- Cautati in toate listele proverbe si expresii ce contin cuvantul:
     

V

 1. I-a venit doctorul dupã moarte.   =   After death the doctor.
 2. Pe vremea cea mai bunã, ipingeaua sã fie cu tine.   =   Although the sun shine, leave not thy cloak at home.
 3. A vasli în sens invers.   =   Back the oars
 4. Vizitiul prost bate calul bun.   =   A bad workman quarrels with his tools.
 5. Vorba pe unde a iesit, mai bine sã fi tusit. / Mai bine este cãderea pe pamânt decât cãderea din pricina limbii.   =   Better the foot slip than the tongue.
 6. De varsta adolescentei. (Baietandru)   =   Between grass and hay
 7. A vinde (scoate) la licitatie.   =   Bring to the hammer
 8. A nu vedea pãdurea din cauza copacilor.   =   Cannot see the wood for the trees.
 9. Nu vede pãdurea din cauza copacilor.   =   He cannot see the wood for the trees. / You cannot see the wood for the trees. / You cannot see the city for the houses.
 10. Vede paiul din ochiul altuia si nu vede bârna din ochiul sãu. / Vezi mai întâi gunoiul din ochiul tãu si apoi vorbeste pe altul de rãu. / Bârna din ochiul sãu n-o vede, dar gunoiul din ochiul altuia îl vede.   =   You can see a mote in another`s eye, but cannot see a beam in your own. / You see the splinter in your brother`s eye; but not the beam in your own. / The eye that sees all things else sees not itself / the hunchback does not see his own hump, but sees his companion`s.
 11. A veni cu argumente in plus.   =   Carry more sacks to the mill
 12. Vezi mai întâi gunoiul din ochiul tãu si apoi vorbeste pe altul de rãu.   =   We carry our neighbours1 failings in sight; we throw our own crimes over our shoulders.
 13. Tot vasu spre aceia miroase, spre ce sã bagã într-însul mai nainte.   =   The cask savours of the first fill. / It is kindly that the poke savour of the herring.
 14. Vezi să nu (fac ea asta)! / Mai aşteaptă (pînă fac eu asta)!   =   Catch me! (Catch me doing that!)
 15. A vorbi fleacuri. / A sta la taclale.   =   Chronicle small beer
 16. Din vânt a venit, în vânt s-a dus. / Vântul aduce, vântul duce.   =   Come with the wind, go with the water. / Light come, light go. / Easy come, easy go / lightly gained, quickly lost.
 17. Vizitele cele mai plãcute sunt cele mai rar fãcute.   =   A constant guest is never welcome. / Fish and guests stink after three days.
 18. Vaca rea dã cu piciorul când umple ciubãrul.   =   The cow gives a good pail of milk and then kicks it over.
 19. Visare cu ochii deschisi.   =   Day-dreaming
 20. Vorbele sunt femei, faptele sunt bãrbati.   =   Deeds are males, and words are females.
 21. Nu vinde pielea ursului din pãdure.   =   Don`t sell the bear`s skin before you have caught him. / Do not halloo till you are out of the wood. / Never fry fish till it`s caught. / Do not count your chickens before they are hatched.
 22. Vulturul nu vâneazã muste.   =   Eagles don`t catch flies.
 23. Vorba dulce oase frânge.   =   Fair (soft) words break no bones.
 24. La vremea cea caldã din mijlocul iernii sã nu te-ncrezi.   =   A fair day in winter is the mother of a storm.
 25. Vorbele nu potolesc foamea.   =   Fair words fill not the belly. / Good words fill not a sack.
 26. De vorba bunã nu te doare gura.   =   Fair words hurt not the mouth. / Fair words break no bones.
 27. Vremea pe prieten, ca focul pe aur, în adevãr l-aratã.   =   Fire is the test of gold; adversity of friendship. / Fire is the test of gold. / Gold is tried in the fire.
 28. La vreme de nevoie si cu lãturi poti stinge cel mai mare foc.   =   Foul water as soon as fair will quench hot fire.
 29. Vulpea e vicleanã, dar mai viclean e cel ce o prinde.   =   The fox knows much, but more he that catcheth him.
 30. Vulpea pãrul îsi schimbã, iar nãravul niciodatã.   =   The fox may grow grey, but never good. / The wolf may lose his teeth, but never his nature.
 31. Vorba multã, sãrãcia omului.   =   A good bestill is worth a groat.
 32. Vecin bun ai nimerit, mare bine-ai dobândit.   =   A good neighbour, a good morrow. / All is well with him who is beloved of his neighbours. / You must ask your neighbour if you shall live in peace. / A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman.
 33. Vinul bun de sine se laudã.   =   Good wine needs no bush.
