Curs Engleza


- Cautati in toate listele proverbe si expresii ce contin cuvantul:
     

E

 1. Each bird loves to hear himself sing.   =   Fiecare pasãre pe limba ei piere.
 2. Eagles do not breed doves.   =   Bufnita nu cloceste privighetori.
 3. Eagles don`t catch flies.   =   Vulturul nu vâneazã muste.
 4. The early bird catches the worm.   =   Cine se scoalã de dimineatã departe ajunge. / Cine pleacã mai de dimineatã ajunge mai-nainte.
 5. Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.   =   Scoalã-te de dimineatã, dacã vrei sã-ti lungesti viata.
 6. The earthen pot must keep clear of the brass kettle.   =   Departe oala de cãldare, ca nu cumva lovindu-se, sã se spargã.
 7. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than it is for a rich man to enter the kingdom of heaven.   =   Mai lesne este sã treacã cãmila prin urechile acului decât sã intre un bogat în împãrãtia lui Dumnezeu.
 8. Easier said than done.   =   Usor de zis, greu de fãcut. / Lesne a zice, greu a face.
 9. It is easier to descend than to ascend.   =   Într-un an de zile te sui la deal si într-un ceas te scobori la vale.
 10. It is easier to forgive than to forget.   =   A ierta e usor, a uita e greu. / Este lesne a ierta, dar este greu a uita.
 11. It is easier to pull down than to build.   =   E mai usor a strica ca a drege.
 12. Easy come, easy go. / Quickly come, quickly go / So got, so gone. / Lightly gained, quickly lost / Come with the wind, go with the water.   =   În dar a venit, în dar s-a dus. / De haram a venit, de haram s-a dus.
 13. Be easy game   =   A fi usor de pacalit /prostit
 14. Be easy on the eye   =   A fi placut la vedere. (A avea o înfatisare placuta.)
 15. It is easy to be wise after the event.   =   Dupã bãtãlie multi viteji se aratã.
 16. It is easy to find a stick to beat a dog. / A staff is quickly found to beat a dog. / He that would hang his dog gives out first that he is mad.   =   Cine vrea sã-si batã câinele, bâtã gãseste.
 17. Eaten bread is soon forgotten. / When good cheer is lacking, our friends will be packing.   =   Ceea ce s-a mâncat s-a si uitat.
 18. All on edge   =   Cu nervii încordati
 19. Eident youth makes easy age.   =   Cine învatã la tinerete se odihneste la bãtrânete.
 20. Either by might or by sleight. / If the lion`s skin cannot the fox`s shall.   =   Unde puterea nu ascultã, vulpea ajutã.
 21. An empty sack cannot stand upright. / Empty sacks will never stand upright.   =   Sacul gol nu stã în picioare.
 22. Empty vessels make the greatest sound. / Empty vessels make the most sound.   =   Butia goalã sunã mai tare. / Butile goale mai mult zgomot fac.
 23. The end crowns the work. / The end tries all / the evening crowns the day.   =   Sfârsitul laudã începutul. / La toate urma alege.
 24. The end justifies the means. / He that wills the end, wills the means.   =   Scopul scuzã mijloacele.
 25. The end makes all equal. / Death is the great leveller. / At the end of the game the king and the pawn go into the same bag. / All`s alike at the latter day: a bag of gold and wisp of hay. / Death makes equal the high and low.   =   Moartea împacã pe toti.
 26. The end of passion is the beginning of repentance.   =   Finea mâniei e începutul credintei.
 27. One enemy can do more hurt than ten friends can do good. / One enemy is too many; and a hundred friends too few.   =   Un singur dusman e destul sã dãrâme ce au lucrat o mie de prieteni.
 28. One enemy is too many; and a hundred friends too few. / One enemy can do more hurt than ten friends can do good.   =   Decât un dusman, mai bine zece prieteni.
 29. Envy always shoots at a high mark.   =   Om mare fãrã vrãjmasi nu este.
 30. Envy never dies.   =   Pizma nu moare niciodatã.
 31. Envy shoots at others, and wounds herself.   =   Cine are ochi pizmasi si lui însusi e vrãjmas. / Pizma este ca cariul în inima copacului. / Invidia-l vatama pe invidios.
