Functia prezentata aici poate fi utilizata pentru a obtine tipul variabilei in JavaScript, si deasemenea, pentru a verifica daca o variabila este de un anumit tip.
Aceasta este functia:

function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}
Functia are doi parametri: "obj", pt variabila (sau obiect) care va fi verificata, si "type", reprezentand un sir cu numele tipului ce trebuie testat.
Daca tipul lui "obj" este numele specificat la "type", functia returneaza True, altfel, returneaza False.
Daca "type" nu e specificat, functia returneaza un sir cu tipul lui "obj".

Iata cateva exemple.

Obtine tipul variabilei

- Pentru a obtine tipul lui "obj", al doilea argument ("type") nu trebuie adaugat.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu tipul fiecarei variabile creata mai sus
alert( checkType(str) );        // string
alert( checkType(num) );        // number
alert( checkType(arr) );        // array
alert( checkType(obj) );        // object
alert( checkType(json_array) );    // array
alert( checkType(json_object) );    // object
--></script>

- Functia returneaza tipul lui 'obj' intr-un sir cu litere mici, astfel, pentru a verifica tipul unei variabile, adaugati la argumentul "type" un sir cu numele tipului ce trebuie verificat.

2. Obtine tipul variabilei

<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu true sau false
alert( checkType(str, 'string') );        // true
alert( checkType(num, 'number') );        // true
alert( checkType(arr, 'array') );        // true
alert( checkType(obj, 'object') );        // true
alert( checkType(json_array, 'array') );     // true
alert( checkType(json_object, 'array') );    // false
--></script>

Un alt exemplu, daca o variabila, "arr" este Array, afiseaza alert cu primul element.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var arr = ['www.coursesweb.net', 'javascript', 'course'];

// daca "arr" e Array, alert primul element
if(checkType(arr, 'array')) {
 alert(arr[0]);
}
--></script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag afiseaza textul oblic?
<strong> <pre> <em>
<p>Cursuri, Jocuri, Anime: <em>www.MarPlo.net</em></p>
Care proprietate CSS defineste spatiul dintre continutul elementului si bordura lui?
margin padding position
h3 {
 padding: 2px 0.2em;
}
Clic pe metoda ce returneaza primul element indicat de selectorii specificati.
getElementsByName() querySelector() querySelectorAll()
// preia primul Div cu class="cls", si afiseaza continutul
var elm = document.querySelector("div.cls");
alert(elm.innerHTML);
Indicati variabila PHP ce contine datele din formular trimise cu method="post".
$_SESSION $_GET $_POST
if(isset($_POST["field"])) {
 echo $_POST["field"];
}
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) speak english".
I They We
We speak english.
- Noi vorbim engleza.
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) hablamos español".
Ellos Vosotros Nosotros
Nosotros hablamos español.
- Noi vorbim spaniola.
Obtine si Verifica tipul variabilei

Last accessed pages

 1. Numerale, Numere in limba engleza - Numerals (21187)
 2. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (92216)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (46914)
 4. Verbe reflexive 1 (2340)
 5. Substantivul din limba engleza - The Noun (22919)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (2261)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (872)
 3. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (718)
 4. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (675)
 5. Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si pronuntia in limba engleza (606)