HTML5 include atribute noi ce pot fi folosite pentru Drag si Drop cu mouse-ul. Drag reprezinta tragerea obiectului cu mouse-ul, iar Drop e plasarea acestuia (cand se elibereaza clicul de la mouse).
Acestea sunt atributele HTML5 ce pot fi utilizate in efecte drag-drop:
            • draggable - Acest atribut specifica daca un element HTML poate fi tras cu mouse-ul (Drag) (valori: true, false, sau auto).
            • ondrag - Acest eveniment e declansat continuu in timpul unei operatiuni de tragere cu mouse-ul.
            • ondragstart - Evenimentul e declansat cand utilizatorul incepe sa mute obiectul.
            • ondragenter - Evenimentul e declansat pe elementul definit pt. Drop (unde va fi lasat obiectul tras) cand acesta intra in suprafata lui.
            • ondragover - Acest eveniment e declansat continuu in timp ce obiectul e tras pe elementul definit pentru Drop.
            • ondragleave - Evenimentul e declansat cand obiectul e tras in afara zonei elementului unde trebuie plasat; cand paraseste suprafata acestuia.
            • ondragend - E declansat cand utilizatorul termina operatiunea de tragere cu mouse-ul si elibereaza clicul.
            • ondrop - Evenimentul e declansat pe elementul setat pentru plasarea obiectului tras, cand acesta e plasat; vine imediat dupa ondragend.

- Aceasta e sintaxa generala de utilizare a acestor atribute in tag-urile HTML pt. Drag-Drop:
nume_atribut="handler(event)"
- handler(event) - e o functie care sa fie apelata la declansarea evenimentului reprezentat de acel atribut.

• Mai intai, pentru a face un element HTML sa poata fi tras cu mouse-ul, se adauga atributul draggable cu valoare "true", si atributul ondragstart.
- Sintaxa pt. obiect ce poate fi tras:
<tag draggable="true" ondragstart="handler(event)" id="draggable_elm">Continut</tag>

Elementele cu continut care poate fi editat (textarea, input:text, input:password, input:search) sunt deja un suport in care pot fi plasate obiectele trase cu mouse-ul. Daca vreti sa creati alte tipuri de elemente HTML ca loc de plasare, adaugati atributul ondrop si anulati evenimentul ondragover (folosind valoarea: "return false", sau o functie cu: event.preventDefault()). Ca sa fie mai sigur, anulati si evenimentul ondragenter.
- Sintaxa pt. element definit ca loc de plasare:
<tag id="target_drop" ondrop="someFunction(event)" ondragenter="return false;" ondragover="allowDrop(event)">Lasa Aici</tag>

Exemple Drag si Drop

1. Un DIV cu continut ce poate fi tras cu mouse-ul si mutat in alt DIV.
<!doctype html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Exemplu Drag si Drop HTML5 - JavaScript</title>
<style type="text/css">
#drag1 {
 width: 12em;
 margin: .2em;
 background-color: #02ed03;
 border: 2px dashed #000;
 padding: .2em;
 color: #0001da;
 cursor: pointer;
}
#target_drop1 {
 width: 20em;
 min-height: 3em;
 margin: .2em;
 background-color: #ededfe;
 border: 2px solid #000;
}
</style>
</head>
<body>
<div draggable="true" ondragstart="dragStart(event)" id="drag1">Clic si trageti.<br/>https://marplo.net/</div>
<div id="target_drop1" ondrop="drop(event)" ondragenter="return false;" ondragover="allowDrop(event)">Plasati aici</div>
<script type="text/javascript">
function allowDrop(ev) {
 ev.preventDefault();  // anuleaza evenimentul
}

// functie apelata de ondragstart
function dragStart(ev) {
 // seteaza tipul si valoarea continutului tras cu mouse-ul
 // Aceasta valoare va fi returnata de getData(). Aici ID-ul obiectului mutat
 ev.dataTransfer.setData('Text', ev.target.id);
}

// functie apelata de ondrop
function drop(ev) {
 ev.preventDefault(); // anuleaza evenimentul implicit pentru a permite executarea ondrop

 // preia valoarea setata de setData() (ID-ul obiectului mutat),
 // ca parametru se foloseste sirul cu acelasi tip de data setata cu setData()
 var drag_data = ev.dataTransfer.getData('Text');

 // adauga obiectul in elementul definit pt. Drop
 ev.target.appendChild(document.getElementById(drag_data));
}
</script>
</body>
</html>
• In elementul care trebuie mutat /tras, e adaugat: draggable="true" si ondragstart="dragStart(event)" ca sa specifice ce se intampla in momentul cand utilizatorul incepe sa traga obiectul, apeleaza functia dragStart(), unde se specifica ce continut e tras.
In aceasta functie, codul: ev.dataTransfer.setData('Text', ev.target.id); seteaza tipul de data (in acest caz "Text") si valoarea asociata ei (ID-ul continutului tras).

