Functiile array_map(), si array_search() sunt in general cunoscute si folosite in PHP. Aceste functii sunt utile cand se lucreaza cu Array-uri. JavaScript nu are predefinite aceste functii, dar ele pot fi create relativ usor.

array_map

array_map('callback', aray) - returneaza un array continand toate elementele din aray dupa ce s-a aplicat la fiecare functia de la callback.
Cod:
function array_map(func, array) {
 if(array.constructor.toString().match(/array/ig)) result = new Array();
 else if(array.constructor.toString().match(/object/ig)) result = new Object();
 if(result) {
  for(var indice in array) {
   result[indice] = eval(func+'('+array[indice]+')');
  }
  return result;
 }
}

Exemplu:
<script type="text/javascript"><!--
// https://marplo.net/javascript/
function test(x) { return x*x; }    // functia utilizata pt callback

// array_map
function array_map(func, array) {
 if(array.constructor.toString().match(/array/ig)) result = new Array();
 else if(array.constructor.toString().match(/object/ig)) result = new Object();
 if(result) {
  for(var indice in array) {
   result[indice] = eval(func+'('+array[indice]+')');
  }
  return result;
 }
}

var arr1 = [0, 3, 88];
var arr2 = { 1:23, 'abc':12, 'xy_z':8 }   // array asociativ (obiect)

arr1 = array_map('test', arr1);
arr2 = array_map('test', arr2);

alert(arr1);        // 0, 9, 7744
alert(arr2['xy_z']);    // 64
--></script>

array_search

array_search(val, aray) - cauta in aray valoarea de la val si returneaza cheia /indexul corespunzator.
Cod:
function array_search(val, array) {
 if(typeof(array) === 'array' || typeof(array) === 'object') {
  var rekey;
  for(var indice in array) {
   if(array[indice] == val) {
    rekey = indice;
    break;
   }
  }
  return rekey;
 }
}

Exemplu:
<script type="text/javascript"><!--
// array_search - https://marplo.net/javascript/
function array_search(val, array) {
 if(typeof(array) === 'array' || typeof(array) === 'object') {
  var rekey;
  for(var indice in array) {
   if(array[indice] == val) {
    rekey = indice;
    break;
   }
  }
  return rekey;
 }
}

var arr1 = [1, 3, 'js-php'];
var arr2 = { 1:23, 'abc':12, 'site':'coursesweb.net' };   // array asociativ (obiect)

alert( array_search(3, arr1) );          // 1
alert( array_search('coursesweb.net', arr2) );   // site
--></script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce atribut indica faptul ca un camp de formular trebuie completat?
required="required" autofocus="autofocus" placeholder="text"
<input type="text" name="name1" required="required" />
Ce metoda CSS misoreaza sau mareste dimensiunile unui element (inclusiv continutul)?
translate() scale() skew()
#some_id:hover {
 transform: scale(2, 1.5);
 -ms-transform: scale(2, 1.5);  /* IE 9 */
 -moz-transform: scale(2, 1.5);  /* Firefox */
}
Click pe metoda obiectului Date care returneaza ziua din luna.
setDate() getMonth() getDate()
var rightnow = new Date();
var day = rightnow.getDate();
alert(day);
Ce functie este folosita pentru a incarca un fisier pe server?
is_file() move_uploaded_file() fopen()
if(move_uploaded_file($_FILES["field_name"]["tmp_name"], "dir/file_name")) {
 echo "Fisierul a fost incarcat";
}
Cum se spune in engleza expresia: "Ploua cu galeata"?
rain cats and dogs rain buckets quiet rain
In Bucharest it`s raining cats and dogs.
- In Bucuresti ploua cu galeata.
Cum se spune in spaniola expresia: "Ploua cu galeata"?
llover cubo llover a cántaros lluvia tranquila
En Madrid está lloviendo a cántaros.
- In Madrid ploua cu galeata.
array_map si array_search in JavaScript

Last accessed pages

 1. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (45105)
 2. Curs si Tutoriale Ajax (3754)
 3. Substantivul din limba engleza - The Noun (28618)
 4. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (59962)
 5. Utilizare Functii si Parametri lor (1116)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2271)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1634)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1600)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1551)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1434)