<canvas> este unul din cele mai interesante elemente introduse in HTML5.
Tag-ul <canvas> este destul de simplu, defineste lungimea, inaltimea si un ID unic. Dar se folosesc o serie de instructiuni JavaScript (denumite generic APIs) pentru a desena obiecte in canvas.
Exemplu de mai jos arata structura de baza pentru implementare canvas intr-o pagina web:

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Titlu paginii</title>
<style>
#id_canvas {
background: #fbfbfe;
border: 1px solid blue;
display: block;
margin: 5px auto;
}
</style>

<script>
function draw() {
 // preia intr-un obiect tag-ul <canvas> 
 var canvas = document.getElementById("id_canvas");

 // daca browser-ul recunoaste canvas
 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 // Aplica instructiuni JavaScript (API canvas) pt. desenare
 }
}

// apeleaza functia draw() imediat ce pagina s-a incarcat
window.onload = draw;
</script>
</head>
<body>

<canvas id="id_canvas" width="200" height="200"></canvas>

</body>
</html>
- Atributele width si height specifica dimensiunile zonei CANVAS in pagina web.
- Important este ID-ul (aici "id_canvas"), acesta se foloseste in JavaScript ca sa fie preluat tag-ul <canvas> intr-un obiect (cu document.getElementById('ID')), apoi se aplica functii si proprietati specifice pentru a crea desene care sunt afisate in tag-ul CANVAS.
- Metoda getContext('2d') trebuie aplicata la elementul Canvas ca sa se obtina un obiect la care se aplica instructiuni API pentru crearea continutului din <canvas>.

<canvas> este un element de tip inline, poate fi adaugat in oricare tag de tip bloc, precum <p>, <div>, sau in elementele noi de structura introduse in HTML5: <section>, <article>.


Desenare cu HTML5, canvas si JavaScript

Instructiunile JavaScript permit dezvoltatorilor de pagini web sa deseneze diferite forme, linii, sa aplice culori, transparenta si gradient, sa adauge text si imagini in Canvas; chiar sa creeze animatie.
  - Exemplu urmator deseneaza un patrat albastru.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Canvas patrat albastru</title>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 ctx.fillStyle = '#0101fe';
 ctx.fillRect (50, 60, 100, 100);
 }
}

window.onload = draw; // acceseaza functia draw() cand pagina s-a incarcat
</script>
</head>
<body>
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
</body>
</html>
Rezultat:
Canvas patrat albastru

- Sintaxa:
Puteti crea desene mult mai complexe, combinand cercuri, linii, patrulatere, gradient, transparenta.
- Deoarece multi utilizatori inca folosesc browser care nu recunoaste elementul CANVAS, puteti adauga un text cu un mesaj de eroare pt. no-canvas, intr-un tag ascuns (cu style="display:none;"), iar cu JavaScript faceti acest tag vizibil in cazul cand browser-ul nu recunoaste elementul canvas.

- Daca adaugati codul JavaScript dupa tag-ul <canvas>, nu mai e necesar window.onload, doar apelati simplu functia cu API-uri pt. canvas. Veti vedea in exemplele urmatoare.

Adaugare transparenta

Ca sa adaugati transparenta, definiti culoarea folosind formula:   rgba(Red, Green, Blue, Alpha). "Alpha" e o valoare intre 0 si 1 care reprezinta transparenta.
In urmatorul exemplu adaugam un dreptunghi cu Alpha 0.5. In acest caz definim culoarea din "fillStyle" pentru dreptunghi folosind rgba() pentru a specifica valoarea de transparenta ( rgba(220, 223, 0, 0.5) ).
De aseemenea, va fi adaugat un mesaj pt. no-canvas, iar codul JavaScript e scris sub tag-ul <canvas> (pt. a nu mai folosi window.onload).
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Canvas transparenta</title>
</head>
<body>
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 ctx.fillStyle = '#0101fe';
 ctx.fillRect (50, 60, 100, 100);
 ctx.fillStyle = "rgba(220,223,0, 0.5);";
 ctx.fillRect (90, 105, 100, 80);
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw(); // apeleaza functia draw()
</script>
</body>
</html>
Rezultat:
Canvas transparenta

