Functia prezentata aici poate fi utilizata pentru a obtine tipul variabilei in JavaScript, si deasemenea, pentru a verifica daca o variabila este de un anumit tip.
Aceasta este functia:

function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}
Functia are doi parametri: "obj", pt variabila (sau obiect) care va fi verificata, si "type", reprezentand un sir cu numele tipului ce trebuie testat.
Daca tipul lui "obj" este numele specificat la "type", functia returneaza True, altfel, returneaza False.
Daca "type" nu e specificat, functia returneaza un sir cu tipul lui "obj".

Iata cateva exemple.

Obtine tipul variabilei

- Pentru a obtine tipul lui "obj", al doilea argument ("type") nu trebuie adaugat.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu tipul fiecarei variabile creata mai sus
alert( checkType(str) );        // string
alert( checkType(num) );        // number
alert( checkType(arr) );        // array
alert( checkType(obj) );        // object
alert( checkType(json_array) );    // array
alert( checkType(json_object) );    // object
--></script>

- Functia returneaza tipul lui 'obj' intr-un sir cu litere mici, astfel, pentru a verifica tipul unei variabile, adaugati la argumentul "type" un sir cu numele tipului ce trebuie verificat.

2. Obtine tipul variabilei

<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var str = 'un text';
var num = 78.5;
var arr = new Array();
var obj = new Object();
var json_array = [7, 8, 'abc'];
var json_object = {'ab': 'xyz', 'arr': [1, 2]};

// afiseaza alert cu true sau false
alert( checkType(str, 'string') );        // true
alert( checkType(num, 'number') );        // true
alert( checkType(arr, 'array') );        // true
alert( checkType(obj, 'object') );        // true
alert( checkType(json_array, 'array') );     // true
alert( checkType(json_object, 'array') );    // false
--></script>

Un alt exemplu, daca o variabila, "arr" este Array, afiseaza alert cu primul element.
<script type="text/javascript"><!--
// functie pt obtinere /verificare tip variabila
function checkType(obj, type) {
 // www.coursesweb.net/
 // daca type nu e specificat (e null), returneaza un sir cu tipul obiectului (obj)
 if(type == null) return obj.constructor.toString().split(' ')[1].replace(/\(\)/g,'').toLowerCase();
 else {
  // returneaza true daca e type, altfel, false
  if (obj.constructor.toString().match(new RegExp(type, 'i', 'g'))) return true;
  else return false;
 }
}

var arr = ['www.coursesweb.net', 'javascript', 'course'];

// daca "arr" e Array, alert primul element
if(checkType(arr, 'array')) {
 alert(arr[0]);
}
--></script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce element HTML adauga continut flash SWF in pagina web?
<object> <div> <script>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="file.swf" width="500" height="250">
 <param name="src" value="file.swf" />
 Browser-ul dv. nu suporta SWF.
</object>
Care pseudo-clasa CSS adauga un stil la un camp input de formular cand e cursorul in el?
:active :focus :hover
input:focus {
 background-color: #88fe88;
}
Clic pe instructiunea care transforma un sir JSON in obiect JavaScript.
JSON.stringify(javascript_object) object.toString() JSON.parse(json_string)
var jsnstr = '{"url": "http://coursesweb.net/", "title": "Web Development Courses"}';
var obj = JSON.parse(jsnstr);
alert(obj.url);
Indicati functia PHP care poate crea sau scrie un fisier pe server.
fopen() file_put_contents() file_get_contents()
if (file_put_contents("file.txt", "content")) echo "Fisierul a fost creat";
else echo "Fisierul nu poate fi creat";
Cum se spune "al treilea" in engleza?
threeth third three
I planted the third tree.
- Am plantat al treilea pom.
Cum se spune "al treilea" in spaniola?
segundo tres tercero
Yo planté el tercero árbol.
- Am plantat al treilea pom.
Obtine si Verifica tipul variabilei

Last accessed pages

 1. Trecut perfect si Trecutul perfect continuu - Present perfect and Continuous (25481)
 2. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (39362)
 3. Notiuni fundamentale despre bazele de date SQL (6061)
 4. Trecutul simplu - Exercitii si teste incepatori (8514)
 5. Instructiuni repetitive for() (626)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1988)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1688)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1591)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1450)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1173)