Pentru a accesa o variabila sau functie dinamic, cu nume dintr-un sir in JavaScript, folositi obiectul window , cu aceasta sintaxa:
window["nume_variabila"]

// Pt. Functii
window["nume_functie"](parametri)
Iata cateva exemple, vedeti explicatii in cod.
- Clic pe cod pentru a-l selecta.

1. Utilizare variabila cu nume din sir.
<script>
var vr_name = 'vr1';  // sir cu numele variabilei

var vr1 = 'coursesweb.net/';

// acceseaza variabila cu numele retinut in vr_name
// window[vr_name] /window["vr1"] este valoarea lui vr1
var site = 'http://'+ window[vr_name];

// Test
alert(site);  // https://coursesweb.net/
</script>

2. Utilizare variabila dinamic, cu nume retinut in sir intr-un obiect.
<script>
// obiect cu siruri cu nume de variabile
var vr_name = {'v1':'vr1', 'v2':'vr2'};
var vr1 = 'coursesweb.net/';
var vr2 = 'google.com';

// acceseaza variabila dinamic, cu nume din sir, din vr_name
var i = 2;
var site = 'http://'+ window[vr_name['v'+ i]];

// Test
alert(site);  // http://google.com/
</script>

3. Apelare functie cu nume din sir.
<script>
function f1(a, b) {
 return a + b;
}

var f_name = 'f1';  // sir cu nume de functie

// utilizeaza functia cu nume din f_name
// window[f_name](parametri) apeleaza f1(parametri)
var sum = window[f_name](12, 23);

// Test
alert(sum);  // 35
</script>

4. Utilizare metoda cu nume din sir dintr-un obiect
- sintaxa: obiect["nume_metoda"](parametri)
<script>
// obiect cu siruri cu nume de metode
var methods = {'m1':'hi1', 'm2':'hi2'};

// obiect cu doua metode
var obj = {
 'hi1': function(name) {
  return 'Hello dear '+ name;
 },
 'hi2': function(name) {
  return 'Salut draga '+ name;
 }
};

// utilizeaza metoda din obj cu nume din sir din obiectul methods
var hi = obj[methods['m2']]('EU');

// Test
alert(hi);  // Salut draga EU
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce element HTML adauga continut flash SWF in pagina web?
<object> <div> <script>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="file.swf" width="500" height="250">
 <param name="src" value="file.swf" />
 Browser-ul dv. nu suporta SWF.
</object>
Care pseudo-clasa CSS adauga un stil la un camp input de formular cand e cursorul in el?
:active :focus :hover
input:focus {
 background-color: #88fe88;
}
Clic pe instructiunea care transforma un sir JSON in obiect JavaScript.
JSON.stringify(javascript_object) object.toString() JSON.parse(json_string)
var jsnstr = '{"url": "http://coursesweb.net/", "title": "Web Development Courses"}';
var obj = JSON.parse(jsnstr);
alert(obj.url);
Indicati functia PHP care poate crea sau scrie un fisier pe server.
fopen() file_put_contents() file_get_contents()
if (file_put_contents("file.txt", "content")) echo "Fisierul a fost creat";
else echo "Fisierul nu poate fi creat";
Cum se spune "al treilea" in engleza?
threeth third three
I planted the third tree.
- Am plantat al treilea pom.
Cum se spune "al treilea" in spaniola?
segundo tres tercero
Yo planté el tercero árbol.
- Am plantat al treilea pom.
Utilizare Variabila si Functie cu nume din sir in JS

Last accessed pages

 1. Prepozitii - Exercitii si teste engleza incepatori (3973)
 2. Verbe frazale din limba Engleza (16042)
 3. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (56621)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (40317)
 5. Gradele de comparatie: comparative, superlative (17557)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (1987)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (1687)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (1589)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1449)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1172)