- Cautati in toate listele proverbe si expresii ce contin cuvantul:
     

M

 1. Be made one   =   A se uni prin casatorie.
 2. To make a snare for another and fall into it oneself. / He who digs a pit for others falls in himself.   =   Cel care întinde cursã se va prinde în ea.
 3. Make a virtue of necessity. / To make the best of a bad job.   =   A face haz de necaz. / Face voie de nevoie si haz de necaz.
 4. Make me a diviner and i will make thee rich.   =   Fã-mã, de poti, prooroc, ca sã te fac cu noroc. / Fã-mã, Doamne, prooroc, sã te fac împãrat.
 5. Make new friends but keep the old. / Old acquaintance will soon be remembered.   =   Prieteni noi sã-ti faci, dar d-ãi bãtrâni sã nu te lasi. / Niciodatã, pentru un prieten nou câstigat, nu lepãda pe cel vechi.
 6. Make not a balk of good ground.   =   Nu da binelui cu piciorul, cã pe urmã o sã-i duci dorul.
 7. To make up one’s mind   =   A se hotari
 8. Make your enemy your friend.   =   Dusmanului sã-i dai pâine si sare. / Dusmanul cel mai rãu cu pâine ti-l câstigi.
 9. Make yourself all honey and the flies will devour you. / He that makes himself a sheep shall be eaten by the wolf.   =   Cine se bagã în tãrâte îl mãnâncã porcii.
 10. No man cand do two things at once.   =   A juca la douã nunti nu se poate. / Nu poti tine doi pepeni într-o mânã.
 11. A man can die but once.   =   O moarte are omul. / Fiecare-i dator c-o moarte.
 12. A man cannot give what he hasn`t got. / Where nothing is, nothing can be had / it is hard to get a stocking off a bare leg. / Where nothing is the king must lose his right / he that has nothing need fear to lose nothing.   =   Nimeni nu poate da ceea ce nu are. / Nu poti da ceea ce nu ai.
 13. No man can serve two masters. / You cannot serve god and mammon.   =   Nu poti sluji la doi stãpâni deodatã.
 14. No man has a lease of his life.   =   Nimenea n-a dat zapis cu Dumnezeu cât o sã trãiascã.
 15. No man is born into the world, whose work is not born with him.   =   Omul e nãscut sã umble si pasãrea sã zboare. / Omul e dator sã munceascã sã nu-l gãseascã moartea sezând.
 16. No man is content with his lot. / None is satisfied with his fortune.   =   Nimeni nu-i multumit cu soarta lui.
 17. No man is his craft`s master the first day. / None is born a master.   =   Mestesugul vreme cere, nu se-nvatã din vedere.
 18. No man is wise at all times. / Every man is a fool sometimes and none at all times / every man is mad on some point.   =   Chiar si înteleptii smintesc câteodatã.
 19. All manner   =   Tot felul /soiul
 20. A man of many trades begs his bread on sunday. / Jack of all trades, and master of none.   =   Douãsprezece meserii, treisprezece sãrãcii. / Celui cu meserii multe, casa-i este fãrã curte.
 21. A man of straw is worth a woman of gold.   =   Decât muiere de aur, mai bine bãrbat de paie.
 22. A man without a wife is but half a man. / It is not good that the man should be alone.   =   Casa fãrã femeie e pustie pe dinãuntru. / Casa fãrã muiere, ca o floare fãrã miros.
 23. A man without money is no man at all. / A gentleman without an estate is like a pudding without suet / a man without money is a bow without an arrow.   =   Omul fãrã bani e ca pasãrea fãrã aripi; când dã sã zboare cade jos si moare.
 24. Many a one for land takes a fool by the hand.   =   Scumpul pentru bani ar lua si pe fata dracului. / Pentru bani iei si fata dracului.
 25. Many are called, but few are chosen.   =   Multi chemati, putini alesi.
 26. Many a true word is spoken in jest.   =   Adevãrul se spune glumind. / Multe adevãruri se spun în glumã.
 27. Too many cooks spoil the broth.   =   Copilul cu multe moase rãmâne cu buricul netãiat. / Unde sunt douã cumnate, rãmân vase nespãlate. / Unde sunt nouã fete, moare pisica de sete. / Unde sunt popi multi, moare pruncul nebotezat.
