- Cautati in toate listele proverbe si expresii ce contin cuvantul:
     

M

 1. Moartea nu va sã stie de averi, de bogãtie.   =   All`s alike at the latter day: a bag of gold and wisp of hay. / Death is the great leveller / six feet of earth make all men equal / at the end of the game the king and the pawn go into the same bag. / Death makes equal the high and low / the end makes all equal.
 2. Mania duce la nebunie. / Omul la mânie cade-n nebunie.   =   Anger is a short madness.
 3. Maimuta în aur si purpurã tot maimutã rãmâne.   =   An ape`s an ape, a varlet`s a varlet, though they be clad in silk or scarlet. / An ass is but an ass, though laden with gold.
 4. Mãrul nu cade departe de pom. / Aschia nu sare departe de trunchi.   =   An apple never falls far from the tree. / A chip off the old block.
 5. Mãgar s-a dus, mãgar s-a întors. / S-a dus bou si s-a întors vacã.   =   If an ass goes a-travelling, he`ll not come home a horse. / Never went out ass and came home horse. / He that sends a fool expects one / send a fool to the market (far, to france) and a fool he will return again / how much the fool who goes to rome excels the fool who stays at home.
 6. Ca mãgarul îmbrãcat în piele de leu.   =   An ass in a lion`s skin.
 7. Mãgar pe mãgar se scarpinã. / Vacã pe vacã se linge si porc pe porc se scarpinã.   =   One ass scrubs another.
 8. Mananci calule ovaz   =   Ask a baby would eat a cake
 9. Mai multi se îneacã în bãuturã decât în apã.   =   Bacchus hath drowned more men than neptune.
 10. A miza (paria /socoti) gresit.   =   Back the wrong horse
 11. Cea mai bunã muiere, ca cel mai rãu bãrbat.   =   A bad woman is worse than a bad man.
 12. Cel mai bun, mai prost.   =   The better-natured, the sooner undone.
 13. E mai bun oul de azi decât gãina de mâine. / Mai bine astãzi oul decât mâine boul.   =   Better an egg today than a hen tomorrow.
 14. De la mânã pân-la gurã se pierde îmbucãtura.   =   Between the hand and the lip the morsel may slip. / Many a slip between the cup and the lip.
 15. A se mania foc.   =   Blow hot coals
 16. Mintea nu sta in marimea barbii. / Barbã mare, minte n-are. / Barbã lungã si capra are, dar minte nicicum nu are.   =   The brains don`t lie in the beard. / If the beard were all, the goat might preach.
 17. A merge din victorie în victorie.   =   Chain victory to one`s car
 18. Milã mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima. / Când casa ta are sete, nu vãrsa apa pe drumuri.   =   Charity begins at home. / Love your friend, but look to yourself / every man is nearest himself.
 19. De mic se vede ce-i poate pielea.   =   Child is father of the man
 20. Multimea copiilor, averea omului.   =   Children are poor men`s riches.
 21. O mana spala pe alta. Serviciu contra serviciu.   =   Claw me and i will claw thee
 22. Mâini reci, inimã fierbinte. / Mânã rece, inimã caldã.   =   Cold hands, warm heart. / A cold hand and a warm heart.
 23. A marturisi (recunoaste) ceva in mod deschis (sincer). / A spune pe sleau (direct, sincer).   =   Come clean, to muter
 24. Nu mai face asa pe grozavu (desteptu)! / Date jos din corcodus !   =   Come off your high horse ! / Come off your perch !
 25. A merge direct la tinta.   =   Come on a straight shoot
 26. Pe mãgarul mai multora, lupul îl mãnâncã.   =   The common horse is worst shod.
 27. Mai multã fericire e în bordeiul sãracului decât în palatul bogatului.   =   Content lodges oftener in cottages than palaces.
 28. Moartea nu spune când vine.   =   Death keeps no calendar.
 29. Moartea lupului e sãnãtatea oilor.   =   The death of the wolves is the safety of the sheep.
 30. Moartea nu vine când o chemi, ci te ia când nu te temi.   =   Deaths foreseen come not.
 31. A munci pe branci (cu ardoare).   =   Be a demon for work
 32. A manca ca un lup.   =   Be a devil to eat.
 33. Nu mãsura pe altii cu palma ta.   =   Don`t judge every one by your own measure.
 34. Nu se mãnâncã în toate zilele plãcinte.   =   We don`t kill a pig every day.
 35. E mai usor a strica ca a drege.   =   It is easier to pull down than to build.
 36. Moartea împacã pe toti.   =   The end makes all equal. / Death is the great leveller. / At the end of the game the king and the pawn go into the same bag. / All`s alike at the latter day: a bag of gold and wisp of hay. / Death makes equal the high and low.
 37. Om mare fãrã vrãjmasi nu este.   =   Envy always shoots at a high mark.
