Functia prezentata aici poate fi utilizata pentru a obtine tipul variabilei in JavaScript, si deasemenea, pentru a verifica daca o variabila este de un anumit tip.
Aceasta este functia:

function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}
Functia are doi parametri: "obj", pt variabila (sau obiect) care va fi verificata, si "type", reprezentand un sir cu numele tipului ce trebuie testat.
Daca tipul lui "obj" este numele specificat la "type", functia returneaza True, altfel, returneaza False.
Daca "type" nu e specificat, functia returneaza un sir cu tipul lui "obj".

Iata cateva exemple.

Obtine tipul variabilei

- Pentru a obtine tipul lui "obj", al doilea argument ("type") nu trebuie adaugat.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu tipul fiecarei variabile creata mai sus
alert( checkType(str) );        // string
alert( checkType(num) );        // number
alert( checkType(arr) );        // array
alert( checkType(obj) );        // object
alert( checkType(json_array) );    // array
alert( checkType(json_object) );    // object
--></script>

- Functia returneaza tipul lui 'obj' intr-un sir cu litere mici, astfel, pentru a verifica tipul unei variabile, adaugati la argumentul "type" un sir cu numele tipului ce trebuie verificat.

2. Obtine tipul variabilei

<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu true sau false
alert( checkType(str, 'string') );        // true
alert( checkType(num, 'number') );        // true
alert( checkType(arr, 'array') );        // true
alert( checkType(obj, 'object') );        // true
alert( checkType(json_array, 'array') );     // true
alert( checkType(json_object, 'array') );    // false
--></script>

Un alt exemplu, daca o variabila, "arr" este Array, afiseaza alert cu primul element.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var arr = ['www.coursesweb.net', 'javascript', 'course'];

// daca "arr" e Array, alert primul element
if(checkType(arr, 'array')) {
 alert(arr[0]);
}
--></script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
Obtine si Verifica tipul variabilei

Last accessed pages

 1. PHP OOP - metode Accesor si Destructor (1011)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (121223)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (48332)
 4. Poezii pentru copii, in engleza (16812)
 5. Lucru cu Baza de Date MySQL: Constructor de Comenzi SQL (457)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (849)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (616)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (562)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (556)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (554)