Desenare linii

Ca sa desenati linii se foloseste functia lineTo().
lineTo(x, y)
Aceasta metoda traseaza o linie de la punctul curent pana la coordonatele (x, y).
Pentru a seta sau muta punctul curent de inceput, se foloseste metoda moveTo().
moveTo(x, y)
- Aceasta metoda creaza, sau muta, punctul de inceput al desenarii, la coordonatele specificate.

Ca sa definiti culoarea liniei, se foloseste:     ctx.strokeStyle = "culoare";
Pentru grosimea liniei (in pixeli), se foloseste:     ctx.lineWidth = valoare;

Urmatorul exemplu creaza trei linii.
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // definesste culoarea si grosimea liniei
 ctx.strokeStyle = '#01da01';
 ctx.lineWidth = 3;

 // creaza prima linie
 ctx.moveTo(10, 10); // seteaza punctul de inceput
 ctx.lineTo(100, 80); // defineste linia

 // creaza a doua linie
 ctx.moveTo(10, 10); // seteaza punctul de inceput
 ctx.lineTo(120, 120); // defineste linia

 // the third line
 ctx.moveTo(10, 150); // muta punctul de inceput
 ctx.lineTo(140, 150);

 ctx.stroke(); // adauga liniile
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw(); // apeleaza functia
</script>
Dupa ce a fost definita culoarea liniei (cu strokeStyle), si grosimea (cu lineWidth), am folosit metoda moveTo() pentru a seta punctul de inceput, apoi cu lineTo(100, 80) se creaza o linie de la acel punct curent pana la punctul dat de coordonatele (100, 80).
Acum, ultimul punct devine punctul curent de inceput, pentru a-l muta, se foloseste iar meoda moveTo().
Codul de mai sus va afisa aceste trei linii (intr-un browser Canvas-compatibil):
Canvas linie

Desenare arce si cercuri

Pentru a desena arce de cerc si cercuri, se foloseste functia arc().
arc(x, y, raza, startUnghi, endUnghi, anticlockwise)
- Aceasta metoda deseneaza un arc de cerc intre startUnghi si endUnghi, in sens invers orelor de ceas daca argumentul anticlockwise e setat true, daca e false deseneaza in sensul orelor de ceas.
Ca sa desenati un crc, setati:   startUnghi=0, endUnghi=Math.pi*2

Dupa ce ati definit arc-ul de cerc (sau cercul) cu metoda arc(), aplicati:
    ctx.stroke();   - ca sa desenati linia de margine.
    ctx.fill();   - ca sa adaugati culoarea de umplere.

Urmatorul cod deseneaza o fata zambitoare.
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 ctx.arc(75,75,50,0,Math.PI*2,true); // Fata
 ctx.moveTo(110,75);
 ctx.arc(75,75,35,0,Math.PI,false); // Gura
 ctx.moveTo(65,65);
 ctx.arc(60,65,4,0,Math.PI*2,true); // Ochiul stang
 ctx.moveTo(95,65);
 ctx.arc(90,65,4,0,Math.PI*2,true); // Ochiul drept
 ctx.stroke();
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw(); // apeleaza functia
</script>
Desenul incepe cu desenarea fetei, apoi se muta punctul de inceput pentru desenare gura, si traseaza alt arc de cerc, si tot asa pentru fiecare ochi. Functia moveTo() se ocupa de mutarea coordonatelor.
Rezultat:
Canvas fata zambitoare

Canvas - Text

Sunt doua metode pentru adaugare text in canvas:
Pentru text se pot folosi urmatoarele proprietati la obiectul context:
Exemplu:
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // creaza text cu o culoare de umplere
 ctx.fillStyle = '#00f';
 ctx.font = 'italic 30px sans-serif';
 ctx.textBaseline = 'top';
 ctx.fillText('Hy everyone', 2, 5);

