Curs Javascript

Obiectul navigator apartine direct obiectului "window".
- navigator contine informatii despre programul /aplicatia browser.
Acest obiect are cateva proprietati si metode care pot fi apelate cu sintaxa:

navigator.nume_proprietate
navigator.numeMetoda()

Proprietati si Metode obiect navigator


- Multe din metodele obiectului navigator au fost deprecate in versiunea JS mai noua, sau nu sunt standard.
O metoda din acest obiect e:

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tip de <input> creaza un element cu data tip calendar?
type="text" type="date" type="button"
<input type="date" name="set_date" value="2012-10-15" />
Ce proprietate CSS adauga efect de umbre la text?
font-style color text-shadow
h2 {
 text-shadow: 2px 3px 3px #a0a1fe;
}
Clic pe functia care adauga elemente noi la sfarsitul unui array.
pop() shift() push()
var pags = ["lectii", "cursuri"];
pags.push("download", "tutoriale");
alert(pags[2]);      // download
Ce functie aranjeaza un array in ordine crescatoare, dupa chei, mentinand corelatia dintre chei si valori?
asort() ksort() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
ksort($lang);
var_export($lang);   // array ("site"=>"coursesweb.net", 10=>"PHP", 20=>"JavaScript")
La adjectivul "big" (mare), care este forma de Comparativ (mai mare)?
biggest biger bigger
He is bigger than his sister.
- El este mai mare decat sora lui.
Care este Comparativul adjectivului "grande" (mare)?
menos grande más grande el más grande
Él es más grande que su hermana.
- El este mai mare decat sora lui.
window.navigator

Last accessed pages

 1. Curs si Tutoriale Ajax (64548)
 2. Trecutul nedefinit vs Imperfect 2 (631)
 3. Utilizare formulare HTML cu PHP, $_GET si $_POST (3211)
 4. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (76555)
 5. Articolul din limba engleza - The article (44347)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (629)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (496)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (434)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (419)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (387)