In acest tutorial puteti invata cum se Adauga, Modifica si Sterge Atribute (precum id, class, href, disabled, etc.) la elemente HTML folosind jQuery.
Toate aceste actiuni pot fi efectuate cu metodele jQuery attr() si removeAttr().

Adaugare atribut

Pentru a adauga un atribut la un element /sau elemente HTML (cum sunt id, class, href, selected, etc.), se aplica aceasta sintaxa:
$('element').attr('nume_atribut', 'valoare');
Exemple:
- Adauga atributul id="valoare" la DIV-ul pe care se apasa clic:
$('div').click(function() { $(this).attr('id', 'valoare'); });

- Adauga atributul disabled la butonul submit cu id="submit1":
$('submit#submit1').attr('disabled', 'disabled');

- Selecteaza ultimul <option> din lista Select cu class="cls" (adaugand "selected" la acea optiune):
$('select.cls option:last).attr('selected', 'selected');

- Adauga class="valoare" la elementele <li> cu ordine para din tag-ul HTML cu id="idtag":
$('#idtag li:even').attr('class', 'valoare');

• Atributul class poate fi adaugat si cu metoda jQuery addClass().
Syntax:
$('element').addClass('nume_atribut', 'valoare');
Exemplu:
- Adauga class "cls" la DIV-ul pe care se apasa clic:
$('div').click(function() { $(this).addClass('cls'); });

• O alta metoda jQuery utila pentru lucru cu atributul class este toggleClass(). Aceasta functie adauga sau sterge clase din elementele selectate. Daca acel tag nu are clasa specificata, o adauga; daca are deja acea clasa, o sterge.
- De exemplu, adauga /sterge clasa "cls" din DIV-ul pe care se apasa clic:
$('div').click(function() { $(this).toggleClass('cls'); });

Modificare valoare atribut

Ca sa modificati valoarea unui atribut, se foloseste tot metoda attr(), cu aceasta sintaxa:
$('element').attr('nume_atribut', 'noua_valoare');
Exemple:
- Modifica imaginea adaugata intr-un tag IMG cu id="img1" (prin schimbarea valorii atributului "src"):
$('img#img1').attr('src', 'alta_poza.jpg');

- Modifica adresa URL a primului link HTML (<a>) din tag-ul cu id="idtag"
$('#idtag a:first').attr('href', 'https://marplo.net');

- Modifica adresa paginii adaugata la action in formularul cu id="frm1":
$('form#frm1').attr('action', 'alt_fisier.php');

Stergere atribute

Ca sa stergeti un atribut din unul sau mai multe elemente HTML se foloseste metoda jQuery removeAttr(), cu aceasta sintaxa:
$('element').removeAttr('nume_atribut');
Exemple:
- Sterge ID-ul din DIV-ul pe care se executa clic:
$('div').click(function() { $(this).removeAttr('id'); });

- Sterge atributul disabled din butonul submit cu id="submit1":
$('submit#submit1').removeAttr('disabled');

- Sterge class la elementele <li> cu ordine para din tag-ul HTML cu id="idtag":
$('#idtag li:even').removeAttr('class');

• Atributul class poate fi sters si cu metoda jQuery removeClass().
De exemplu, sterge atributul class din DIV-ul pe care se apasa clic:
$('div').click(function() { $(this).removeClass(); });
- Daca se specifica un parametru la functia removeClass(), cu valoarea unei clase, va fi stearsa doar acea clasa (folositor cand elementul HTML are mai multe clase), altfel, sterge toate clasele acelui element.

Atributul type, din casetele <input> de formular nu pot fi sterse sau modificate.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Clic pe tag-ul HTML care afiseaza o linie orizontala.
<br> <em> <hr>
Continut ...
<hr />
Alt continut sub linie ...
Care proprietate CSS defineste culoarea textului?
font-style font-variant color
h2 {
 color: #cbdafb;
}
Clic pe functia care cauta daca un anume caracter sau text e intr-un sir.
indexOf() toString() split()
var str = "Web courses - http://CoursesWeb.net/";
if(str.indexOf("http://") == -1) alert("http:// nu e in sir");
else alert("http:// e in sir");
Care e functia ce imparte un sir in parti de siruri intr-un array, pe baza unui separator?
array_merge() explode() implode()
$str = "mar,banana,pepene,para";
$arr = explode(",", $str);
var_export($arr);   // array (0=>"mar", 1=>"banana", 2=>"pepene", 3=>"para")
Indicati asocierea corecta: "luna-anotimp".
April - Autumn October - Spring July - Summer
July is a beautiful summer month.
- Iulie este o frumoasa luna de vara.
Indicati asocierea corecta: "luna-anotimp".
Octubre - Primavera Julio - Verano Abril - OtoƱo
Julio es un hermoso mes de verano.
- Iulie este o frumoasa luna de vara.
Adauga, Sterge, Modifica Atribute cu jQuery

Last accessed pages

 1. Adverbele in limba engleza - Adverbs (14690)
 2. Pronume - Exercitii si teste engleza incepatori (5689)
 3. Verbe neregulate din limba Engleza (8878)
 4. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (42187)
 5. Verbele in limba engleza - Verbs (17871)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1760)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1498)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1368)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1280)
 5. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1109)