 34. O vorbã bunã stinge focul mai curând decât o bute de apã.   =   Good words cool more than cold water. / A soft answer turneth away wrath.
 35. Vorba goalã nu umple sacul.   =   Good words fill not a sack. / Fair words fill not the belly / many words will not fill a bushel.
 36. Vulpea când n-ajunge la struguri zice cã sunt acri. / Vulpea când n-ajunge la gãini zice cã sunt spânzurate.   =   The grapes are sour. / Fie upon hens! quoth the fox, because he could not reach them.
 37. Vorba multã nu e fãrã minciuni.   =   A great talker is a great liar. / Great talkers are great liars.
 38. Vorba unui om cinstit face mai mult ca un înscris. / De la omul cinstit e destul un cuvânt.   =   An honest man`s word is as good as his bond.
 39. I-a venit o idee deodata.   =   An idea suddenly struck him
 40. Vorba dulce mult aduce.   =   Kind words go a long way.
 41. Cu vorbe dulci mai multã pâine mãnânci. / Cu vorba bunã si pe dracul îmblânzesti.   =   Kind words go a long way. / A man`s hat in his hand, never did him any harm. / Lip-honour costs little, yet may bring in much.
 42. Vrednic este muncitorul de plata sa.   =   The labourer is worthy of his hire.
 43. Vulpea dupã moarte de cojocari are parte.   =   At length the fox is brought to the furrier. / Every fox must pay his own skin to the flayer.
 44. Vulpea, dupã ce a îmbãtrânit, s-a fãcut gãinãritã.   =   At length the fox turns monk.
 45. Viata omului, luptã necontenitã.   =   Life is a battle.
 46. Vorba bunã mult adunã. / Vorba dulce mult aduce.   =   Lip-honour costs little, yet may bring in much. / Kind words go a long way.
 47. Pe vultur înveti sã zboare?   =   You must not teach fish to swim. / An old fox needs learn no craft.
 48. Nu vorbi de funie în casa spânzuratului.   =   Never mention rope in the house of a man who has been hanged. / Name not a rope in his house that hanged himself.
 49. Vestea rea se duce ca glontul.   =   Bad news has wings. / Bad news travels fast. / Ill news comes apace.
 50. Vorba de rãu mai lesne se crede.   =   Ill news is too often true.
 51. Vine noaptea când nimeni nu poate sã lucreze.   =   The night comes when no man can work.
 52. Tot vine si cel ce întârzie.   =   It is not lost that comes at last. / It is never long that comes at last. / Better late than never.
 53. Nu vã adunati comori pe pamânt.   =   Lay not up for yourselves treasures upon earth.
 54. Nu vã încredeti în cei puternici.   =   Put not your trust in princes.
 55. Vântul la pãmânt n-aruncã buruieni, ci pe cei mai mari copaci.   =   Oaks may fall when reeds stand the storm.
 56. Vulpea bãtrânã nu cade în curse.   =   An old fox is not easily snared. / You cannot catch old birds with chaff.
 57. Vorba de om sãrac nimeni n-o ascultã, fie cât de scumpã.   =   A poor man`s tale cannot be heard. / The reasons of the poor weigh not.
 58. Voieste sã dezbrace un sfânt si sã îmbrace pe altul. / Ia dintr-un sân si bagã-n altul.   =   To rob peter to pay paul.
 59. Vorba de rãu se duce peste nouã tãri si nouã mãri.   =   Slander leaves a score behind it. / If the ball does not stick to the wall, it will at least leave a mark.
 60. Vulpea care doarme nu prinde gãini.   =   The sleepy fox has seldom feathered breakfasts. / The sleeping fox catches no poultry. / When the fox sleeps, no grapes fall in his mouth.
 61. Vorba dulce mult aduce. / Rãspunsul blând înlãturã mânia. / Cuvantul poate mangaia mai mult decat mana.   =   A soft answer turneth away wrath. / Good words cool more than cold water.
 62. Vorba e de argint, tãcerea e de aur. / Tacerea-i ca mierea.   =   Speech is silver, but silence is golden. / Silence is golden.
 63. Vorbind ca un prefacut (de parca nici usturoi n-a mancat nici gura nu-i miroase)   =   Talking as if butter wouldn’t melt in your mouth
 64. Vorbesti de dracul si el din dreptul tãu.   =   Talk of the devil, and he is bound to appear. / The devil is never nearer than when we are talking of him.
 65. Vorbesti de lup si lupul la usã.   =   Talk of the wolf, and his tail appears.
 66. Cel ce va rãbda pânã la sfârsit, acela se va mântui.   =   He that endureth to the end shall be saved.
 67. A se vinde sub valoare (la pret scazut).   =   Be on the bargain counter
 68. Vreme este sã te nasti si vreme sã mori.   =   There is a time to be born, and a time to die.
