Curs Engleza

Pronumele (pronouns) sunt cuvinte care in general desemneaza o persoana sau inlocuesc un substantiv, facand astfel referire la o idee, fiinta, obiect sau actiune mentionate anterior sau cunoscuta de catre interlocutor.

John did all the work. - John a facut toata treaba.
He did all the work. - El a facut toata treaba.
Who did all the work? (he) - Cine a facut toata treaba? (el)

1. Functia, forma si clasificarea pronumelui

- Pronumele au forme specifice in functie de numar, gen si caz:

Pronumele pot fi simple (you, which, many) (tu, care, multi), sau compuse (everybody, whatever, no one) (toata lumea, oricare, nici unul).

- Dupa continut si functie pronumele pot fi:

2. Pronumele personale

Iata un tabel cu pronumele personale la cazurile Nominativ, Genitiv, Dativ si Acuzativ:


NominativGenitivDativAcuzativ
I   (eu) mine   (al meu, a mea) (to) me   (mie) me
you   (tu, dumneata) yours   (al tau, a ta) (to) you   (tie) you
he   (el) his   (a lui) (to) him   (lui) him
she   (ea) hers   (a ei) (to) her   (ei) her
it   (el /ea, neutru) its   (a lui, a ei [neutru]) (to) it   (lui, ei) it
we   (noi) ours   (al nostru, a noastra) (to) us   (noua) us
you   (voi, dumneavoastra) yours   (a vostru, a voastra) (to) you   (voua) you
they   (ei, ele) theirs   (a lor) (to) them   (lor) them

- De retinut:
    I (eu) se scrie intodeauna cu litera mare.
    Its (pronume - genitiv) nu are apostrof. Deosebire fata de "it's" care provine de la "it is" sau "it has".
    It se foloseste pentru obiecte, lucruri si fenomene.

Exemple:
I gave him the book. - I-am dat lui cartea.
He ran the London Marathon. - El a alergat la Maratonul Londrei.
It's a pleasure to him. - E o placere pentru el.
I only played against her once. - Am jucat impootriva ei o singura data.
These books are ours. - Aceste carti sunt ale noastre
Is this pen yours or mine? - Acest stilou este al dumneavoastra sau al meu?
You / They impersonal - putem folosi aceste doua pronume pentru a vorbi despre oameni in general.
You have to drive on the other side of the road. - Trebuie sa conduci pe partea cealalta a drumului.
They say she's very clever. - Ei spun ca ea este foarte desteapta.
It - poate indeplini o serie de functii de mare importanta:
- It impersonal (in expresii impersonale temporale, exprimand starea vremii, distante sau in contructii pasive).
It's 8 o'clock. - E ora 8.
It was spring. - A fost primavara.
Is it Monday? - E luni?.
How hot it is! - Ce fierbinte e!
How far is it to the station? - Cat e pana la statie?
- It demostrativ
Who is it? It's the postman. - Cine e? Este postasul.
It's the children. - Sunt copiii.

3. Pronumele reflexive

Pronumele reflexive insotesc un verb si se refera la subiect. Se folosesc atunci cand subiectul si complementul direct se refera la aceeasi persoana.
Forme:
- Singular: myself, yourself, himself, herself, itself
- Plural: ourselves, yourselves, themselves
Exemple:

I wanted to do it myself. - Am vrut sa o fac singur.
She fell off the ladder and injured herself. - Ea a cazut de pe scara şi s-a rănit (ea insasi).
You can do these tasks by yourself. - Puteţi face aceste sarcini de unul singur.
After five minutes, it will automatically turn itself down. - După cinci minute, se va opri automat singur.
Let's buy ourselves a chair for the garden. - Să ne cumpara (noi insine) un scaun de grădină.
They built the house themselves. - Ei au construit casa singuri.

4. Pronumele nehotarate

Some, any, every se pot combina cu -one, -body, -thing pentru a obtine pronumele nehotarate. Acestea sunt:

anyone (oricare),     anybody (oricine),     anything (orice),     someone (cineva),     somebody (cineva),
something (ceva),     everyone (oricare, toata lumea),     everybody (toata lumea),     everything (totul).
- No poate forma impreuna cu "-body" sau "-one" pronumele: nobody, no-one.

De retinut
    - Atat in engleza britanica cat si in cea americana, pronumele nehotarate: anyone, anybody, someone, somebody, everyone, everybody, no-one sunt din punct de vedere gramatical la singular si trebuie folosite cu un verb la singular.

Alte pronume nehotarate:
enough, few, fewer, less, little, many, much, several, more, most, all, both, every, each, any, either, neither, none, some.
De retinut!
Daca acestea forme preceda un substantiv nu mai sunt pronume, ci determinanti substantivali.
Exemplu:
Few will be chosen; fewer will finish. - Puţini vor fi alesi; mai puţini vor termina.
Few books. - Cateva carti.

5. Pronumele demonstrativ

Pronumele demostrative: this, these, that, those, such (acesta, acestea, acela, acelea, acest) pot functiona atat ca pronume, cat si ca determinanti substantivali.

That is incredible! (expresie, referitor la ceva tocmai vazut) - Asta e incredibil!
I will never forget this. (referitor la o experienta recenta) - Nu voi uita niciodata asta.
Such is my belief. (referitor la o explicatie tocmai facuta) - Asta e ce cred eu.
This si these sugereaza ceva apropiat temporal sau spatial, pe cand that si those face referire la ceva de departare.
These pancakes are delicious. - Aceste clatite sunt delicioase.
Those pancakes seem delicious. - Acele clatite par delicioase
This book (in my hand) is well written. - Aceasta carte (din mana mea) e scrisa bine.
That book (on the table) is blue. - Acea carte (de pe masa) e albastra.
Aceasta idee de departare se poate transforma chiar in dispret sau instrainare afectiva:
Are you going to wear these? (I do not like them.) - Ai de gând să porti astea? (Nu imi plac.)
Can you belive I would have bought that? - Poţi să crezi ca as fi cumpărat aia?

