- Cautati in toate listele proverbe si expresii ce contin cuvantul:
     

V

 1. I-a venit doctorul dupã moarte.   =   After death the doctor.
 2. Pe vremea cea mai bunã, ipingeaua sã fie cu tine.   =   Although the sun shine, leave not thy cloak at home.
 3. A vasli în sens invers.   =   Back the oars
 4. Vizitiul prost bate calul bun.   =   A bad workman quarrels with his tools.
 5. Vorba pe unde a iesit, mai bine sã fi tusit. / Mai bine este cãderea pe pamânt decât cãderea din pricina limbii.   =   Better the foot slip than the tongue.
 6. De varsta adolescentei. (Baietandru)   =   Between grass and hay
 7. A vinde (scoate) la licitatie.   =   Bring to the hammer
 8. A nu vedea pãdurea din cauza copacilor.   =   Cannot see the wood for the trees.
 9. Nu vede pãdurea din cauza copacilor.   =   He cannot see the wood for the trees. / You cannot see the wood for the trees. / You cannot see the city for the houses.
 10. Vede paiul din ochiul altuia si nu vede bârna din ochiul sãu. / Vezi mai întâi gunoiul din ochiul tãu si apoi vorbeste pe altul de rãu. / Bârna din ochiul sãu n-o vede, dar gunoiul din ochiul altuia îl vede.   =   You can see a mote in another`s eye, but cannot see a beam in your own. / You see the splinter in your brother`s eye; but not the beam in your own. / The eye that sees all things else sees not itself / the hunchback does not see his own hump, but sees his companion`s.
 11. A veni cu argumente in plus.   =   Carry more sacks to the mill
 12. Vezi mai întâi gunoiul din ochiul tãu si apoi vorbeste pe altul de rãu.   =   We carry our neighbours1 failings in sight; we throw our own crimes over our shoulders.
 13. Tot vasu spre aceia miroase, spre ce sã bagã într-însul mai nainte.   =   The cask savours of the first fill. / It is kindly that the poke savour of the herring.
 14. Vezi să nu (fac ea asta)! / Mai aşteaptă (pînă fac eu asta)!   =   Catch me! (Catch me doing that!)
 15. A vorbi fleacuri. / A sta la taclale.   =   Chronicle small beer
 16. Din vânt a venit, în vânt s-a dus. / Vântul aduce, vântul duce.   =   Come with the wind, go with the water. / Light come, light go. / Easy come, easy go / lightly gained, quickly lost.
 17. Vizitele cele mai plãcute sunt cele mai rar fãcute.   =   A constant guest is never welcome. / Fish and guests stink after three days.
 18. Vaca rea dã cu piciorul când umple ciubãrul.   =   The cow gives a good pail of milk and then kicks it over.
 19. Visare cu ochii deschisi.   =   Day-dreaming
 20. Vorbele sunt femei, faptele sunt bãrbati.   =   Deeds are males, and words are females.
 21. Nu vinde pielea ursului din pãdure.   =   Don`t sell the bear`s skin before you have caught him. / Do not halloo till you are out of the wood. / Never fry fish till it`s caught. / Do not count your chickens before they are hatched.
 22. Vulturul nu vâneazã muste.   =   Eagles don`t catch flies.
 23. Vorba dulce oase frânge.   =   Fair (soft) words break no bones.
 24. La vremea cea caldã din mijlocul iernii sã nu te-ncrezi.   =   A fair day in winter is the mother of a storm.
 25. Vorbele nu potolesc foamea.   =   Fair words fill not the belly. / Good words fill not a sack.
 26. De vorba bunã nu te doare gura.   =   Fair words hurt not the mouth. / Fair words break no bones.
 27. Vremea pe prieten, ca focul pe aur, în adevãr l-aratã.   =   Fire is the test of gold; adversity of friendship. / Fire is the test of gold. / Gold is tried in the fire.
 28. La vreme de nevoie si cu lãturi poti stinge cel mai mare foc.   =   Foul water as soon as fair will quench hot fire.
 29. Vulpea e vicleanã, dar mai viclean e cel ce o prinde.   =   The fox knows much, but more he that catcheth him.
 30. Vulpea pãrul îsi schimbã, iar nãravul niciodatã.   =   The fox may grow grey, but never good. / The wolf may lose his teeth, but never his nature.
 31. Vorba multã, sãrãcia omului.   =   A good bestill is worth a groat.
 32. Vecin bun ai nimerit, mare bine-ai dobândit.   =   A good neighbour, a good morrow. / All is well with him who is beloved of his neighbours. / You must ask your neighbour if you shall live in peace. / A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman.
 33. Vinul bun de sine se laudã.   =   Good wine needs no bush.
