dati).
      Ex.: four times (de patru ori), eight times (de opt ori).
Forma cu "times" este folosita si în locul lui "thrice": three times.
- In stilul literar, tehnic sau oficial, se foloseste numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal si sufixul -fold.
      Ex.: twofold (dublu), threefold (triplu), a hundredfold (de o suta de ori)
- Pentru unitatea 1, forma numeralului multiplicativ este si single, iar pentru 2 se foloseste, pe lânga forma double si twofold.

6. Numeralul distributiv

Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) exprima gruparea numerica a obiectelor. Se formează cu ajulorul lui by sau and.

one by one - unul câte unul
three by three - trei câte trei
by twos - câte doi
by threes - câte trei
two and two - doi si cu doi
three and three - trei si cu trei

Nota:
Aproximarea numerică se exprimă prin: about (circa), nearly (aproximativ), almost (aproape)
Depăsirea unei cifre se exprimă prin: over (peste), morethan (mai mult decat /de), above (peste).
Numeralul - exercitii

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care atribut face ca optiunea din <select> sa fie selectata?
checked="checked" selected="selected" disabled="disabled"
<select name="a_name">
 <option value="val1">Optiune 1</option>
 <option value="val2" selected="selected">Optiune 2</option>
</select>
Care din aceste valori CSS creaza culoare gradient pentru fundal?
contain repeat-x linear-gradient
#id {
 background: linear-gradient(top left, #1f1, #fff, #11f);
}
Care cod creaza un array in JavaScript?
[] {} new Object()
var arr = [1, "CoursesWeb.net", "MarPlo.net"];
alert(arr[2]);
Indicati functia PHP folosita pentru redirect la alta pagina.
function() header() switch()
header("Location: http://coursesweb.net/");
exit;
Indicati articolul corect la cuvantul "garden" in propozitia: "... garden is a place with flowers".
An The A
The garden is a place with flowers.
- Gradina este un loc cu flori.
Indicati articolul corect pentru cuvantul: "jardín" (gradina)
la los el
El jardín es un lugar de flores.
- Gradina e un loc cu flori.
Numerale, Numere in limba engleza - Numerals

Last accessed pages

 1. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (112975)
 2. Verbe reflexive: prezent (700)
 3. Verbe frazale din limba Engleza (34059)
 4. Functii PHP matematice (756)
 5. Teste spaniola - Tests y ejercicios de Español - Gramática (19200)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (142)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (110)
 3. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (102)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (98)
 5. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (93)