Functia prezentata aici poate fi utilizata pentru a obtine tipul variabilei in JavaScript, si deasemenea, pentru a verifica daca o variabila este de un anumit tip.
Aceasta este functia:

function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}
Functia are doi parametri: "obj", pt variabila (sau obiect) care va fi verificata, si "type", reprezentand un sir cu numele tipului ce trebuie testat.
Daca tipul lui "obj" este numele specificat la "type", functia returneaza True, altfel, returneaza False.
Daca "type" nu e specificat, functia returneaza un sir cu tipul lui "obj".

Iata cateva exemple.

Obtine tipul variabilei

- Pentru a obtine tipul lui "obj", al doilea argument ("type") nu trebuie adaugat.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu tipul fiecarei variabile creata mai sus
alert( checkType(str) );        // string
alert( checkType(num) );        // number
alert( checkType(arr) );        // array
alert( checkType(obj) );        // object
alert( checkType(json_array) );    // array
alert( checkType(json_object) );    // object
--></script>

- Functia returneaza tipul lui 'obj' intr-un sir cu litere mici, astfel, pentru a verifica tipul unei variabile, adaugati la argumentul "type" un sir cu numele tipului ce trebuie verificat.

2. Obtine tipul variabilei

<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu true sau false
alert( checkType(str, 'string') );        // true
alert( checkType(num, 'number') );        // true
alert( checkType(arr, 'array') );        // true
alert( checkType(obj, 'object') );        // true
alert( checkType(json_array, 'array') );     // true
alert( checkType(json_object, 'array') );    // false
--></script>

Un alt exemplu, daca o variabila, "arr" este Array, afiseaza alert cu primul element.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var arr = ['www.coursesweb.net', 'javascript', 'course'];

// daca "arr" e Array, alert primul element
if(checkType(arr, 'array')) {
 alert(arr[0]);
}
--></script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminaciĆ³n
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminaciĆ³n = iluminare
Obtine si Verifica tipul variabilei

Last accessed pages

 1. Pronume - Exercitii si teste engleza incepatori (5188)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (47118)
 3. Prezentul simplu - Exercitii si teste incepatori (17649)
 4. Verbe - Exercitii si teste engleza incepatori (8804)
 5. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (25753)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (3160)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (2346)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1783)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1367)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1307)