6. Pronumele relativ

Pronumele relativ face referire la un substantiv sau inlocuitor substantival mentionat in contextul aterior si leaga propozitia sau grupul de cuvinte care explica, sau da mai multe detalii despre substantivul antecedent, din propozitia ce contine substantivul determinat.
Pronumele relative sunt : who (cine, care), whoever (oricine, oricare), which (care, pe care), that (care, acel).

The student who studies hardest usually does the best. - Studentul care studiază cel mai din greu de obicei face cel mai bine.
Alegerea corecta dintre which si that se inscrie printre lucrurile care necesita practica si experienta.
- In general, which se foloseste pentru a introduce propozitii care au natura de paranteze, explicatii suplimentare dar care pot fi inlaturate sau omise fara a schimba intelesul frazei. Din acest motiv propozitiile introduse prin "which" sunt in general intre virgule.
- Propozitiile introduse de that sunt considerate indispensabile sensului frazei si nu se vor pune intre virgule.
- Who si formele sale se refera la persoane, which se refera la lucruri, iar that poate face referire la ambele.
Exemple:
The boy who read the book is my brother. - Baiatul care citeste cartea e fratele meu.
The couple who live next house have the radio on all night. - Perechea care locuieste la urmatoarea casa are radioul pornit toata noaptea.
The team that won the championship received a great honour. - Echipa care a castigat campionatul a primit o mare onoare.
This is the program which won the prize. - Acesta este programul care a câştigat premiul.
We'll plant new trees to replace those which fell. - Vom planta copaci noi care să înlocuiască pe cei care au căzut.

7. Pronumele de intarire

Pronumele de intarire insoteste substantive sau pronume personale pentru a le sublinia, a le scoate in evidenta. Ca forma sunt identice cu pronumele reflexive:
Singular: myself, yourself, himself, herself, itself
Plural: ourselves, yourselves, themselves

I myself don't know the answer. - Eu însumi nu ştiu răspunsul.
Mary did all this herself. - Maria a făcut toate astea ea însăşi. (ea singura)
Mary herself did all this. - Maria însăşi a făcut toate astea.
Expresie: by myself = singur, de unul singur
I worked by myself. - Am muncit de unul singur.
Little Jane read the story by herself. - Micuta Jane a citit povestea ea singura.

8. Pronumele interogativ

Pronumele interogative introduc intrebari, propozitii interogative directe sau indirecte.
- Forme: who? (cine?), what? (ce?), which? (care?), whose? (a cui?, ale cui?), (to) whom? (cui, pe cine).

Who said that? - Cine a spus asta?
Whose are those books? - Ale cui sunt acele carti?
I do not remember to whom I gave my sweater. - Nu-mi amintesc cui i-am dat puloverul meu.
What happened? - Ce s-a intamplat?
What's the weather like? - Care /Cum e vremea?

9. Pronumele reciproce

Pronumele reciproce au urmatoarele forme: each other (unul altuia, reciproc) si one another (unul pe altul, unul pe celalalt).
Se folosesc pentru a exprima relatii de reciprocitate intre fiinte, idei, lucruri.

They gave each other books. - Ei si-au dat unul altuia (reciproc) carti
My mother and I give each other a good time. - Eu si mama mea ne dam unul altuia un timp bun. (ne intelegem bine)
They borrowed each other's ideas. - Ei si-au împrumutat ideile unul altuia.
De retinut!
- Each other se refera la doua obiecte, pe cand one another face referire la mai mult de doua obiecte sau fiinte.
The scientists in this lab often use one another's equipment. - Cercetatorii din acest laborator folosesc adesea echipamentele unul altuia.
Hockey players hit one another quite frequently. - Jucatorii de hochei se lovesc unul pe altul destul de des.
Pronumele - exercitii

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag se foloseste in <table> pentru a crea celula de tip "header"?
<thead> <th> <td>
<table><tr>
 <th>Title 1</th>
 <th>Title 2</th>
</tr></table>
Ce proprietate CSS seteaza distanta dintre randuri?
line-height word-spacing margin
.some_class {
 line-height: 150%;
}
Care functie deschide o noua fereastra.
alert() confirm() open()
document.getElementById("id_button").onclick = function(){
 window.open("http://coursesweb.net/");
}
Indicati functia PHP care returneaza un array cu numele fisierelor si directoarelor dintr-un director.
mkdir() scandir() readdir()
$ar_dir = scandir("dir_name");
var_export($ar_dir);
Care din urmatoarele forme a verbului "sleep" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
sleeping slept will sleep
He will sleep there.
- El va dormi acolo.
Care din urmatoarele forme a verbului "dormir" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
dormido dormirá durmiendo
Él dormirá allí.
- El va dormi acolo.
Pronumele in limba engleza - Pronouns

Last accessed pages

 1. Nu am niciun motiv de manie sau de teama (116)
 2. Like si As - Exercitii engleza incepatori (5749)
 3. Sintaxa JavaScript (10862)
 4. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (211291)
 5. Recapitulare generala la verbe 2 (1432)

Popular pages this month

 1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1282)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (915)
 3. Creare si editare pagini HTML (466)
 4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (361)
 5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (309)