 28. So many countries, so many customs. / Every land has its own law.   =   Câte tãri, atâtea obiceie. / Câte bordeie, atâtea obiceie.
 29. Many dogs may easily worry   =   Multi câini sunt moartea iepurelui.
 30. Many drops make a shower. / Large streams from little fountains flow. / Many small make a great / penny and penny laid up will be many.   =   Picãturã cu picãturã se face lacul mare. / Apele mici fac râurile mari. / Strop dupã strop face siroi de apã.
 31. Many friends in general, one in special.   =   Mai bine un prieten si bun decât o mie si nebuni.
 32. Many hands make light work.   =   Multe mâini fac sarcina mai usoarã. / Unde-s multi puterea creste.
 33. So many heads, so many minds. / So many men, so many opinions.   =   Câte capete, atâtea pãreri.
 34. Many kiss the hand they wish cut off.   =   Sãrutã mâna pe care n-o poti tãia. / Mâna care nu o poate musca o sãrutã.
 35. So many men, so many opinions. / Many men have many minds. / So many heads, so many minds.   =   Cate capete, atatea idei (pareri)
 36. So many servants, so many enemies.   =   Câte slugi ai, atâtia dusmani hrãnesti.
 37. Many small make a great. / Many a little makes a mickle. / Many drops make a shower / penny and penny laid up will be many.   =   Putin si des face mult.
 38. Many words will not fill a bushel. / Good words fill not a sack.   =   Nu multimea cuvintelor umple dimerlia.
 39. One man`s breath another`s death. / One man`s loss is another man`s gain.   =   Moartea unora este viata altora.
 40. A man`s praise in his own mouth stinks. / He that praises himself spatters himself / Self-praise is no recommendation.   =   Lauda de sine nu miroase a bine. / Lauda de sine pute.
 41. Marriages are made in heaven.   =   Cãsãtoriile sunt scrise în cer.
 42. Marry your equal. / Marry your like (match). / Like blood, like good, and like age, make the happiest marriage.   =   Sã-ti iei nevasta de potriva ta.
 43. Marry your son when you will, your daughter when you can.   =   Însoarã când vrei, mãritã când poti.
 44. Master absent and house dead.   =   Când stãpânul nu-ngrijeste, starea i se primejduieste.
 45. The master`s eye makes the horse fat.   =   Ochiul stãpânului îngrasã calul (vita).
 46. The master`s footsteps fatten the soil. / The master`s footsteps fattens the soil, and his foot the ground.   =   Urmele stãpânului, economia casei.
 47. As a matter of fact   =   La drept vorbind (de fapt)
 48. Cat may look at a king   =   Privitul nu costa. / Privitul are voie oricine
 49. The mean is the best. / The middle way of measure is ever golden.   =   Calea de mijloc e cea mai bunã.
 50. Measure for measure.   =   Dupã faptã si rãsplatã.
 51. Measure thrice what thou buyest; and cut it but once. / Measure twice, cut but once.   =   Mãsoarã de multe ori si croieste o datã.
 52. All meats to be eaten, and all maids to be wed.   =   Glia trebuie aratã si fecioara mãritatã. / Floare nescuturatã, claie de fân nemâncatã si fatã nemãritatã, arar s-a vãzut.
 53. The meek will inherit the earth.   =   Blândul mosteneste pãmântul.
 54. It is meet that a man be at his own bridal.   =   Cine nu se aflã la nunta-i acasã atunci altu-n locu-i joacã cu mireasa.
 55. All men are free of other men`s goods. / Men are very generous with what costs them nothing. / Men cut large thongs of other men`s leather.   =   Usor e a da din a altuia.
 56. All men are mortal. / It is as natural to be born as to die. / He that is once born, once must die / all that lives must die.   =   Câte flori sunt pe pãmânt, toate se duc în mormânt.
 57. Old men are twice children.   =   Omul când îmbãtrâneste, se copilãreste.
 58. Messengers should neither be headed nor hanged.   =   Capul solului nu se taie.
