Curs Javascript

O functie care poate fi utilizata in JavaSccript pentru a obtine numarul mai mare, mai mic si cel mai apropiat dintre acestea doua fata de alt nr.. Functia primeste doi parametri: un array (sau obiect) cu numere, si numarul. Compara acel numar cu cele din array /obiect, apoi returneaza numarul imediat mai mic ("lower"), cel imediat mai mare ("higher"), si cel mai apropiat ("closest").
Iata functia:
// returneaza un obiect cu numerele din "nums": mai mici ('lower'), mai mare ('higher'), apropiat ('closest') de nr
// "nums" poate fi un Array cu numere [-2, 0, 3], sau un obiect {'n1': -1, 'n2': 1, 'n3': 2}
function closestLowerHigherNr(nums, nr) {
 // Curs JavaScript & jQuery - https://marplo.net/javascript/
 // Obtine intr-un Array valorile din "nums" (array /obiect), si le aranjeaza in ordine crescatoare
 var vnums = [];
 for each(var val in nums) vnums.push(val);
 vnums.sort(function(a,b){return a - b;});

 var nr_vnums = vnums.length;   // numarul de elemente in vnums

 // seteaza obiectul care va fi returnat, initial cu numarul cel mai mic si mai mare din vnums
 var re_obj = {'lower': Math.min(vnums[0], nr), 'higher': Math.max(vnums[nr_vnums-1], nr), 'closest': nr};

 // parcurge numerele, retine in re_obj numarul imediat mai mic si mai mare decat nr
 for(var i=0; i<nr_vnums; i++){
  if(nr > vnums[i]) re_obj['lower'] = vnums[i];
  else if(nr <= vnums[i]){
   // daca numarul curent din vnums este egal cu nr, sau imediat mai mare, retine numarul
   // si opreste instructiunea for each()
   re_obj['higher'] = vnums[i];
   break;
  }
 }

 // aici se obtine numarul cel mai apropiat de nr
 // (numarul ('lower' sau 'higher') cu cea mai mica diferenta de nr)
 re_obj['closest'] = (Math.abs(nr - re_obj['lower']) < Math.abs(re_obj['higher'] - nr)) ? re_obj['lower'] : re_obj['higher'];

 return re_obj;
}

Exemplu utiizare functie closestLowerHigherNr().
<script type="text/javascript"><!--
// returneaza un obiect cu numerele din "nums": mai mici ('lower'), mai mare ('higher'), apropiat ('closest') de nr
// "nums" poate fi un Array cu numere [-2, 0, 3], sau un obiect {'n1': -1, 'n2': 1, 'n3': 2}
function closestLowerHigherNr(nums, nr) {
 // JavaScript & jQuery Course - http://www.coursesweb.net/javascript/
 // Obtine intr-un Array valorile din "nums" (array /obiect), si le aranjeaza in ordine crescatoare
 var vnums = [];
 for each(var val in nums) vnums.push(val);
 vnums.sort(function(a,b){return a - b;});

 var nr_vnums = vnums.length;   // numarul de elemente in vnums

 // seteaza obiectul care va fi returnat, initial cu numarul cel mai mic si mai mare din vnums
 var re_obj = {'lower': Math.min(vnums[0], nr), 'higher': Math.max(vnums[nr_vnums-1], nr), 'closest': nr};

 // parcurge numerele, retine in re_obj numarul imediat mai mic si mai mare decat nr
 for(var i=0; i<nr_vnums; i++){
  if(nr > vnums[i]) re_obj['lower'] = vnums[i];
  else if(nr <= vnums[i]){
   // daca numarul curent din vnums este egal cu nr, sau imediat mai mare, retine numarul
   // si opreste instructiunea for each()
   re_obj['higher'] = vnums[i];
   break;
  }
 }

 // aici se obtine numarul cel mai apropiat de nr
 // (numarul ('lower' sau 'higher') cu cea mai mica diferenta de nr)
 re_obj['closest'] = (Math.abs(nr - re_obj['lower']) < Math.abs(re_obj['higher'] - nr)) ? re_obj['lower'] : re_obj['higher'];

 return re_obj;
}

// Exemplu
var numbers = [-8, -3, 0, 5.8, 12, 9, 2.1];
var test1 = closestLowerHigherNr(numbers, -6);
var test2 = closestLowerHigherNr(numbers, 3);

// numerele stocate intr-un obiect
var nums_obj = {'n1':-8, 'n2':0, 'n3':12, 'n4':5.8, 'n5':9, 'n6':2.1};
var test3 = closestLowerHigherNr(nums_obj, 9);

// afiseaza fereastra alert cu valorile din in test1, test2, test3
alert('lower: '+test1.lower+ ', higher: '+test1.higher+ ', closest: '+ test1.closest);
 // Rezultat: lower: -8, higher: -3, closest: -8

alert('lower: '+test2.lower+ ', higher: '+test2.higher+ ', closest: '+ test2.closest);
 // Rezultat: lower: 2.1, higher: 5.8, closest: 2.1

alert('lower: '+test3.lower+ ', higher: '+test3.higher+ ', closest: '+ test3.closest);
 // Rezultat: lower: 5.8, higher: 9, closest: 9
//-->
</script>

Aceasta functie este buna si daca "nr" este mai mic, sau mai mare decat orice numar din array /obiect.
Exemplu:
<script type="text/javascript"><!--
// Aici se adauga functia closestLowerHigherNr()

var numbers = [-8, 2, 12];
var test4 = closestLowerHigherNr(numbers, -23);   // -23 e mai mic decat orice numar din "numbers"
var test5 = closestLowerHigherNr(numbers, 18);    // 18 e mai mare decat orice numar din "numbers"

// testeaza valorile din test4, test5
alert('lower: '+test4.lower+ ', higher: '+test4.higher+ ', closest: '+ test4.closest);
 // Rezultat: lower: -28, higher: -8, closest: -23
alert('lower: '+test5.lower+ ', higher: '+test5.higher+ ', closest: '+ test5.closest);
 // Rezultat: lower: 12, higher: 18, closest: 12
//-->
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminación
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminación = iluminare
Obtine numarul mai mare, mai mic si cel apropiat

Last accessed pages

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (209301)
 2. Viitor 2 (256)
 3. Teste spaniola - Tests y ejercicios de Español - Gramática (17527)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (90472)
 5. Pozitionare elemente HTML cu CSS (3346)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (3799)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (3119)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (2790)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (2636)
 5. Curs si Tutoriale Ajax (2548)