 38. Tot mãgarul îsi poartã samarul.   =   Let every pedlar carry his own burden. / Let every pedlar carry his own pack.
 39. Nu e miere fãrã fiere.   =   Every white hath its black, and every sweet its sour.
 40. Munte cu munte nu se-ntâlneste, da`pai om cu om. / Deal cu deal se întâlneste, dar om cu om.   =   Friends may meet, but mountains never greet.
 41. In mare viteza   =   At a full jump
 42. Mama cea bunã nu-ntreabã pe copii de le e foame.   =   The good mother says not, will you? but gives.
 43. Marfa sã fie bunã, musterii nu lipsesc. / Vaca bunã se vinde din staul.   =   Good ware makes quick markets.
 44. Ce mi-e Tanda, ce mi-e Manda. / Ce mi-e baba Rada, ce mi-e Rada baba. / Ce mi-e popa Stan, ce mi-e Stan popa. / Ce mi-e prostul, ce mi-e nebunul.   =   Goose and gander and gosling are three sounds but one thing.
 45. Meseria e brãtarã de aur.   =   An handful of trade is an handful of gold.
 46. Cu mâna te joci, mojic te arãti. / Glumeste numai cu gura, iar nu si cu-mbrâncitura.   =   Hand play, churls` play.
 47. O mânã spalã pe alta si amândouã obrazul. / O mana spala pe alta.   =   One hand washes another and both the face. / One hand washes the other.
 48. Mai multe muste cad în miere decât în otet.   =   Honey catches more flies than vinegar. / You will catch more flies with a spoonful of honey than with a gallon of vinegar.
 49. Musca flãmândã înteapã rãu.   =   Hungry flies bite sore.
 50. E mai usor a face rãu ca bine; a strica ca a drege.   =   An ill turn is soon done.
 51. De multe ori ce este scãzut în fire, mestesugul cum se cade plineste.   =   Art improves nature. / Nurture passes nature.
 52. E un mister pentru mine.   =   It’a sealed book for me
 53. Multe stie, multe croieste si nici una nu isprãveste.   =   Jack of all trades and master of none. / A man of many trades begs his bread on sunday.
 54. A fi mofturos. (A fi greu de multumit.)   =   Be kittle cattle to shoe
 55. Cea mai recenta legatura (urma, veriga)   =   The latest link
 56. Mincinosul nu se mai crede nici când ar spune adevãrul. / Cine a mintit odatã nu se mai crede nici când spune adevãrul. / Cine a mintit odatã si-a pierdut credinta toatã.   =   A liar is not believed when he speaks the truth. / He that once deceives is ever suspected.
 57. Minciunile una pe alta se ajung.   =   One lie makes many.
 58. Minciuna are picioare scurte.   =   Lies have short legs.
 59. Mai mult ca sigur.   =   As likely as not.
 60. Cum e mama si fata. / Asa tata, asa fiu.   =   Like mother, like daughter. / Like father, like son.
 61. Mananca sa traiesti, nu trai ca sa mananci.   =   Eat to live, not live to eat.
 62. Minciuna si hotia se înfrãtesc lesne.   =   Lying and thieving go together. / Show me a liar and i will show you a thief. / He that will lie will steal.
 63. O moarte are omul. / Fiecare-i dator c-o moarte.   =   A man can die but once.
 64. Mestesugul vreme cere, nu se-nvatã din vedere.   =   No man is his craft`s master the first day. / None is born a master.
 65. Multi chemati, putini alesi.   =   Many are called, but few are chosen.
 66. Multi câini sunt moartea iepurelui.   =   Many dogs may easily worry
 67. Multe mâini fac sarcina mai usoarã. / Unde-s multi puterea creste.   =   Many hands make light work.
 68. Nu multimea cuvintelor umple dimerlia.   =   Many words will not fill a bushel. / Good words fill not a sack.
 69. Moartea unora este viata altora.   =   One man`s breath another`s death. / One man`s loss is another man`s gain.
 70. Mãsoarã de multe ori si croieste o datã.   =   Measure thrice what thou buyest; and cut it but once. / Measure twice, cut but once.
 71. Cap mare, minte putinã.   =   Mickle head, little wit.
 72. Masura mica (cumpatarea) e buna in toate. / Cumpãna, nepoate, e bunã la toate.   =   Moderation in all things.
 73. Cu muncã si îngãduialã dintii sorecutului taie odgonul de la corabie. / Soarecii si fierul îl rod.   =   A mouse in time may bite in two a cable.
 74. Mult zgomot pentru nimic.   =   Much ado about nothing. / Much cry and little wool.
 75. Mânia e bine sã apuie odatã cu soarele. / Soarele sã nu apunã peste mânia voastrã.   =   Never let the sun go down on your anger. / Let not the sun go down upon your wrath.
 76. Mãtura nouã mãturã bine.   =   A new broom sweeps clean. / New brooms sweep clean.
 77. Nu mai este.   =   He is no longer
 78. Pe morti sã-i vorbesti decât de bine.   =   Say nothing of the dead but what is good. / Speak well of the dead.
