Pentru a accesa o variabila sau functie dinamic, cu nume dintr-un sir in JavaScript, folositi obiectul window , cu aceasta sintaxa:
window["nume_variabila"]

// Pt. Functii
window["nume_functie"](parametri)
Iata cateva exemple, vedeti explicatii in cod.
- Clic pe cod pentru a-l selecta.

1. Utilizare variabila cu nume din sir.
<script>
var vr_name = 'vr1';  // sir cu numele variabilei

var vr1 = 'coursesweb.net/';

// acceseaza variabila cu numele retinut in vr_name
// window[vr_name] /window["vr1"] este valoarea lui vr1
var site = 'http://'+ window[vr_name];

// Test
alert(site);  // https://coursesweb.net/
</script>

2. Utilizare variabila dinamic, cu nume retinut in sir intr-un obiect.
<script>
// obiect cu siruri cu nume de variabile
var vr_name = {'v1':'vr1', 'v2':'vr2'};
var vr1 = 'coursesweb.net/';
var vr2 = 'google.com';

// acceseaza variabila dinamic, cu nume din sir, din vr_name
var i = 2;
var site = 'http://'+ window[vr_name['v'+ i]];

// Test
alert(site);  // http://google.com/
</script>

3. Apelare functie cu nume din sir.
<script>
function f1(a, b) {
 return a + b;
}

var f_name = 'f1';  // sir cu nume de functie

// utilizeaza functia cu nume din f_name
// window[f_name](parametri) apeleaza f1(parametri)
var sum = window[f_name](12, 23);

// Test
alert(sum);  // 35
</script>

4. Utilizare metoda cu nume din sir dintr-un obiect
- sintaxa: obiect["nume_metoda"](parametri)
<script>
// obiect cu siruri cu nume de metode
var methods = {'m1':'hi1', 'm2':'hi2'};

// obiect cu doua metode
var obj = {
 'hi1': function(name) {
  return 'Hello dear '+ name;
 },
 'hi2': function(name) {
  return 'Salut draga '+ name;
 }
};

// utilizeaza metoda din obj cu nume din sir din obiectul methods
var hi = obj[methods['m2']]('EU');

// Test
alert(hi);  // Salut draga EU
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
Utilizare Variabila si Functie cu nume din sir in JS

Last accessed pages

 1. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (54283)
 2. Trecutul simplu - Exercitii si teste incepatori (11668)
 3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (140676)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (48331)
 5. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (72925)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (847)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (616)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (561)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (556)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (554)