 34. O vorbã bunã stinge focul mai curând decât o bute de apã.   =   Good words cool more than cold water. / A soft answer turneth away wrath.
 35. Vorba goalã nu umple sacul.   =   Good words fill not a sack. / Fair words fill not the belly / many words will not fill a bushel.
 36. Vulpea când n-ajunge la struguri zice cã sunt acri. / Vulpea când n-ajunge la gãini zice cã sunt spânzurate.   =   The grapes are sour. / Fie upon hens! quoth the fox, because he could not reach them.
 37. Vorba multã nu e fãrã minciuni.   =   A great talker is a great liar. / Great talkers are great liars.
 38. Vorba unui om cinstit face mai mult ca un înscris. / De la omul cinstit e destul un cuvânt.   =   An honest man`s word is as good as his bond.
 39. I-a venit o idee deodata.   =   An idea suddenly struck him
 40. Vorba dulce mult aduce.   =   Kind words go a long way.
 41. Cu vorbe dulci mai multã pâine mãnânci. / Cu vorba bunã si pe dracul îmblânzesti.   =   Kind words go a long way. / A man`s hat in his hand, never did him any harm. / Lip-honour costs little, yet may bring in much.
 42. Vrednic este muncitorul de plata sa.   =   The labourer is worthy of his hire.
 43. Vulpea dupã moarte de cojocari are parte.   =   At length the fox is brought to the furrier. / Every fox must pay his own skin to the flayer.
 44. Vulpea, dupã ce a îmbãtrânit, s-a fãcut gãinãritã.   =   At length the fox turns monk.
 45. Viata omului, luptã necontenitã.   =   Life is a battle.
 46. Vorba bunã mult adunã. / Vorba dulce mult aduce.   =   Lip-honour costs little, yet may bring in much. / Kind words go a long way.
 47. Pe vultur înveti sã zboare?   =   You must not teach fish to swim. / An old fox needs learn no craft.
 48. Nu vorbi de funie în casa spânzuratului.   =   Never mention rope in the house of a man who has been hanged. / Name not a rope in his house that hanged himself.
 49. Vestea rea se duce ca glontul.   =   Bad news has wings. / Bad news travels fast. / Ill news comes apace.
 50. Vorba de rãu mai lesne se crede.   =   Ill news is too often true.
 51. Vine noaptea când nimeni nu poate sã lucreze.   =   The night comes when no man can work.
 52. Tot vine si cel ce întârzie.   =   It is not lost that comes at last. / It is never long that comes at last. / Better late than never.
 53. Nu vã adunati comori pe pamânt.   =   Lay not up for yourselves treasures upon earth.
 54. Nu vã încredeti în cei puternici.   =   Put not your trust in princes.
 55. Vântul la pãmânt n-aruncã buruieni, ci pe cei mai mari copaci.   =   Oaks may fall when reeds stand the storm.
 56. Vulpea bãtrânã nu cade în curse.   =   An old fox is not easily snared. / You cannot catch old birds with chaff.
 57. Vorba de om sãrac nimeni n-o ascultã, fie cât de scumpã.   =   A poor man`s tale cannot be heard. / The reasons of the poor weigh not.
 58. Voieste sã dezbrace un sfânt si sã îmbrace pe altul. / Ia dintr-un sân si bagã-n altul.   =   To rob peter to pay paul.
 59. Vorba de rãu se duce peste nouã tãri si nouã mãri.   =   Slander leaves a score behind it. / If the ball does not stick to the wall, it will at least leave a mark.
 60. Vulpea care doarme nu prinde gãini.   =   The sleepy fox has seldom feathered breakfasts. / The sleeping fox catches no poultry. / When the fox sleeps, no grapes fall in his mouth.
 61. Vorba dulce mult aduce. / Rãspunsul blând înlãturã mânia. / Cuvantul poate mangaia mai mult decat mana.   =   A soft answer turneth away wrath. / Good words cool more than cold water.
 62. Vorba e de argint, tãcerea e de aur. / Tacerea-i ca mierea.   =   Speech is silver, but silence is golden. / Silence is golden.
 63. Vorbind ca un prefacut (de parca nici usturoi n-a mancat nici gura nu-i miroase)   =   Talking as if butter wouldn’t melt in your mouth
 64. Vorbesti de dracul si el din dreptul tãu.   =   Talk of the devil, and he is bound to appear. / The devil is never nearer than when we are talking of him.
 65. Vorbesti de lup si lupul la usã.   =   Talk of the wolf, and his tail appears.
 66. Cel ce va rãbda pânã la sfârsit, acela se va mântui.   =   He that endureth to the end shall be saved.
 67. A se vinde sub valoare (la pret scazut).   =   Be on the bargain counter
