Curs Flash

Array (denumit si matrice) poate fi considerat si obiect si variabila.
Se foloseste pentru a stoca mai multe valori ordonate intr-un singur nume de variabila. Pe scurt "o lista de valori".
Fiecare valoare stocata devine un element al matricei, si are asociat un "numar index" (indice sau cheie). Cu ajutorul acestei chei se poate face referire la oricare element din Array.
In ActionScript sunt folosite 2 moduri de a crea Array:
• 1. Cu valorile intre o pereche de paranteze patrate [] (gen JSON)
                var numeAr:Array = [val1, val2, ...];
• 2. Cu operatorul new
                var numeAr:Array = new Array(val1, val2, ...);
- La ambele metode, "numeAr" este numele Array-ului (prin care se poate lucra cu elementele lui), iar "val1, val2, ..." sunt valorile adaugate si stocate in "numeAr". Aceste valori (elemente) pot fi de orice tip: variabile, siruri, numere sau chiar alte matrici; separate prin virgula (,).
De exemplu:
                var mAr:Array = ['un sir', o_variabila, 7.5, 88];
      sau
                var mAr:Array = new Array('un sir', o_variabila, 7.5, 88);

Pentru a crea un Array gol, fara vreun element, se poate folosi una din expresiile:
      var mAr:Array = [];     sau     var mAr:Array = new Array();

1. Utilizare elemente din Array

Dupa ce a fost creat un Array, scopul lui este sa fie accesate elementele din el.
- Elementele adaugate in Array sunt retinute in ordine numerica, incepand de la indice (index sau cheie) 0. Astfel, primul element are indice 0, al doilea 1, si tot asa.
Pentru a accesa oricare element din matrice, se scrie numele ei si indicele intre paranteze patrate, numeAr[index]
De exemplu:

var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
trace(mAr[1]);    // Afiseaza in Output: marplo.net
- Pentru a folosi primul element, se pune indice 0, trace(mAr[0]); va returna "site".

Elementele din Array astfel accesate (cu "numeAr[index]"), pot fi utilizate ca o variabila, in operatii sau alte variabile; iar ca valoare pentru "index" se poate folosi si o variabila.
Studiati urmatorul exemplu:
var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
// Se creaza o variabila "i" care va fi folosita pt. indice
var i:uint = 2;

// Se creaza o variabila a carei valoare va fi un numar adunat cu
// elementul din Array-ul "mAr", cu index "i" (aici 2)
var test = 4 + mAr[i];

trace(test);    // Verifica valoarea lui "test", in Output: 82
- "i" avand valoarea 2, "mAr[i]" va returna al treilea element din matricea "mAr" (78), iar variabila "var test = 4 + mAr[i];" va avea valoarea (82 , "4+78") care e afisata in Output.

2. Modificare, adaugare elemente in Array

Pe langa accesarea elementelor dintr-un Array, acestea pot fi si modificate (valoarea lor) sau adaugate altele la cele existente.
Procedeul este asemanator ca la variabile, se precizeaza elementul respectiv (numele matricei si intre paranteze patrate indicile de ordine a lui) si cu semnul egal i-se atribue o valoare.

Studiati urmatorul exemplu:
var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
// Se modifica valoarea primului element
mAr[0] = 'tutoriale';

// Se verifica cu "trace(mAr)" valorile din Array
trace(mAr);    // tutoriale,marplo.net,78

// Se adauga un nou element in "mAr" (al patrulea, inice 3)
mAr[3] = 'ActionScript';

// Se verifica iar cu "trace(mAr)" valorile din Array
trace(mAr);    // tutoriale,marplo.net,78,ActionScript
Daca se aplica "trace()" la un Array, va afisa in Output valoarea tuturor elementelor din acel Array.
- Acest script va afisa in Output:
tutoriale,marplo.net,78
tutoriale,marplo.net,78,ActionScript
- Observati diferenta fata de valorile initiale. Valoarea primului element, "site" a devenit "tutoriale", apoi s-a adaugat inca un element "ActionScript".