 59. Messy   =   Dezordonat.
 60. Mickle head, little wit.   =   Cap mare, minte putinã.
 61. Might is right.   =   Unde este puterea acolo-i si dreptatea.
 62. To mind one’s business   =   A-si vedea de treaba sa.
 63. Mind other men, but most yourself.   =   Nu da cãmasa pentru altii, ca tu sã rãmâi în pielea goalã.
 64. Mischief comes by the pound and goes away by the ounce. / Diseases come on horseback, but go away on foot.   =   Boala intrã cu carul si iese pe urechea acului.
 65. Mischief has swift wings.   =   Rãul vine iute, binele încet.
 66. The miser is always in want.   =   Zgârcitul e totdeauna sãrac.
 67. Misfortunes never come singly. / Misfortunes never come alone. / Disgraces are like cherries, one draws another / one misfortune comes on the neck of another / it never rains but it pours. / Of one ill come many.   =   O nenorocire nu vine niciodatã singurã. / Un rãu niciodatã nu vine singur.
 68. Moderation in all things.   =   Masura mica (cumpatarea) e buna in toate. / Cumpãna, nepoate, e bunã la toate.
 69. Money answers all things.   =   Banii rãspund la toate.
 70. Money commands all. / All things are obedient to money / love does much, money does everything. / Money will do anything..   =   Paraua e micã, dar loc mare prinde.
 71. Money draws money. / Money begets money.   =   Banul la ban trage. / Ban pe ban momeste.
 72. Money is round, and rolls away.   =   Banul e fãcut rotund, lesne se rostogoleste.
 73. Money makes money. / Money draws money.   =   Banii fac bani. / Cu bani faci bani.
 74. Money makes the man. / It is not what is he, but what has he.   =   Banul îl face pe om.
 75. Money makes the world go round.   =   Banul e o micã roatã ce-nvârteste lumea toatã.
 76. Money opens all doors.   =   Banul deschide usile fãrã chei. / Banul e cheia cu care se deschide orice usã.
 77. Money will do anything. / All things are obedient to money / love does much, money does everything. / Money commands all.   =   Cu bani faci toate. / Cu bani poate omul face orice lucru îi place.
 78. The moon does not heed the barking of dogs. / The dog (wolf) barks in vain at the moon. / Dogs bark, but the caravan goes on.   =   Câinele latrã la lunã toatã noaptea si luna nu-l ascultã niciodatã. / De lãtratul unui câine sã nu-ti pese.
 79. The moon is not seen where the sun shines. / Stars are not seen where the sun shines.   =   Cine se încãlzeste la soare nu-i pasã de lunã. / Soarele sã-mi fie bun, luna sã o mãnânce vârcolacii. / Luna mi s-a mâniat, soarele sã-mi trãiascã.
 80. The more haste, the less speed.   =   Graba strica treaba. / Cine porneste cu graba se-ntâlneste cu zãbava. / Cu prea multã grabã nu faci multã ispravã.
 81. More have repented speech than silence. / Silence does seldom harm.   =   Mai bine sã-ti parã rãu cã ai tãcut decât cã ai zis. / Niciodatã nu te vei cãi cã ai tãcut.
 82. The more one drinks, the more one may.   =   Cine a bãut o sã bea; cine a furat o sã fure.
 83. Who more than he is worth doth spend, he makes a rope his life to end.   =   Cine cheltuie peste ce câstigã, n-are-n casã mãmãligã.
 84. The more you get, the more you want. / Much would have more / he that has plenty of good shall have more.   =   De ce ai, de ce ai mai avea. / Cu cât are cineva tot ar vrea sã mai aibã.
 85. The more you stir a turd, the worse it stinks.   =   Scârna, de ce o scormonesti mai mult, mai mult si pute.
 86. The morning hour has gold in its mouth. / The muses love the morning.   =   Dimineata poartã aur în gurã. / Ora diminetii e aurul vietii. / Ziua bunã se cunoaste de dimineatã.
 87. Mother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hail storm.   =   Soacra cu nora ca pisica cu soarecele.
