setTimeout() poate fi utilizat pentru a apela o functie dupa un anumit timp, si pentru a executa o functie de mai multe ori (daca e adaugat in ea). Dar setTimeout() foloseste domeniul global in javascript, ceea ce poate fi o problema cand e adaugat in functii dintr-o clasa, deoarece nu poate fi utilizat alaturi de cuvantul special this.
De exemplu, in codul urmator, setTimeout() nu produce efectul pe care-l vrem.
<div id="swprop"></div>
<script type="text/javascript">
// se defineste o functie clasa
var numeClasa = function() {
 // se defineste o proprietate si o metoda publica
 var prop = 0;
 this.method = function() {
  document.getElementById('swprop').innerHTML = prop;   // adauga valoarea lui prop in #swprop

  // adauga o unitate la prop la fiecare apelare, si auto-apeleaza functia la fiecare 0.5 sec., pana prop e mai mic de 5
  prop++;
  if(prop < 5) setTimeout('this.method()', 500);
 }
}

// se creaza un obiect la clasa numeClasa, si apeleaza method()
var objTest = new numeClasa();
objTest.method();
</script>
Daca testati codul de mai sus in navigatorul Chrome, in JavaScript Console va apare aceasta eroare:
TypeError: Object [object Window] has no method 'method'
Ceea ce inseamna ca scriptul cauta functia method() in domeniul global, obiectul window. Cuvantul "this" folosit in setTimeOut face referire la el insusi.

• Solutia in acest caz e crearea unei: var nume_variabila = this; in functia clasa si utilizare nume_variabila in loc de "this", deoarece "nume_variabila" va retine obiectul continut in "this".

- Aplicand aceasta solutie in codul de mai sus, scriptul va functiona cum dorim.
<div id="swprop"></div>
<script type="text/javascript">
// se defineste o functie clasa
var numeClasa = function() {
 var v_name = this;    // retine obiectul continut in 'this'

 // se defineste o proprietate si o metoda publica
 var prop = 0;
 this.method = function() {
  document.getElementById('swprop').innerHTML = prop;   // adauga valoarea lui prop in #swprop

  // adauga o unitate la prop la fiecare apelare, si auto-apeleaza functia la fiecare 0.5 sec., folosind 'v_name'
  prop++;
  if(prop < 5) setTimeout(v_name.method, 500);
 }
}

// se creaza un obiect la clasa numeClasa, si apeleaza method()
var objTest = new numeClasa();
objTest.method();
</script>
Clic pe butonul Demo ca sa vedeti rezultatul.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
setTimeout si this in functii din clasa

Last accessed pages

 1. Lucru cu Baza de Date MySQL: Constructor de Comenzi SQL (457)
 2. Linistea Vorbeste (207)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (54283)
 4. Trecutul simplu - Exercitii si teste incepatori (11668)
 5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (140676)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (847)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (616)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (561)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (556)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (554)