 32. Even a worm will turn. / Tread on a worm and it will turn. / The fly has her spleen and the ant her gall.   =   Si râma, când o calci, ridicã capul sã te muste.
 33. Every beginning is hard. / All beginnings are hard (difficult). / It is the first step that is difficult.   =   Tot începutul e greu.
 34. Every cloud has a silver lining.   =   Tot raul spre bine.
 35. Every day is holiday with sluggards. / He that does nothing always finds helpers.   =   În casa lenesului întotdeauna e sãrbãtoare.
 36. Every day is not sunday. / Every day is no yule-day. / Christmas comes but once a year.   =   Nu-i toatã ziua duminecã.
 37. Every grain has its bran. / In much corn is some cockle.   =   Fiecare grãunte are fãinã, dar are si tãrâtã.
 38. Every heart has its own ache. / Every man has his cross to bear.   =   Tot obrazul îsi are necazul.
 39. Every jack must have his jill.   =   Tot sacul îsi gãseste peticul.
 40. Every land has its own law. / So many countries, so many customs.   =   Cum este tara asa si obiceiurile.
 41. Every law has a loophole.   =   Legea înainte, siretii dupã ea.
 42. Every man for himself and god for us all.   =   Fiecare pentru sine, Dumnezeu pentru toti.
 43. Every man has his (proper) gift.   =   Fiecare are darul lui de la Dumnezeu.
 44. Every man has his cross to bear. / Every heart has its own ache.   =   Fiecare îsi are necazurile sale.
 45. Every man has his faults. / Shew me a man without a spot, and i`ll shew you a maid without a fault. / Men are not angels.   =   Nu e om fãrã cusur. / Fiecare are câte o meteahnã. / Nimeni nu e usã de bisericã.
 46. Every man is a king in his own house. / Every groom is a king at home. / Every dog is a lion at home. / A cock is bold on his own dunghill.   =   Tot omul e împãrat în casa lui. / Fiecare e stãpân în casa sa.
 47. Every man is the architect of his own fortune.   =   Norocu-i dupã cum si-l face omul.
 48. Every man must walk in his own trade. / Every man must walk in his own calling. / Every man as his business lies.   =   Fiecare, în chemarea în care a fost chemat, în aceasta sã rãmânã.
 49. Every man shall bear his own burden.   =   Fiecare isi poarta crucea.
 50. Every man to his taste. / Everyone as they like best / tastes differ. / There is no accounting for tastes.   =   Fiecare cu gustul lui.
 51. Be every man`s meat   =   A fi pe întelesul tuturor.
 52. Every miller draws water to his own mill.   =   Fiecare îsi trage spuza pe turta lui. / Mânã apa la moara lui.
 53. Everyone is akin to the rich man. / Rich folk have many friends.   =   Bogatului i se aratã multe rude. / Cu bogatul fiecare voieste sã fie rudã.
 54. Everyone knows best where his own shoe pinches. / No one but the wearer knows where the shoe pinches.   =   Fiecare stie unde-l strânge ciubota. / Fiecare singur stie unde îl strânge opinca.
 55. Everyone stretches his legs according to the length of his coverlet. / Stretch your legs according to your coverlet. / Stretch your arm no further than your sleeve will reach. / Cut your coat according to your cloth.   =   Întinde-te cât ti-e plapuma.
 56. Let every pedlar carry his own burden. / Let every pedlar carry his own pack.   =   Tot mãgarul îsi poartã samarul.
 57. Every pedlar praises his needles.   =   Tot tiganul îsi laudã ciocanul. / Tot olarul laudã oala sa.
 58. At every pore   =   Din crestet pana-n talpi. ; Din tot corpu.
 59. Every pot has its cover.   =   Capacul, dupã oalã.
 60. Every reed will not make a pipe. / Every block will not make a mercury.   =   Nu poti face fluier din orice lemn îti place. / Din orice lemn nu se face bucium. / Orice lemn nu face tãpus la bute.
 61. Every shoe fits not every foot.   =   Orice ham nu încape pe orice cal.
 62. Every sin brings its punishment with it. / As a man sinneth, so is his punishment.   =   Tot pãcatul îsi cautã vinovatul.
 63. Everything has an end.   =   Tot începutul are si sfârsit. / Toate sunt pânã la o vreme.