• In celalalt DIV, atributul ondragover specifica unde poate fi plasat continutul tras. Se apeleaza functia allowDrop() ce contine instructiunea: event.preventDefault() sa anuleze evenimentul "drag" ca sa permita declansarea "ondrop".
Se foloseste si ondragenter="return false;" ca sa anuleze evenimentul declansat la intrarea obiectului in zona de plasare.
- Cu: ondrop="drop(event)" se seteaza ce sa se intample cand mouse-ul e eliberat pentru plasarea continutului tras, apeleaza functia drop(), ce contine acest cod:
function drop(ev) {
 ev.preventDefault();
 var drag_data = ev.dataTransfer.getData('Text');
 ev.target.appendChild(document.getElementById(drag_data));
}
- preventDefault() intrerupe browser-ul sa declanseze actiunea implicita la acest eveniment (implicit la Drop e deschiderea ca link in fereastra).
- Cu metoda: ev.dataTransfer.getData('Text') se obtine data /valoare ce reprezinta obiectul tras, setata cu setData() si asociata tipului "Text" (in acest caz, ID-ul continutului mutat).
- Apoi, ev.target.appendChild(document.getElementById(drag_data)); adauga obiectul tras in elementul pentru Drop.

• Rezulta:
Clic si trageti.
https://marplo.net/
Plasati aici

.2 Trage si muta o imagine de la un <div> in altul, si inapoi; prin adaugarea atributelor "ondragover" si "ondrop" in ambele DIV'-uri.
<!doctype html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Exemplu Drag si Drop imagine - HTML5 - JavaScript</title>
<style type="text/css">
#div1, #div2 {
 float: left;
 width: 19em;
 min-height: 90px;
 margin: .2em;
 border: 2px solid #000;
 padding: .2em;
}
.todrag {
 cursor: pointer;
}
.dragging {
 border: 1px dashed #00f;
 background: #ff1;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
 <img src="marplo.gif" draggable="true" ondragstart="dragStart(event)" id="drag2" class="todrag" width="274" height="89" alt="Drag-Drop imagine" />
</div>
<div id="div2" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
<br style="clear:both" />
<script type="text/javascript">
function allowDrop(ev) {
 ev.preventDefault();  // anuleaza evenimentul
}

// functie apelata de ondragstart
function dragStart(ev) {
 // seteaza tipul si valoarea continutului tras cu mouse-ul
 // Aceasta valoare va fi returnata de getData(). Aici ID-ul obiectului mutat
 ev.dataTransfer.setData('Text', ev.target.id);

 // seteaza alta clasa css
 ev.target.className = 'dragging';
}

// functie apelata de ondrop
function drop(ev) {
 ev.preventDefault(); // anuleaza evenimentul implicit pentru a permite executarea ondrop

 // preia valoarea setata de setData() (ID-ul obiectului mutat),
 // ca parametru se foloseste sirul cu acelasi tip de data setata cu setData()
 var drag_data = ev.dataTransfer.getData('Text');

 // adauga obiectul in elementul definit pt. Drop
 ev.target.appendChild(document.getElementById(drag_data));

 // seteaza alta clasa css
 document.getElementById(drag_data).className = 'todrag';
}
</script>
</body>
</html>
- Demo :
Clic, trageti si puneti imaginea dintr-un dreptunghi in celalalt si inapoi.
Drag-Drop imagine

Atributele cu evenimentele HTML5 pentru Drag-Drop sunt folositoare la efecte simple de mutare a unui continut dintr-un element in altul, dar nu sunt utile pentru operatiuni cu interfata mai complexa de drag-drop. In acest caz folositi jQuery sau alta librarie de functii JavaScript.
De exemplu, daca vreti sa restrangeti efectul de Drag doar in interiorul elementului parinte, folositi jQuery UI; vedeti Exemplu 4 din acest tutorial: jQuery UI draggable - Muta /Trage elemente.


Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
Drag si Drop cu atribute HTML5

Last accessed pages

 1. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (40447)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (121221)
 3. Lectia 363 (50)
 4. Cursuri Limba Germana (3863)
 5. Utilizare formulare HTML cu PHP, $_GET si $_POST (2554)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (847)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (615)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (560)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (556)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (554)