 // creaza text afisat doar cu linia de margine a literelor
 ctx.font = 'bold 30px sans-serif';
 ctx.strokeText('Hy everyone', 2, 50);
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw(); // apeleaza functia
</script>
Rezultat:
Canvas text

Canvas - Umbre

Instrctiunile JavaScript pentru umbre contin proprietati care se aplica la obiectul context:
Urmatorul cod deseneaza o sfera albastra, cu o umbra verde avand transparenta 0.5:
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // seteaza proprietatile umbrei
 ctx.shadowOffsetX = 8;
 ctx.shadowOffsetY = 8;
 ctx.shadowBlur = 4;
 ctx.shadowColor = 'rgba(0, 200, 1, 0.5)';

 // defineste si adauga un cerc
 ctx.fillStyle = '#0000fe';
 ctx.arc(75,75,50,0,Math.PI*2,true);
 ctx.fill();
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw(); // apeleaza functia
</script>
Rezultat:
Canvas umbre

Canvas - Gradient

Pentru a crea culoare gradient in Canvas, se aplica un obiect CanvasGradient la proprietatile fillStyle sau /si strokeStyle.
Se pot crea doua tipuri de obiect CanvasGradient, utilizand una din urmatoarele metode:
Dupa ce ati creat obiectul pentru gradient, puteti adauga culori in gradient, cu metoda addColorStop() aplicata acestui obiect. Urmatoarele doua coduri arata cum puteti crea si folosi gradient.
  1) Exempu cu createLinearGradient():
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // creaza un obbiect CanvasGradient liniar
 // furnizand sursa si coordonatele de inceput si sfarsit (x0, y0, x1, y1)
 var gradient = ctx.createLinearGradient(0, 0, 150, 0);

 // Se adauga culori in gradient, primul argument specifica pozitia culorii
 // - se folosesc valori cuprinse intre 0 (gradient start) si 1 (gradient end)
 // Al doilea argument specifica culoarea, in orice format folosit si in CSS
 gradient.addColorStop(0, '#f00'); // rosu
 gradient.addColorStop(0.4, '#ff0'); // galben
 gradient.addColorStop(0.8, '#0f0'); // verde
 gradient.addColorStop(1, '#00f'); // albastru
 

 // Aplica gradientul la proprietatea fillStyle, si deseneaza un dreptunghi
 ctx.fillStyle = gradient;
 ctx.fillRect(0, 0, 200, 125);
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw();
</script>
Rezultat:
Canvas gradient liniar

  2) Exemplu cu createRadialGradient():
<canvas width="200" height="200" id="cav1"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // creaza un obiect CanvasGradient radial
 // furnizeaza sursa, coordonatele de inceput, sfarsit si razele cercurilor (x0, y0, r0, x1, y1, r1)
 var gradient = ctx.createRadialGradient(70, 80, 10, 78, 75, 45);

 // Adauga culori la gradientul radial, la fel ca la cel liniar
 gradient.addColorStop(0, '#0f0');
 gradient.addColorStop(0.5, '#fff');
 gradient.addColorStop(1, '#00f');
 

 // Aplica gradientul la proprietatea fillStyle, si deseneaza un cerc
 ctx.fillStyle = gradient;
 ctx.arc(75,75,50,0,Math.PI*2,true);
 ctx.fill();
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw();
</script>
Rezultat:
Canvas gradient radial

Adaugare imagini

Pentru a adauga o imagine in <canvas>, se foloseste metoda drawImage(). E o functie complexa, care foloseste trei, cinci, sau noua argumente.
Iata sintaxa cu cinci argumente:
drawImage(img_element, dx, dy, dw, dh)
- Primul argument, img_element reprezinta o referinta la imagine (obiectul JavaScript cu ea), "dx" si "dy" specifica coordonatele de destinatie in contextul canvas, "dw" si "dh" specifca lungimea si inaltimea imaginii afisate in Canvas (in caz ca doriti sa o redimensionati).
- Varianta cu noua argumente se foloseste cand doriti sa adaugati o portiune decupata din imagine. Contine inca patru argumente care definesc suprafata decupata (x0, y0, x1, y1).

