Matricele (Array) sunt tablouri de date care pot stoca mai multe valori intr-un singur nume de variabila (vedeti si punctul 2, "Obiectul Array" din lectia Obiecte JavaScript).
Matricele sunt de doua feluri: secventiale (care are cheile numere consecutive) si asociative (in care cheile sunt numere aleatoare, sau chiar siruri).

1. Array secvential

Matricele secventiale pot fi create in mai multe moduri, in general folosind Obiectul Array. Iata cateva exemple ale aceeasi matrice:
<script type="text/javascript"><!--
// Metoda 1 - cu specificarea cheilor si separat fiecare element
var aray1 = new Array();
aray1[0] = 'marplo.net';
aray1[1] = 'jocuri';
aray1[2] = 'anime';

// Metoda 2 - separat fiecare element, dar fara specificarea cheilor (fiind subantelese)
var aray2 = new Array();
aray2[] = 'marplo.net';
aray2[] = 'jocuri';
aray2[] = 'anime';

// Metoda 3 - elementele adaugate direct in initializarea obiectului Array (separate prin virgula)
var aray3 = new Array('marplo.net', 'jocuri', 'anime');

// Metoda 4 - intre o pereche de paranteze patrate (fara specificarea lui Array)
var aray4 = ['marplo.net', 'jocuri', 'anime'];
//--></script>
- Toate cele 4 matrici (aray1, aray2, aray3 si aray4) sunt identice ca valori si chei, au aceleasi elemente.

Parcurgerea unei matrice (sau Array) secventiale se face de obicei cu instructiunea "for".
Exemplu:
<script type="text/javascript"><!--
// Array-ul cu datele
var aray = new Array('marplo.net', 'cursuri', 'tutoriale');

// Parcurgerea matrice cu "for" si afisarea unei ferestre Alert cu fiecare element
for (var i=0; i<aray.length; i++) {
    alert(aray[i]);
}
//--></script>
- "aray.length" determina numarul de elemente din matricea "aray"
- Ca sa vedeti rezultatul acestui exemplu, click pe butonul

2. Array asociativ

In cazul matricelor asociative lucrurile sunt putin diferite. Pentru crearea lor se foloseste metoda 1 (aratata mai sus), in care se initializeaza obiectul Array si se specifica separat fiecare cheie si element.
Pentru parcurgerea unui Array asociativ trebuie abordata a o alta metoda, mai ales daca se doreste si aflarea /folosirea valorii cheilor. Se foloseste o alta forma a instructiunii "for", si anume: for (var i in nume_array) (e similara cu "foreach" din PHP), aceasta parcurge matricea "nume_array" de la primul element pana la ultimul iar variabila "i" va avea ca valoare cheia elementului curent.
Iata un exemplu din care veti intelege mai bine:
<script type="text/javascript"><!--
// Se defineste matricea asociativa
var aray = new Array();
aray['site'] = 'marplo.net';
aray['curs'] = 'javascript';
aray[2] = 'php-mysql';

// Se parcurge matricea cu "for (var i in aray)
for (var i in aray) {
    // Se definesc datele ce trebuie afisate
    var msg = "key = "+ i+ "\nVal = "+ aray[i];
    alert(msg);
}
//--></script>
- Ca sa vedeti rezultatul acestui script, click pe butonul

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce element HTML adauga continut flash SWF in pagina web?
<object> <div> <script>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="file.swf" width="500" height="250">
 <param name="src" value="file.swf" />
 Browser-ul dv. nu suporta SWF.
</object>
Care pseudo-clasa CSS adauga un stil la un camp input de formular cand e cursorul in el?
:active :focus :hover
input:focus {
 background-color: #88fe88;
}
Clic pe instructiunea care transforma un sir JSON in obiect JavaScript.
JSON.stringify(javascript_object) object.toString() JSON.parse(json_string)
var jsnstr = '{"url": "http://coursesweb.net/", "title": "Web Development Courses"}';
var obj = JSON.parse(jsnstr);
alert(obj.url);
Indicati functia PHP care poate crea sau scrie un fisier pe server.
fopen() file_put_contents() file_get_contents()
if (file_put_contents("file.txt", "content")) echo "Fisierul a fost creat";
else echo "Fisierul nu poate fi creat";
Cum se spune "al treilea" in engleza?
threeth third three
I planted the third tree.
- Am plantat al treilea pom.
Cum se spune "al treilea" in spaniola?
segundo tres tercero
Yo planté el tercero árbol.
- Am plantat al treilea pom.
Parcurgere Array secvential si asociativ

Last accessed pages

 1. Verbe frazale din limba Engleza (16042)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (56621)
 3. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (40317)
 4. Gradele de comparatie: comparative, superlative (17557)
 5. Pronumele in limba engleza - Pronouns (19625)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1987)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1687)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1589)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1449)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1172)