 79. La mãgãrita bãtrânã, frâu poleit.   =   My old mare would have a new crupper. / Put not an embroidered crupper on an ass.
 80. Mortul de la groapã nu se mai întoarce.   =   It is only the dead who do not return.
 81. Merita sa ...   =   It pays to ...
 82. La mâncare sã ai cumpãtare si la bãuturã sã fii cu mãsurã.   =   Eat at pleasure, drink by measure.
 83. Un om macinã, altul face azimã din fãina lui. / Unii tes la pânzã si altii o poartã.   =   The poor man turns his cake and another comes and takes it away. / One beats the bush and another catches the birds.
 84. Mândria vine înaintea cãderii. / Trufia e trâmbita cãderii.   =   Pride goes before a fall. / Pride never left his master without a fall.
 85. Mânia la om nu e bunã.   =   Rage is without reason.
 86. Mãrul putred stricã si pe cele bune.   =   The rotten apple injures its neighbours.
 87. Merele frumoase pot fi si viermãnoase.   =   Sodom apples outwardly fair, ashes at the core.
 88. De multe ori unii samãnã si altii secerã. / Unul macinã, altul mãnâncã.   =   One sows and another reaps. / Little dogs start the hare, the great get her. / One beats the bush and another catches the birds.
 89. Cei mai rãi bani sunt cei neîntrebuintati. / Banul ascuns în pãmânt, nici creste nici rodeste.   =   In spending lies the advantage.
 90. Mãture fiecare la usa sa.   =   Sweep before your own door. / If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean.
 91. Mult zgomot pentru nimic (vorba lunga, treaba ioc)   =   All talk and no cider
 92. Nu merge la soare de fricã sã nu i se topeascã nasul.   =   He that has a head of wax must not walk in the sun. / Be not a baker if your head be of butter / people who live in glass houses shouldn`t throw stones / / who has skirts of straw needs fear the fire. / He that has a head of glass must not throw stones at another.
 93. Tot ce mi-a ramas.   =   All that I have left
 94. Cu munca, frate, si din piatrã scoti lapte. / Munca e brãtarã de aur.   =   He that labours and thrives spins gold.
 95. A se maimutari (a face pe prostul / bufonul)   =   Act the ape
 96. Morti cu mortii, iar viii cu viii.   =   Let the dead bury the dead and (let) the living lead a gay life. / We must live by the quick (living), not by the dead.
 97. La momentul oportun   =   At the flood
 98. A fi mereu pe drumuri.   =   Be on the gad
 99. De multe ori unde nu ajunge pielea de leu, împlineste pielea vulpii. / Unde se sparge pielea de lup cârpeste-o cu piele de vulpe.   =   If the lion`s skin cannot the fox`s shall. / Either by might or by sleight.
 100. Mãsurã la toate, cea mai bunã dreptate.   =   There is a measure in all things. / Measure is treasure / moderation in all things.
 101. Moartea-i fãrã leac. / Numai moartea-i fãrã leac.   =   There is a remedy for everything but death. / A deadly disease neither physician nor physic can ease / there is no medicine against death.
 102. Nu e mai orb decât cel ce nu vrea sã vadã.   =   There`s none so blind as those who will not see. / None so blind as those who won`t see.
 103. Nu e mai surd decât cel care nu vrea sã audã. / Nu e mai surd ca surdul ce se face cã nu aude.   =   There`s none so deaf as those who will not hear. / None so deaf as those who won`t hear.
 104. Nu mânca cirese cu unul mai mare la masã cã-ti aruncã sâmburii în nas. / Departe de cei mari, când cirese mãnâncã, cã toti sâmburii îi aruncã în obrazul tãu. / Cu cei mari nu mânca cirese, nici nu te trage-n degete.   =   Those that eat cherries with great persons shall have their eyes squirted out with the stones. / Eat peas with the king, and cherries with the beggar. / Share not pears with your master, either in jest or in earnest.
 105. Si minciuna e vorbã, dar vremea descoperã adevãrul.   =   Though a lie be well dressed, it is ever overcome.
 106. Azi mie, mâine tie.   =   I today, you tomorrow.
 107. Cu mestesugul nu mori de foame. / Mestesugarul e totdeauna cu banul în mânã.   =   Trade is the mother of money. / A trade is better than service.
 108. Mãgarul când te loveste sã fugi si sã-i multumesti, cã mai câstigat esti.   =   When an ass kicks you, never tell it.
 109. Cu ce mãsurã vei mãsura, cu aceea ti se va mãsura. / Banita cu care dai cu aceea primesti.   =   And with what measure you meet, it shall be measured to you again.
 110. Mesterul se cunoaste la lucru. / La treabã se vede omul ce poate.   =   The workman is known by his work. / The work shows the workman.
 111. A merita painea pe care o mănancă   =   Be worth one`s salt