 68. Vreme este sã te nasti si vreme sã mori.   =   There is a time to be born, and a time to die.
 69. Vreme este sã iubesti si vreme sã urãsti.   =   There is a time to love, and a time to hate.
 70. Vreme este sã taci si vreme sã grãiesti.   =   There is a time to speak, and a time to be silent.
 71. Vreme e a râde, vreme e a plânge.   =   There is a time to weep, and a time to laugh.
 72. Vorbele cele dulci deschid usa cea de fier.   =   There is great force hidden in a sweet command.
 73. Vremea vindecã toate.   =   Time cures all things. / Time is a great healer.
 74. Vremea vine, vremea trece. / Vremea anevoie vine si fuge numaidecât. / Timpul trece.   =   Time flies. / Time flees away without delay. / Time has wings.
 75. Vremea descoperã adevãrul.   =   Time tries truth. / Time is the father of truth. / truth is time`s daughter.
 76. Vocea poporului, vocea cerului.   =   The voice of the people, the voice of god.
 77. Vino necazule, dar vino singur.   =   Welcome evil if thou comest alone.
 78. Cum vine vorba   =   As it were
 79. Vinul îl bei de bun si el te face nebun.   =   When the wine is in, the wit is out.
 80. Voieste si vei putea. / Dacã vrei, poti.   =   Where there`s a will, there`s a way. / A wilful man will have his way. / Nothing is impossible to a willing heart.
 81. Vointa inimii dã aripi picioarelor. / Inima voioasã, picioare agere.   =   Where your will is ready, your feet are light.
 82. De vrei sã te joci la bãtrânete, pãzeste-te la tinerete.   =   Who will in time present pleasure refrain, shall in time to come the more pleasure obtain.
 83. Vinul veseleste inima omului.   =   Wine makes glad the heart of man.
 84. Cu vreme si cu rãbdare si frunza de dud se face mãtase.   =   With time and art the leaf of the mulberry-tree becomes satin. / Time and straw make medlars ripe.
 85. Vorba ce zboarã odatã nu se mai întoarce. / Vorba dac-o scapi din gurã n-o mai poti prinde.   =   A word and a stone let go cannot be called back. / A word spoken is past recalling / words have wings and cannot be recalled.
 86. O vorbã rea rãneste mai mult decât o sabie ascutitã. / Limba taie mai rãu ca sabia.   =   Words cut more than swords.
 87. Ca vremea nici un dascãl mai bun.   =   Years know more than books.
 88. Vrei ceva bine facut, fa-l cu mana ta.   =   If you want a thing well done, do it yourself.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tag adauga imagine in pagina web?
<div> <img> <span>
<img src="http://coursesweb.net/imgs/webcourses.gif" width="191" height="63" alt="Courses-Web" />
Care din aceste coduri CSS afiseaza textul inclinat?
font-style: italic; text-decoration: underline; font-weight: 500;
#id {
 font-style: italic;
}
Clic pe functia jQuery care ascunde animat un element HTML.
click() hide() show()
$(document).ready(function() {
 $(".a_class").click(function(){ $(this).hide("slow"); });
});
Clic pe functia definita corect in PHP.
fname function() {} function fname() {} function $fname() {};
function fname($a, $b) {
 echo $a * $b;
}
Indicati forma pentru Prezent Perfect Continuu a verbului "to walk" (a merge).
have walked have been walking be walking
I have been walking for 5 hours.
- Merg pe jos de 5 ore.
Indicati Trecutul Nedefinit pentru verbul "ser" (a fi) la forma Yo.
será sería fui
Yo fui entrenador.
- Am fost antrenor.

Comments (0)

No comments, be the first who add

Add Comment

Close       
     

-
-
Write your comment (Maximum 1000 characters)
B I U Code    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Optional, include a picture (maximum 250 kb, 800x600) Add this verification code:   26725
Proverbe, expresii si zicatori

Last accessed pages

 1. Curs si Tutoriale Ajax (15331)
 2. Numerale, Numere in limba engleza - Numerals (28408)
 3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (123878)
 4. Curs si Tutoriale JavaScript (28237)
 5. Zilele saptamanii - Lunile anului - Anotimpurile - Engleza (12493)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (6766)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (5547)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (4549)
 4. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (4355)
 5. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (4148)