Despre cum se sterg elemente dintr-un Array, vedeti pagina Array - Lucru cu Functii.

3. Numar elemente din Array

In lucrul cu Array este necesara cunoasterea si a numarului de elemente din el. Acesta se poate afla cu proprietatea length, folosind sintaxa:
                numeAr.length
- Daca la un Array care are de exemplu 3 elemente (cu indici 0, 1, 2) se adauga inca un element, dar cu indice mai mare decat cel urmator, de exemplu index 5; acel Array va avea 6 elemente. In locul indicilor lipsa pana la cel adaugat (3 si 4) va crea automat elemente goale.
Studiati urmatorul exemplu:

var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];

// Se adauga intr-o variabila numarul de elemente din "mAr"
var nr_el = mAr.length;

// Se verifica cu "trace(nr_el)" numarul de elemente
trace(nr_el);    // 3

// Se adauga un nou element in "mAr" (cu inice 5)
mAr[5] = 'ActionScript';

// Se actualizeaza numarul de elemente din "mAr" in "nr_el" si se verifica iar cu "trace(nr_el)"
nr_el = mAr.length;
trace(nr_el);    // 6

// Se verifica si elementele continute in "mAr"
trace(mAr);     // site,marplo.net,78,,,ActionScript
- Observati ca, desi Array-ul "mAr" are la inceput 3 elemente si se mai adauga doar unul "ActionScript", expresia "mAr.height" returneaza 6 elemente deoarece ultimul a fost adaugat cu inde 5 si astfel sunt completate cu elemente goale cele lipsa (cu indicii: 3 si 4), dupa cum se vede in rezultatul afisat de al treilea "trace(mAr)".
- In Output afiseaza:
3
6
site,marplo.net,78,,,ActionScript

Proprietatea "length" poate fi utilizata si pentru a seta unui Array un anumit numar de elemente, adaugad elemente goale (fara valoare).
De exemplu:
                var mAr:Array = ['site', 'marplo.net', 78];
                mAr.length = 10;

- Va face ca "mAr" sa aibe 10 elemente, ultimile 7 goale.


- Fisierele FLA cu exemplele din aceasta lectie pot fi descarcate de la:
 1. Utilizare elemente din Array
 2. Modificare, adaugare elemente
 3. Array - numar elemente

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag este element de tip bloc?
<div> <img> <span>
<div>Web Programming and Development</div>
Care cod CSS afiseaza textul subliniat?
font-style: italic; text-decoration: underline; font-weight: 500;
h2 {
 text-decoration: underline;
}
Clic pe functia JavaScript care apeleaza o alta functie dupa un anumit timp.
insertBefore() setTimeout() querySelector()
function someFunction() { alert("CoursesWeb.net"); }
setTimeout("someFunction()", 2000);
Clic pe instructiunea care returneaza numarul total de elemente dintr-un array asociativ.
count($array) count($array, 1) strlen()
$food =["fruits" =>["banana", "mar"), "veggie" =>["ceapa", "rosie"));
$nr_food = count($food, 1);
echo $nr_food;    // 6
Indicati Viitorul Perfect la negativ al verbului din paranteze, in propozitia: "The child (to not play) by Sunday".
has't played haven't been playing will haven't played
The child will haven't played by Sunday.
- Copilul nu s-ar fi jucat pana duminica.
Indicati Viitorul Perfect pentru verbul "contar" (a povesti) la forma "Él".
habrá contado va a contar contaba
Él no habrá contado el cuento.
- El nu ar fi spus povestea.
Array

Last accessed pages

 1. Stilizare tabele HTML cu CSS (7795)
 2. Creare tabele HTML (16570)
 3. Liste HTML - DL, DETAILS (5480)
 4. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (190033)
 5. Trecut perfect continuu - Exercitii si teste incepatori (6218)

Popular pages this month

 1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1477)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1222)
 3. Creare si editare pagini HTML (598)
 4. Coduri pt culori (479)
 5. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (357)