In urmatorul exemplu adaugam aceasta imagine: Curs HTML intr-un <canvas> (redimensionand-o), si un text langa ea.
<canvas width="260" height="200" id="cav1"></canvas><br />
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<img src="html_course.jpg" alt="HTML course" width="152" height="160" id="img1" />
<script>
function draw() {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // obtine un obiect cu imaginea, o adauga in context canvas (cu dimensiuni specificate)
 var img_elm = document.getElementById('img1');
 ctx.drawImage(img_elm, 0, 0, 95, 100);

 // adauga un text fara culoare de umplere
 ctx.font = 'bold 25px sans-serif';
 ctx.textBaseline = 'top';
 ctx.strokeText('HTML Course', 98, 38);
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw();
</script>
Rezultat:
Canvas imagine

• Elementul <canvas> poate fi si interactiv, sa raspunda la actiunile utilizatorului, efectuate cu mouse-ul sau tastatura.
- In urmatorul exemplu se folosesc evenimentele: "onmouseover", "onmouseout", si "onclick" pentru a schimba culoarea unui dreptunghi in <canvas>.
<canvas width="121" height="81" id="cav1" onmouseover="draw('#fefe01');" onmouseout="draw('#01de02');" 
onclick="draw('#fe0708');" style="cursor:pointer;"></canvas>
<p id="no_cav" style="display:none;">Folositi un browser compatibil-Canvas ca sa vedeti aceasta zona.</p>
<script>
function draw(clr) {
 var canvas = document.getElementById('cav1');

 if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 // deseneaza un dreptunghi, cu o culoare preluata din parametru "clr"
 ctx.fillStyle = clr;
 ctx.fillRect (0, 0, 120, 80);
 }
 else {
 // face vizibil tag-ul cu text pt. no-canvas
 document.getElementById('no_cav').style.display = 'block';
 }
}

draw('#0102fe'); // apeleaza functia
</script>
Proprietatea "fillStyle" foloseste o culoare preluata din parametru "clr", astfel, cand functia e apelata cu o culoare diferita la argument, afiseaza un dreptunghi cu alta culoare.
Ca sa vedeti efectul, pozitionati mouse-ul deasupra dreptunghiului si apasati click pe el.
 

Sunt mai multe proprietati si metode JavaScript pentru Canvas. O documentatie completa cu acestea gasiti la pagina HTML Canvas 2D Context.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag afiseaza textul oblic?
<strong> <pre> <em>
<p>Cursuri, Jocuri, Anime: <em>www.MarPlo.net</em></p>
Care proprietate CSS defineste spatiul dintre continutul elementului si bordura lui?
margin padding position
h3 {
 padding: 2px 0.2em;
}
Clic pe metoda ce returneaza primul element indicat de selectorii specificati.
getElementsByName() querySelector() querySelectorAll()
// preia primul Div cu class="cls", si afiseaza continutul
var elm = document.querySelector("div.cls");
alert(elm.innerHTML);
Indicati variabila PHP ce contine datele din formular trimise cu method="post".
$_SESSION $_GET $_POST
if(isset($_POST["field"])) {
 echo $_POST["field"];
}
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) speak english".
I They We
We speak english.
- Noi vorbim engleza.
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) hablamos español".
Ellos Vosotros Nosotros
Nosotros hablamos español.
- Noi vorbim spaniola.
HTM5 canvas

Last accessed pages

 1. CSS3 - Background proprietati noi (256)
 2. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1701)
 3. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (14886)
 4. Creare link-uri (2886)
 5. Cursuri Limba Italiana (913)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1939)
 2. Creare si editare pagini HTML (1110)
 3. Cursuri si Tutoriale: Spaniola, Engleza, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1033)
 4. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (949)
 5. Coduri pt culori (778)