Functia prezentata in aceasta pagina poate fi utilizata pentru a sterge si adauga o anumita clasa CSS (class) cu JavaScript la mai multe elemente HTML.
- Functia are 3 parametri, primeste un Array cu ID-urile elementelor HTML din care va sterge clasa, un alt Array cu ID-urile elementelor HTML in care va adauga clasa, si numele clasei.
Aceasta e functia, denumita delAddClass().
// sterge clasa din ID-urile din "dlcls" (array cu ID-uri), adauga clasa la ID-urile din "adcls" (array cu ID-uri)
// "cls" contine numele clasei
function delAddClass(dlcls, adcls, cls) {
 // de la: https://marplo.net/javascript/
 // numarul de elemente in array-urile din parametri
 var nr_dlcls = dlcls.length;
 var nr_adcls = adcls.length;

 // parcurge array-urile, sterge "class" din "dlcls", adauga clasa la cele din "adcls"
 for(var i=0; i<nr_dlcls; i++) {
  if(document.getElementById(dlcls[i])) document.getElementById(dlcls[i]).className = '';
 }
 for(var i=0; i<nr_adcls; i++) {
  if(document.getElementById(adcls[i])) document.getElementById(adcls[i]).className = cls;
 }
}
- Exemplu. Doua butoane care apeleaza functia delAddClass(), la clic pe ele. Sterge /schimba clasa CSS la unele DIV-uri.
<!doctype html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Exemplu delAddClass</title>
<style type="text/css">
#divs {
 position: relative;
 width: 314px;
 margin: 5px auto;
 border: 1px solid #bbbbbb;
 padding: 2px;
 text-align: center;
}
#divs div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 margin: 1px 2px;
 float: left;
 background: #ebbbfb;
 font-size: 2em;
}
#divs br { clear: left; }
#divs .cls1 { background: blue; }
#divs .cls2 { background: #00da01; }
</style>
</head>
<body>

<div id="divs">
 <button id="btn1">Adauga cls1</button>
 <button id="btn2">Adauga cls2</button>
 <br/><br/>
 <div id="dv1">1</div>
 <div id="dv2">2</div>
 <div id="dv3">3</div>
 <br/>
 <div id="dv4">4</div>
 <div id="dv5">5</div>
 <div id="dv6">6</div>
 <br/>
</div>

<script type="text/javascript"><!--
// sterge clasa din ID-urile din "dlcls" (array cu ID-uri), adauga clasa la ID-urile din "adcls" (array cu ID-uri)
// "cls" contine numele clasei
function delAddClass(dlcls, adcls, cls) {
 // de la: https://marplo.net/javascript/
 // numarul de elemente in array-urile din parametri
 var nr_dlcls = dlcls.length;
 var nr_adcls = adcls.length;

 // parcurge array-urile, sterge "class" din "dlcls", adauga clasa la cele din "adcls"
 for(var i=0; i<nr_dlcls; i++) {
  if(document.getElementById(dlcls[i])) document.getElementById(dlcls[i]).className = '';
 }
 for(var i=0; i<nr_adcls; i++) {
  if(document.getElementById(adcls[i])) document.getElementById(adcls[i]).className = cls;
 }
}

// array-uri cu ID-urile
var ids1 = ['dv1', 'dv3', 'dv5'];
var ids2 = ['dv2', 'dv4', 'dv6'];

// inregistreaza eveniment onclick pentru #btn1, btn2 ca sa apeleze delAddClass()
document.getElementById('btn1').onclick = function(){ delAddClass(ids2, ids1, 'cls1'); }
document.getElementById('btn2').onclick = function(){ delAddClass(ids1, ids2, 'cls2'); }
//-->
</script>

</body>
</html>
Demo (clic pe butoane):


1
2
3

4
5
6


- Functia delAddClass() poate fi utilizata si doar pentru a sterge, sau a adauga o clasa la anumite elemente HTML, adaugand un array gol la argument.
delAddClass( [ ], ids2, 'cls1');     // doar adauga class, nu sterge
delAddClass(ids2, [ ], 'cls1');     // doar sterge clasa, nu adauga

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce atribut indica faptul ca un camp de formular trebuie completat?
required="required" autofocus="autofocus" placeholder="text"
<input type="text" name="name1" required="required" />
Ce metoda CSS misoreaza sau mareste dimensiunile unui element (inclusiv continutul)?
translate() scale() skew()
#some_id:hover {
 transform: scale(2, 1.5);
 -ms-transform: scale(2, 1.5);  /* IE 9 */
 -moz-transform: scale(2, 1.5);  /* Firefox */
}
Click pe metoda obiectului Date care returneaza ziua din luna.
setDate() getMonth() getDate()
var rightnow = new Date();
var day = rightnow.getDate();
alert(day);
Ce functie este folosita pentru a incarca un fisier pe server?
is_file() move_uploaded_file() fopen()
if(move_uploaded_file($_FILES["field_name"]["tmp_name"], "dir/file_name")) {
 echo "Fisierul a fost incarcat";
}
Cum se spune in engleza expresia: "Ploua cu galeata"?
rain cats and dogs rain buckets quiet rain
In Bucharest it`s raining cats and dogs.
- In Bucuresti ploua cu galeata.
Cum se spune in spaniola expresia: "Ploua cu galeata"?
llover cubo llover a cántaros lluvia tranquila
En Madrid está lloviendo a cántaros.
- In Madrid ploua cu galeata.
Sterge si Adauga class CSS

Last accessed pages

 1. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (43493)
 2. Curs si Tutoriale JavaScript (15213)
 3. Trecut perfect si Trecutul perfect continuu - Past perfect and Continuous (27313)
 4. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (7245)
 5. Animatie elemente HTML cu CSS (655)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2269)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1633)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1600)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1550)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1434)