Functia prezentata in aceasta pagina poate fi utilizata pentru a sterge si adauga o anumita clasa CSS (class) cu JavaScript la mai multe elemente HTML.
- Functia are 3 parametri, primeste un Array cu ID-urile elementelor HTML din care va sterge clasa, un alt Array cu ID-urile elementelor HTML in care va adauga clasa, si numele clasei.
Aceasta e functia, denumita delAddClass().
// sterge clasa din ID-urile din "dlcls" (array cu ID-uri), adauga clasa la ID-urile din "adcls" (array cu ID-uri)
// "cls" contine numele clasei
function delAddClass(dlcls, adcls, cls) {
 // de la: https://marplo.net/javascript/
 // numarul de elemente in array-urile din parametri
 var nr_dlcls = dlcls.length;
 var nr_adcls = adcls.length;

 // parcurge array-urile, sterge "class" din "dlcls", adauga clasa la cele din "adcls"
 for(var i=0; i<nr_dlcls; i++) {
  if(document.getElementById(dlcls[i])) document.getElementById(dlcls[i]).className = '';
 }
 for(var i=0; i<nr_adcls; i++) {
  if(document.getElementById(adcls[i])) document.getElementById(adcls[i]).className = cls;
 }
}
- Exemplu. Doua butoane care apeleaza functia delAddClass(), la clic pe ele. Sterge /schimba clasa CSS la unele DIV-uri.
<!doctype html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Exemplu delAddClass</title>
<style type="text/css">
#divs {
 position: relative;
 width: 314px;
 margin: 5px auto;
 border: 1px solid #bbbbbb;
 padding: 2px;
 text-align: center;
}
#divs div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 margin: 1px 2px;
 float: left;
 background: #ebbbfb;
 font-size: 2em;
}
#divs br { clear: left; }
#divs .cls1 { background: blue; }
#divs .cls2 { background: #00da01; }
</style>
</head>
<body>

<div id="divs">
 <button id="btn1">Adauga cls1</button>
 <button id="btn2">Adauga cls2</button>
 <br/><br/>
 <div id="dv1">1</div>
 <div id="dv2">2</div>
 <div id="dv3">3</div>
 <br/>
 <div id="dv4">4</div>
 <div id="dv5">5</div>
 <div id="dv6">6</div>
 <br/>
</div>

<script type="text/javascript"><!--
// sterge clasa din ID-urile din "dlcls" (array cu ID-uri), adauga clasa la ID-urile din "adcls" (array cu ID-uri)
// "cls" contine numele clasei
function delAddClass(dlcls, adcls, cls) {
 // de la: https://marplo.net/javascript/
 // numarul de elemente in array-urile din parametri
 var nr_dlcls = dlcls.length;
 var nr_adcls = adcls.length;

 // parcurge array-urile, sterge "class" din "dlcls", adauga clasa la cele din "adcls"
 for(var i=0; i<nr_dlcls; i++) {
  if(document.getElementById(dlcls[i])) document.getElementById(dlcls[i]).className = '';
 }
 for(var i=0; i<nr_adcls; i++) {
  if(document.getElementById(adcls[i])) document.getElementById(adcls[i]).className = cls;
 }
}

// array-uri cu ID-urile
var ids1 = ['dv1', 'dv3', 'dv5'];
var ids2 = ['dv2', 'dv4', 'dv6'];

// inregistreaza eveniment onclick pentru #btn1, btn2 ca sa apeleze delAddClass()
document.getElementById('btn1').onclick = function(){ delAddClass(ids2, ids1, 'cls1'); }
document.getElementById('btn2').onclick = function(){ delAddClass(ids1, ids2, 'cls2'); }
//-->
</script>

</body>
</html>
Demo (clic pe butoane):


1
2
3

4
5
6


- Functia delAddClass() poate fi utilizata si doar pentru a sterge, sau a adauga o clasa la anumite elemente HTML, adaugand un array gol la argument.
delAddClass( [ ], ids2, 'cls1');     // doar adauga class, nu sterge
delAddClass(ids2, [ ], 'cls1');     // doar sterge clasa, nu adauga

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tip de <input> creaza un element cu data tip calendar?
type="text" type="date" type="button"
<input type="date" name="set_date" value="2012-10-15" />
Ce proprietate CSS adauga efect de umbre la text?
font-style color text-shadow
h2 {
 text-shadow: 2px 3px 3px #a0a1fe;
}
Clic pe functia care adauga elemente noi la sfarsitul unui array.
pop() shift() push()
var pags = ["lectii", "cursuri"];
pags.push("download", "tutoriale");
alert(pags[2]);      // download
Ce functie aranjeaza un array in ordine crescatoare, dupa chei, mentinand corelatia dintre chei si valori?
asort() ksort() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
ksort($lang);
var_export($lang);   // array ("site"=>"coursesweb.net", 10=>"PHP", 20=>"JavaScript")
La adjectivul "big" (mare), care este forma de Comparativ (mai mare)?
biggest biger bigger
He is bigger than his sister.
- El este mai mare decat sora lui.
Care este Comparativul adjectivului "grande" (mare)?
menos grande más grande el más grande
Él es más grande que su hermana.
- El este mai mare decat sora lui.
Sterge si Adauga class CSS

Last accessed pages

 1. MySQL JOIN, INNER, LEFT, RIGHT (1473)
 2. Creare link-uri (8202)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (51028)
 4. Teste Trivia Engleza (1158)
 5. Creare si editare pagini HTML (38553)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1728)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1371)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1301)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1225)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1176)