 64. Everything is good in its season.   =   Orice lucru este bun la timpul sãu. / Toate îsi au vremea lor.
 65. Everything new is fine. / New things are fair.   =   Ce e nou e si frumos.
 66. At every turn   =   La tot pasul
 67. Every white hath its black, and every sweet its sour.   =   Nu e miere fãrã fiere.
 68. Every why has its wherefore.   =   Toatã întrebarea are si un rãspuns.
 69. Evil communications corrupt good manners.   =   Prieteniile rele stricã deprinderile cele bune. / Exemplele rele stricã moravurile bune.
 70. The evils we bring on ourselves are the hardest to bear.   =   Ce-si face omul singur, nici dracul nu poate sã-i desfacã.
 71. Example is better than precept. / A good example is the best sermon.   =   Pilda-i cel mai bun dascal.
 72. The exception proves the rule.   =   Exceptia confirmã regula.
 73. Experience is the best teacher. / Experience is the mother of knowledge.   =   Experienta-i mama invataturii. / Tot pãtitu-i priceput.
 74. Experience without learning is better than learning without experience.   =   Omul învãtat, dar nepãtit, e ca pusca fãrã praf.
 75. An eye for an eye, and a tooth for a tooth.   =   Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte.
 76. The eye is bigger than the belly.   =   Pântecele se saturã, dar ochii niciodatã. / A avea ochii mai mari decât burta (pântecele).
 77. The eye is the mirror of the soul. / The eyes are the window of the soul.   =   Ochii sunt oglinda sufletului (inimii).
 78. The eye lets in love. / Looks breed love. / The heart`s letter is read in the eye.   =   O cãutãturã dulce la dragoste te duce. / Ochii si sprâncenele fac toate pãcatele si leagã dragostele. / Dragostea de un` se-ncepe? / De la ochi, de la sprâncene, / De la sân cu drãgãnele.
 79. The eye of the master does more work than both his hands.   =   Ochii stãpânului mai mult spor fac decât amândouã mâinile.
 80. Two eyes can see more than one. / Four eyes see more than two.   =   Doi ochi vãd mai bine decât unul.
 81. One eyewitness is better than ten hear-so`s. / Seeing is believing.   =   Mai credinciosi ochii decât urechile. / Ochii au mai multã crezare decât urechile. / Mai lesne se cred ochii decât urechile.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce atribut e folosit in tag-ul <img> pentru adresa imaginii?
href src rel
<img src="http://coursesweb.net/imgs/webcourses.gif" width="191" height="63" alt="Courses-Web" />
Care din aceste coduri CSS ascunde elementul in pagina?
display: none; display: inline; position: relative;
#id {
 display: none;
}
Ce instructiune opreste executia lui while() sau for() ?
continue prompt() break
for(var i = 0; i< 8; i++) {
 if(i > 1) break;
 alert(i);
}
Indicati functia utilizata pentru a crea constante.
define() include() defined()
define("CONSTANT_NAME", "value");
echo CONSTANT_NAME;
Care este forma de plural a substativului "class" (clasa)?
classes clases clasis
This school has three classes.
- Scoala asta are trei clase.
Care este pluralul substativului "voz" (voce)?
vose voze voces
Escuché dos voces.
- Am auzit doua voci.

Comments (0)

No comments, be the first who add

Add Comment

Close       
     

-
-
Write your comment (Maximum 1000 characters)
B I U Code    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Optional, include a picture (maximum 250 kb, 800x600) Add this verification code:   c06fb
Proverbe, expresii si zicatori

Last accessed pages

 1. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (111042)
 2. Prezentul simplu - Exercitii si teste incepatori (52653)
 3. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (83636)
 4. Instructiuni conditionale if, else, switch (16298)
 5. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (72851)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (4197)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (3889)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (2531)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (2488)
 5. Blog si Cugetari Personale (2397)