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Clic pe tag-ul HTML care afiseaza o linie orizontala.
<br> <em> <hr>
Continut ...
<hr />
Alt continut sub linie ...
Care proprietate CSS defineste culoarea textului?
font-style font-variant color
h2 {
 color: #cbdafb;
}
Clic pe functia care cauta daca un anume caracter sau text e intr-un sir.
indexOf() toString() split()
var str = "Web courses - http://CoursesWeb.net/";
if(str.indexOf("http://") == -1) alert("http:// nu e in sir");
else alert("http:// e in sir");
Care e functia ce imparte un sir in parti de siruri intr-un array, pe baza unui separator?
array_merge() explode() implode()
$str = "mar,banana,pepene,para";
$arr = explode(",", $str);
var_export($arr);   // array (0=>"mar", 1=>"banana", 2=>"pepene", 3=>"para")
Indicati asocierea corecta: "luna-anotimp".
April - Autumn October - Spring July - Summer
July is a beautiful summer month.
- Iulie este o frumoasa luna de vara.
Indicati asocierea corecta: "luna-anotimp".
Octubre - Primavera Julio - Verano Abril - Otoño
Julio es un hermoso mes de verano.
- Iulie este o frumoasa luna de vara.

Comments (0)

No comments, be the first who add

Add Comment

Close       
     

-
-
Write your comment (Maximum 1000 characters)
B I U Code    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Optional, include a picture (maximum 250 kb, 800x600) Add this verification code:   7ae5f
Proverbe, expresii si zicatori

Last accessed pages

 1. Verbe neregulate din limba Engleza (8877)
 2. Exemple de conversatii in limba engleza (2305)
 3. Lectii audio-video de limba engleza (10038)
 4. Download carti electronice si programe pentru Limba Engleza (18163)
 5. PHP Script Chat Simplu (634)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1760)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1498)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1368)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1280)
 5. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1109)