 69. Vreme este sã iubesti si vreme sã urãsti.   =   There is a time to love, and a time to hate.
 70. Vreme este sã taci si vreme sã grãiesti.   =   There is a time to speak, and a time to be silent.
 71. Vreme e a râde, vreme e a plânge.   =   There is a time to weep, and a time to laugh.
 72. Vorbele cele dulci deschid usa cea de fier.   =   There is great force hidden in a sweet command.
 73. Vremea vindecã toate.   =   Time cures all things. / Time is a great healer.
 74. Vremea vine, vremea trece. / Vremea anevoie vine si fuge numaidecât. / Timpul trece.   =   Time flies. / Time flees away without delay. / Time has wings.
 75. Vremea descoperã adevãrul.   =   Time tries truth. / Time is the father of truth. / truth is time`s daughter.
 76. Vocea poporului, vocea cerului.   =   The voice of the people, the voice of god.
 77. Vino necazule, dar vino singur.   =   Welcome evil if thou comest alone.
 78. Cum vine vorba   =   As it were
 79. Vinul îl bei de bun si el te face nebun.   =   When the wine is in, the wit is out.
 80. Voieste si vei putea. / Dacã vrei, poti.   =   Where there`s a will, there`s a way. / A wilful man will have his way. / Nothing is impossible to a willing heart.
 81. Vointa inimii dã aripi picioarelor. / Inima voioasã, picioare agere.   =   Where your will is ready, your feet are light.
 82. De vrei sã te joci la bãtrânete, pãzeste-te la tinerete.   =   Who will in time present pleasure refrain, shall in time to come the more pleasure obtain.
 83. Vinul veseleste inima omului.   =   Wine makes glad the heart of man.
 84. Cu vreme si cu rãbdare si frunza de dud se face mãtase.   =   With time and art the leaf of the mulberry-tree becomes satin. / Time and straw make medlars ripe.
 85. Vorba ce zboarã odatã nu se mai întoarce. / Vorba dac-o scapi din gurã n-o mai poti prinde.   =   A word and a stone let go cannot be called back. / A word spoken is past recalling / words have wings and cannot be recalled.
 86. O vorbã rea rãneste mai mult decât o sabie ascutitã. / Limba taie mai rãu ca sabia.   =   Words cut more than swords.
 87. Ca vremea nici un dascãl mai bun.   =   Years know more than books.
 88. Vrei ceva bine facut, fa-l cu mana ta.   =   If you want a thing well done, do it yourself.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Clic pe tag-ul HTML care afiseaza o linie orizontala.
<br> <em> <hr>
Continut ...
<hr />
Alt continut sub linie ...
Care proprietate CSS defineste culoarea textului?
font-style font-variant color
h2 {
 color: #cbdafb;
}
Clic pe functia care cauta daca un anume caracter sau text e intr-un sir.
indexOf() toString() split()
var str = "Web courses - http://CoursesWeb.net/";
if(str.indexOf("http://") == -1) alert("http:// nu e in sir");
else alert("http:// e in sir");
Care e functia ce imparte un sir in parti de siruri intr-un array, pe baza unui separator?
array_merge() explode() implode()
$str = "mar,banana,pepene,para";
$arr = explode(",", $str);
var_export($arr);   // array (0=>"mar", 1=>"banana", 2=>"pepene", 3=>"para")
Indicati asocierea corecta: "luna-anotimp".
April - Autumn October - Spring July - Summer
July is a beautiful summer month.
- Iulie este o frumoasa luna de vara.
Indicati asocierea corecta: "luna-anotimp".
Octubre - Primavera Julio - Verano Abril - Otoño
Julio es un hermoso mes de verano.
- Iulie este o frumoasa luna de vara.

Comments (0)

No comments, be the first who add

Add Comment

Close       
     

-
-
Write your comment (Maximum 1000 characters)
B I U Code    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Optional, include a picture (maximum 250 kb, 800x600) Add this verification code:   d5ae2
Proverbe, expresii si zicatori

Last accessed pages

 1. Verbe neregulate din limba Engleza (8877)
 2. Exemple de conversatii in limba engleza (2305)
 3. Lectii audio-video de limba engleza (10038)
 4. Download carti electronice si programe pentru Limba Engleza (18163)
 5. PHP Script Chat Simplu (634)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1760)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1498)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1368)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1280)
 5. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1109)