Matricele (Array) sunt tablouri de date care pot stoca mai multe valori intr-un singur nume de variabila (vedeti si punctul 2, "Obiectul Array" din lectia Obiecte JavaScript).
Matricele sunt de doua feluri: secventiale (care are cheile numere consecutive) si asociative (in care cheile sunt numere aleatoare, sau chiar siruri).

1. Array secvential

Matricele secventiale pot fi create in mai multe moduri, in general folosind Obiectul Array. Iata cateva exemple ale aceeasi matrice:
<script type="text/javascript"><!--
// Metoda 1 - cu specificarea cheilor si separat fiecare element
var aray1 = new Array();
aray1[0] = 'marplo.net';
aray1[1] = 'jocuri';
aray1[2] = 'anime';

// Metoda 2 - separat fiecare element, dar fara specificarea cheilor (fiind subantelese)
var aray2 = new Array();
aray2[] = 'marplo.net';
aray2[] = 'jocuri';
aray2[] = 'anime';

// Metoda 3 - elementele adaugate direct in initializarea obiectului Array (separate prin virgula)
var aray3 = new Array('marplo.net', 'jocuri', 'anime');

// Metoda 4 - intre o pereche de paranteze patrate (fara specificarea lui Array)
var aray4 = ['marplo.net', 'jocuri', 'anime'];
//--></script>
- Toate cele 4 matrici (aray1, aray2, aray3 si aray4) sunt identice ca valori si chei, au aceleasi elemente.

Parcurgerea unei matrice (sau Array) secventiale se face de obicei cu instructiunea "for".
Exemplu:
<script type="text/javascript"><!--
// Array-ul cu datele
var aray = new Array('marplo.net', 'cursuri', 'tutoriale');

// Parcurgerea matrice cu "for" si afisarea unei ferestre Alert cu fiecare element
for (var i=0; i<aray.length; i++) {
    alert(aray[i]);
}
//--></script>
- "aray.length" determina numarul de elemente din matricea "aray"
- Ca sa vedeti rezultatul acestui exemplu, click pe butonul

2. Array asociativ

In cazul matricelor asociative lucrurile sunt putin diferite. Pentru crearea lor se foloseste metoda 1 (aratata mai sus), in care se initializeaza obiectul Array si se specifica separat fiecare cheie si element.
Pentru parcurgerea unui Array asociativ trebuie abordata a o alta metoda, mai ales daca se doreste si aflarea /folosirea valorii cheilor. Se foloseste o alta forma a instructiunii "for", si anume: for (var i in nume_array) (e similara cu "foreach" din PHP), aceasta parcurge matricea "nume_array" de la primul element pana la ultimul iar variabila "i" va avea ca valoare cheia elementului curent.
Iata un exemplu din care veti intelege mai bine:
<script type="text/javascript"><!--
// Se defineste matricea asociativa
var aray = new Array();
aray['site'] = 'marplo.net';
aray['curs'] = 'javascript';
aray[2] = 'php-mysql';

// Se parcurge matricea cu "for (var i in aray)
for (var i in aray) {
    // Se definesc datele ce trebuie afisate
    var msg = "key = "+ i+ "\nVal = "+ aray[i];
    alert(msg);
}
//--></script>
- Ca sa vedeti rezultatul acestui script, click pe butonul

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
Parcurgere Array secvential si asociativ

Last accessed pages

 1. Trecutul simplu - Exercitii si teste incepatori (11668)
 2. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (140676)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (48331)
 4. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (72925)
 5. Verificare si Validare caractere din formular (445)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (847)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (616)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (561)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (556)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (554)