 88. The mountains have brought forth a mouse.   =   S-a scremut muntele si a nãscut un soarece.
 89. A mouse in time may bite in two a cable.   =   Cu muncã si îngãduialã dintii sorecutului taie odgonul de la corabie. / Soarecii si fierul îl rod.
 90. The mouse that has but one hole is quickly taken.   =   Soarecele cu o gaurã numai, îndatã îl prinde pisica.
 91. My mouth had watered   =   Imi lasa gura apa.
 92. Much ado about nothing. / Much cry and little wool.   =   Mult zgomot pentru nimic.
 93. Much ado for nothing   =   Prea mult zgomot pentru un nimic.
 94. In much corn is some cockle. / Every grain has its bran.   =   Nu e grâu fãrã neghinã.
 95. Too much honey cloys the stomach.   =   Cin-va mânca multã miere, el o sã verse si fiere. / Când dai peste miere, nu mânca peste mãsurã.
 96. Too much hope deceives. / Hope often deludes the foolish man.   =   Unde este nãdejde multã, acolo este si desertãciune.
 97. Too much laughter discovers folly.   =   Dupã râs se cunoaste nebunul. / Prostul se cunoaste dupã râs si mers. / Prostul râde singur de prostia lui.
 98. Much law, little justice.   =   Unde sunt pravile multe, acolo si multã nedreptate.
 99. Much learning makes men mad.   =   Unde e învãtãturã multã e si nebunie multã.
 100. Ask much to have a little.   =   Cere mult ca sã poti cãpãta putin.
 101. Much would have more. / The more you get, the more you want / he that has plenty of good shall have more.   =   Omul este nesãtios: cu cât are, tot ar vrea sã mai aibã.
 102. You must ask your neighbour if you shall live in peace.   =   Sã cumperi vecinii întâi si apoi casa. / Atâta tine pacea, pânã vrea vecinul.
 103. You must not teach fish to swim. / An old fox needs learn no craft.   =   Pe vultur înveti sã zboare?
 104. Muzzle not the oxen`s mouth.   =   Sã nu legi gura dobitocului ce treierã.
 105. A man cannot give what he hasn`t got / He that has nothing need fear to lose nothing.   =   Anu poti da ce nu ai. / De unde nu-i, de acolo nu se varsã.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tag se foloseste pentru a crea o caseta de adaugare text?
<form> <input> <div>
<input type="text" name="a_name" value="val" />
Ce proprietate CSS se foloseste pentru a afisa textul cu majuscule-mici?
display font-variant font-style
h3 {
 font-variant: small-caps;
}
Ce instructiune afiseaza o fereastra cu un mesaj in ea?
for() Date() alert()
var msg = "Viziteaza CoursesWeb.net";
alert(msg);
Indicati codul PHP prin care se obtine IP-ul utilizatorului.
$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] $_SERVER["REMOTE_ADDR"] $_GET[]
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
echo $ip;
Cum se traduce cuvantul "actually"?
actual de fapt acum
He actually came on time.
- De fapt, el a venit la timp.
Cum se traduce expresia: "Hace buen tiempo"?
Face timp E vreme frumoasa Drum bun
Hoy hace buen tiempo.
- Astazi e vreme frumoasa.

Comments (0)

No comments, be the first who add

Add Comment

Close       
     

-
-
Write your comment (Maximum 1000 characters)
B I U Code    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Optional, include a picture (maximum 250 kb, 800x600) Add this verification code:   74019
Proverbe, expresii si zicatori

Last accessed pages

 1. Download carti electronice si programe pentru Limba Engleza (22002)
 2. Blog si Cugetari Personale (20409)
 3. I sau Me - Test Engleza (2410)
 4. Curs si Tutoriale JavaScript (34389)
 5. Prepozitii - Exercitii si teste engleza incepatori (4983)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (7844)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (6422)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (5350)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (5024)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (4864)