O functie care poate fi utilizata in JavaSccript pentru a obtine numarul mai mare, mai mic si cel mai apropiat dintre acestea doua fata de alt nr.. Functia primeste doi parametri: un array (sau obiect) cu numere, si numarul. Compara acel numar cu cele din array /obiect, apoi returneaza numarul imediat mai mic ("lower"), cel imediat mai mare ("higher"), si cel mai apropiat ("closest").
Iata functia:
// returneaza un obiect cu numerele din "nums": mai mici ('lower'), mai mare ('higher'), apropiat ('closest') de nr
// "nums" poate fi un Array cu numere [-2, 0, 3], sau un obiect {'n1': -1, 'n2': 1, 'n3': 2}
function closestLowerHigherNr(nums, nr) {
 // Curs JavaScript & jQuery - https://marplo.net/javascript/
 // Obtine intr-un Array valorile din "nums" (array /obiect), si le aranjeaza in ordine crescatoare
 var vnums = [];
 for each(var val in nums) vnums.push(val);
 vnums.sort(function(a,b){return a - b;});

 var nr_vnums = vnums.length;   // numarul de elemente in vnums

 // seteaza obiectul care va fi returnat, initial cu numarul cel mai mic si mai mare din vnums
 var re_obj = {'lower': Math.min(vnums[0], nr), 'higher': Math.max(vnums[nr_vnums-1], nr), 'closest': nr};

 // parcurge numerele, retine in re_obj numarul imediat mai mic si mai mare decat nr
 for(var i=0; i<nr_vnums; i++){
  if(nr > vnums[i]) re_obj['lower'] = vnums[i];
  else if(nr <= vnums[i]){
   // daca numarul curent din vnums este egal cu nr, sau imediat mai mare, retine numarul
   // si opreste instructiunea for each()
   re_obj['higher'] = vnums[i];
   break;
  }
 }

 // aici se obtine numarul cel mai apropiat de nr
 // (numarul ('lower' sau 'higher') cu cea mai mica diferenta de nr)
 re_obj['closest'] = (Math.abs(nr - re_obj['lower']) < Math.abs(re_obj['higher'] - nr)) ? re_obj['lower'] : re_obj['higher'];

 return re_obj;
}

Exemplu utiizare functie closestLowerHigherNr().
<script type="text/javascript"><!--
// returneaza un obiect cu numerele din "nums": mai mici ('lower'), mai mare ('higher'), apropiat ('closest') de nr
// "nums" poate fi un Array cu numere [-2, 0, 3], sau un obiect {'n1': -1, 'n2': 1, 'n3': 2}
function closestLowerHigherNr(nums, nr) {
 // JavaScript & jQuery Course - http://www.coursesweb.net/javascript/
 // Obtine intr-un Array valorile din "nums" (array /obiect), si le aranjeaza in ordine crescatoare
 var vnums = [];
 for each(var val in nums) vnums.push(val);
 vnums.sort(function(a,b){return a - b;});

 var nr_vnums = vnums.length;   // numarul de elemente in vnums

 // seteaza obiectul care va fi returnat, initial cu numarul cel mai mic si mai mare din vnums
 var re_obj = {'lower': Math.min(vnums[0], nr), 'higher': Math.max(vnums[nr_vnums-1], nr), 'closest': nr};

 // parcurge numerele, retine in re_obj numarul imediat mai mic si mai mare decat nr
 for(var i=0; i<nr_vnums; i++){
  if(nr > vnums[i]) re_obj['lower'] = vnums[i];
  else if(nr <= vnums[i]){
   // daca numarul curent din vnums este egal cu nr, sau imediat mai mare, retine numarul
   // si opreste instructiunea for each()
   re_obj['higher'] = vnums[i];
   break;
  }
 }

 // aici se obtine numarul cel mai apropiat de nr
 // (numarul ('lower' sau 'higher') cu cea mai mica diferenta de nr)
 re_obj['closest'] = (Math.abs(nr - re_obj['lower']) < Math.abs(re_obj['higher'] - nr)) ? re_obj['lower'] : re_obj['higher'];

 return re_obj;
}

// Exemplu
var numbers = [-8, -3, 0, 5.8, 12, 9, 2.1];
var test1 = closestLowerHigherNr(numbers, -6);
var test2 = closestLowerHigherNr(numbers, 3);

// numerele stocate intr-un obiect
var nums_obj = {'n1':-8, 'n2':0, 'n3':12, 'n4':5.8, 'n5':9, 'n6':2.1};
var test3 = closestLowerHigherNr(nums_obj, 9);

// afiseaza fereastra alert cu valorile din in test1, test2, test3
alert('lower: '+test1.lower+ ', higher: '+test1.higher+ ', closest: '+ test1.closest);
 // Rezultat: lower: -8, higher: -3, closest: -8

alert('lower: '+test2.lower+ ', higher: '+test2.higher+ ', closest: '+ test2.closest);
 // Rezultat: lower: 2.1, higher: 5.8, closest: 2.1

alert('lower: '+test3.lower+ ', higher: '+test3.higher+ ', closest: '+ test3.closest);
 // Rezultat: lower: 5.8, higher: 9, closest: 9
//-->
</script>

Aceasta functie este buna si daca "nr" este mai mic, sau mai mare decat orice numar din array /obiect.
Exemplu:
<script type="text/javascript"><!--
// Aici se adauga functia closestLowerHigherNr()

var numbers = [-8, 2, 12];
var test4 = closestLowerHigherNr(numbers, -23);   // -23 e mai mic decat orice numar din "numbers"
var test5 = closestLowerHigherNr(numbers, 18);    // 18 e mai mare decat orice numar din "numbers"

// testeaza valorile din test4, test5
alert('lower: '+test4.lower+ ', higher: '+test4.higher+ ', closest: '+ test4.closest);
 // Rezultat: lower: -28, higher: -8, closest: -23
alert('lower: '+test5.lower+ ', higher: '+test5.higher+ ', closest: '+ test5.closest);
 // Rezultat: lower: 12, higher: 18, closest: 12
//-->
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza o paleta de culori pentru selectare culoare?
type="text" type="color" type="date"
<input type="color" name="get_color" />
Care metoda CSS roteste elementul HTML la un anumit numar de grade?
scale() translate() rotate()
#some_id:hover {
 transform: rotate(60deg);
 -ms-transform: rotate(60deg);  /* IE 9 */
 -moz-transform: rotate(60deg);  /* Firefox */
}
Click pe functia care returneaza numarul cel mai mare.
pow() min() max()
var maxn = Math.max(8, 4, 88, 56);
alert(maxn);   // 88
Ce functie previne ca un fisier sa fie inclus mai mult de o data intr-o pagina?
include() include_once() require()
include_once("un_fisier.php");
Care este traducerea corecta pentru: "Ahead of time"?
Peste timp La timp Inainte de vreme
Most people arrived ahead of time.
- Cei mai multi oameni au sosit inainte de vreme (prea devreme).
Indicati traducerea corecta a cuvantului "buenĂ­simo"
mai bun mai putin bun extrem de bun
Este fruto es buenĂ­simo.
- Acest fruct este extrem /nemaipomenit de bun.
Obtine numarul mai mare, mai mic si cel apropiat

Last accessed pages

 1. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (51265)
 2. Coduri pt culori (32950)
 3. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (27057)
 4. Prezentul simplu - Exercitii si teste incepatori (26373)
 5. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (51137)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2275)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1832)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1722)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1642)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1548)