Curs Javascript

Functia prezentata aici poate fi utilizata pentru a obtine tipul variabilei in JavaScript, si deasemenea, pentru a verifica daca o variabila este de un anumit tip.
Aceasta este functia:

function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}
Functia are doi parametri: "obj", pt variabila (sau obiect) care va fi verificata, si "type", reprezentand un sir cu numele tipului ce trebuie testat.
Daca tipul lui "obj" este numele specificat la "type", functia returneaza True, altfel, returneaza False.
Daca "type" nu e specificat, functia returneaza un sir cu tipul lui "obj".

Iata cateva exemple.

Obtine tipul variabilei

- Pentru a obtine tipul lui "obj", al doilea argument ("type") nu trebuie adaugat.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu tipul fiecarei variabile creata mai sus
alert( checkType(str) );        // string
alert( checkType(num) );        // number
alert( checkType(arr) );        // array
alert( checkType(obj) );        // object
alert( checkType(json_array) );    // array
alert( checkType(json_object) );    // object
--></script>

- Functia returneaza tipul lui 'obj' intr-un sir cu litere mici, astfel, pentru a verifica tipul unei variabile, adaugati la argumentul "type" un sir cu numele tipului ce trebuie verificat.

2. Obtine tipul variabilei

<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu true sau false
alert( checkType(str, 'string') );        // true
alert( checkType(num, 'number') );        // true
alert( checkType(arr, 'array') );        // true
alert( checkType(obj, 'object') );        // true
alert( checkType(json_array, 'array') );     // true
alert( checkType(json_object, 'array') );    // false
--></script>

Un alt exemplu, daca o variabila, "arr" este Array, afiseaza alert cu primul element.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var arr = ['www.coursesweb.net', 'javascript', 'course'];

// daca "arr" e Array, alert primul element
if(checkType(arr, 'array')) {
 alert(arr[0]);
}
--></script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag se foloseste in <table> pentru a crea celula de tip "header"?
<thead> <th> <td>
<table><tr>
 <th>Title 1</th>
 <th>Title 2</th>
</tr></table>
Ce proprietate CSS seteaza distanta dintre randuri?
line-height word-spacing margin
.some_class {
 line-height: 150%;
}
Care functie deschide o noua fereastra.
alert() confirm() open()
document.getElementById("id_button").onclick = function(){
 window.open("http://coursesweb.net/");
}
Indicati functia PHP care returneaza un array cu numele fisierelor si directoarelor dintr-un director.
mkdir() scandir() readdir()
$ar_dir = scandir("dir_name");
var_export($ar_dir);
Care din urmatoarele forme a verbului "sleep" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
sleeping slept will sleep
He will sleep there.
- El va dormi acolo.
Care din urmatoarele forme a verbului "dormir" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
dormido dormirá durmiendo
Él dormirá allí.
- El va dormi acolo.
Obtine si Verifica tipul variabilei

Last accessed pages

 1. Teste spaniola - Tests y ejercicios de Español - Gramática (13356)
 2. Utilizare Functii si Parametri lor (1710)
 3. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (61426)
 4. Viitor perfect si Viitorul perfect continuu - Future perfect and Continuous (14529)
 5. Download carti electronice si programe pentru Limba Engleza (28448)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (4197)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (3452)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (2985)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (2948)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (2900)