Curs Flash

Array (denumit si matrice) poate fi considerat si obiect si variabila.
Se foloseste pentru a stoca mai multe valori ordonate intr-un singur nume de variabila. Pe scurt "o lista de valori".
Fiecare valoare stocata devine un element al matricei, si are asociat un "numar index" (indice sau cheie). Cu ajutorul acestei chei se poate face referire la oricare element din Array.
In ActionScript sunt folosite 2 moduri de a crea Array:
• 1. Cu valorile intre o pereche de paranteze patrate [] (gen JSON)
                var numeAr:Array = [val1, val2, ...];
• 2. Cu operatorul new
                var numeAr:Array = new Array(val1, val2, ...);
- La ambele metode, "numeAr" este numele Array-ului (prin care se poate lucra cu elementele lui), iar "val1, val2, ..." sunt valorile adaugate si stocate in "numeAr". Aceste valori (elemente) pot fi de orice tip: variabile, siruri, numere sau chiar alte matrici; separate prin virgula (,).
De exemplu:
                var mAr:Array = ['un sir', o_variabila, 7.5, 88];
      sau
                var mAr:Array = new Array('un sir', o_variabila, 7.5, 88);

Pentru a crea un Array gol, fara vreun element, se poate folosi una din expresiile:
      var mAr:Array = [];     sau     var mAr:Array = new Array();

1. Utilizare elemente din Array

Dupa ce a fost creat un Array, scopul lui este sa fie accesate elementele din el.
- Elementele adaugate in Array sunt retinute in ordine numerica, incepand de la indice (index sau cheie) 0. Astfel, primul element are indice 0, al doilea 1, si tot asa.
Pentru a accesa oricare element din matrice, se scrie numele ei si indicele intre paranteze patrate, numeAr[index]
De exemplu:

var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
trace(mAr[1]);    // Afiseaza in Output: marplo.net
- Pentru a folosi primul element, se pune indice 0, trace(mAr[0]); va returna "site".

Elementele din Array astfel accesate (cu "numeAr[index]"), pot fi utilizate ca o variabila, in operatii sau alte variabile; iar ca valoare pentru "index" se poate folosi si o variabila.
Studiati urmatorul exemplu:
var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
// Se creaza o variabila "i" care va fi folosita pt. indice
var i:uint = 2;

// Se creaza o variabila a carei valoare va fi un numar adunat cu
// elementul din Array-ul "mAr", cu index "i" (aici 2)
var test = 4 + mAr[i];

trace(test);    // Verifica valoarea lui "test", in Output: 82
- "i" avand valoarea 2, "mAr[i]" va returna al treilea element din matricea "mAr" (78), iar variabila "var test = 4 + mAr[i];" va avea valoarea (82 , "4+78") care e afisata in Output.

2. Modificare, adaugare elemente in Array

Pe langa accesarea elementelor dintr-un Array, acestea pot fi si modificate (valoarea lor) sau adaugate altele la cele existente.
Procedeul este asemanator ca la variabile, se precizeaza elementul respectiv (numele matricei si intre paranteze patrate indicile de ordine a lui) si cu semnul egal i-se atribue o valoare.

Studiati urmatorul exemplu:
var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
// Se modifica valoarea primului element
mAr[0] = 'tutoriale';

// Se verifica cu "trace(mAr)" valorile din Array
trace(mAr);    // tutoriale,marplo.net,78

// Se adauga un nou element in "mAr" (al patrulea, inice 3)
mAr[3] = 'ActionScript';

// Se verifica iar cu "trace(mAr)" valorile din Array
trace(mAr);    // tutoriale,marplo.net,78,ActionScript
Daca se aplica "trace()" la un Array, va afisa in Output valoarea tuturor elementelor din acel Array.
- Acest script va afisa in Output:
tutoriale,marplo.net,78
tutoriale,marplo.net,78,ActionScript
- Observati diferenta fata de valorile initiale. Valoarea primului element, "site" a devenit "tutoriale", apoi s-a adaugat inca un element "ActionScript".

Despre cum se sterg elemente dintr-un Array, vedeti pagina Array - Lucru cu Functii.

3. Numar elemente din Array

In lucrul cu Array este necesara cunoasterea si a numarului de elemente din el. Acesta se poate afla cu proprietatea length, folosind sintaxa:
                numeAr.length
- Daca la un Array care are de exemplu 3 elemente (cu indici 0, 1, 2) se adauga inca un element, dar cu indice mai mare decat cel urmator, de exemplu index 5; acel Array va avea 6 elemente. In locul indicilor lipsa pana la cel adaugat (3 si 4) va crea automat elemente goale.
Studiati urmatorul exemplu:

var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];

// Se adauga intr-o variabila numarul de elemente din "mAr"
var nr_el = mAr.length;

// Se verifica cu "trace(nr_el)" numarul de elemente
trace(nr_el);    // 3

// Se adauga un nou element in "mAr" (cu inice 5)
mAr[5] = 'ActionScript';

// Se actualizeaza numarul de elemente din "mAr" in "nr_el" si se verifica iar cu "trace(nr_el)"
nr_el = mAr.length;
trace(nr_el);    // 6

// Se verifica si elementele continute in "mAr"
trace(mAr);     // site,marplo.net,78,,,ActionScript
- Observati ca, desi Array-ul "mAr" are la inceput 3 elemente si se mai adauga doar unul "ActionScript", expresia "mAr.height" returneaza 6 elemente deoarece ultimul a fost adaugat cu inde 5 si astfel sunt completate cu elemente goale cele lipsa (cu indicii: 3 si 4), dupa cum se vede in rezultatul afisat de al treilea "trace(mAr)".
- In Output afiseaza:
3
6
site,marplo.net,78,,,ActionScript

Proprietatea "length" poate fi utilizata si pentru a seta unui Array un anumit numar de elemente, adaugad elemente goale (fara valoare).
De exemplu:
                var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
                mAr.length = 10;

- Va face ca "mAr" sa aibe 10 elemente, ultimile 7 goale.


- Fisierele FLA cu exemplele din aceasta lectie pot fi descarcate de la:
 1. Utilizare elemente din Array
 2. Modificare, adaugare elemente
 3. Array - numar elemente

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tag se foloseste pentru a crea o caseta de adaugare text?
<form> <input> <div>
<input type="text" name="a_name" value="val" />
Ce proprietate CSS se foloseste pentru a afisa textul cu majuscule-mici?
display font-variant font-style
h3 {
 font-variant: small-caps;
}
Ce instructiune afiseaza o fereastra cu un mesaj in ea?
for() Date() alert()
var msg = "Viziteaza CoursesWeb.net";
alert(msg);
Indicati codul PHP prin care se obtine IP-ul utilizatorului.
$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] $_SERVER["REMOTE_ADDR"] $_GET[]
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
echo $ip;
Cum se traduce cuvantul "actually"?
actual de fapt acum
He actually came on time.
- De fapt, el a venit la timp.
Cum se traduce expresia: "Hace buen tiempo"?
Face timp E vreme frumoasa Drum bun
Hoy hace buen tiempo.
- Astazi e vreme frumoasa.
Array

Last accessed pages

 1. Proverbe, expresii si zicatori (21465)
 2. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (116485)
 3. Coduri pt culori (63380)
 4. Prefixele dis-, mis-, un-. The DIS, MIS and UN prefixes (11140)
 5. Pronume indirect (2032)

Popular pages this month

 1. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1230)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1202)
 3. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (1172)
 4. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (943)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (851)