Pentru a accesa o variabila sau functie dinamic, cu nume dintr-un sir in JavaScript, folositi obiectul window , cu aceasta sintaxa:
window["nume_variabila"]

// Pt. Functii
window["nume_functie"](parametri)
Iata cateva exemple, vedeti explicatii in cod.
- Clic pe cod pentru a-l selecta.

1. Utilizare variabila cu nume din sir.
<script>
var vr_name = 'vr1';  // sir cu numele variabilei

var vr1 = 'coursesweb.net/';

// acceseaza variabila cu numele retinut in vr_name
// window[vr_name] /window["vr1"] este valoarea lui vr1
var site = 'http://'+ window[vr_name];

// Test
alert(site);  // https://coursesweb.net/
</script>

2. Utilizare variabila dinamic, cu nume retinut in sir intr-un obiect.
<script>
// obiect cu siruri cu nume de variabile
var vr_name = {'v1':'vr1', 'v2':'vr2'};
var vr1 = 'coursesweb.net/';
var vr2 = 'google.com';

// acceseaza variabila dinamic, cu nume din sir, din vr_name
var i = 2;
var site = 'http://'+ window[vr_name['v'+ i]];

// Test
alert(site);  // http://google.com/
</script>

3. Apelare functie cu nume din sir.
<script>
function f1(a, b) {
 return a + b;
}

var f_name = 'f1';  // sir cu nume de functie

// utilizeaza functia cu nume din f_name
// window[f_name](parametri) apeleaza f1(parametri)
var sum = window[f_name](12, 23);

// Test
alert(sum);  // 35
</script>

4. Utilizare metoda cu nume din sir dintr-un obiect
- sintaxa: obiect["nume_metoda"](parametri)
<script>
// obiect cu siruri cu nume de metode
var methods = {'m1':'hi1', 'm2':'hi2'};

// obiect cu doua metode
var obj = {
 'hi1': function(name) {
  return 'Hello dear '+ name;
 },
 'hi2': function(name) {
  return 'Salut draga '+ name;
 }
};

// utilizeaza metoda din obj cu nume din sir din obiectul methods
var hi = obj[methods['m2']]('EU');

// Test
alert(hi);  // Salut draga EU
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag afiseaza textul oblic?
<strong> <pre> <em>
<p>Cursuri, Jocuri, Anime: <em>www.MarPlo.net</em></p>
Care proprietate CSS defineste spatiul dintre continutul elementului si bordura lui?
margin padding position
h3 {
 padding: 2px 0.2em;
}
Clic pe metoda ce returneaza primul element indicat de selectorii specificati.
getElementsByName() querySelector() querySelectorAll()
// preia primul Div cu class="cls", si afiseaza continutul
var elm = document.querySelector("div.cls");
alert(elm.innerHTML);
Indicati variabila PHP ce contine datele din formular trimise cu method="post".
$_SESSION $_GET $_POST
if(isset($_POST["field"])) {
 echo $_POST["field"];
}
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) speak english".
I They We
We speak english.
- Noi vorbim engleza.
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) hablamos español".
Ellos Vosotros Nosotros
Nosotros hablamos español.
- Noi vorbim spaniola.
Utilizare Variabila si Functie cu nume din sir in JS

Last accessed pages

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (92216)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (46914)
 3. Verbe reflexive 1 (2340)
 4. Substantivul din limba engleza - The Noun (22919)
 5. I sau Me (3223)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (2261)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (872)
 3. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (718)
 4. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (675)
 5. Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si pronuntia in limba engleza (606)