Pentru a accesa o variabila sau functie dinamic, cu nume dintr-un sir in JavaScript, folositi obiectul window , cu aceasta sintaxa:
window["nume_variabila"]

// Pt. Functii
window["nume_functie"](parametri)
Iata cateva exemple, vedeti explicatii in cod.
- Clic pe cod pentru a-l selecta.

1. Utilizare variabila cu nume din sir.
<script>
var vr_name = 'vr1';  // sir cu numele variabilei

var vr1 = 'coursesweb.net/';

// acceseaza variabila cu numele retinut in vr_name
// window[vr_name] /window["vr1"] este valoarea lui vr1
var site = 'http://'+ window[vr_name];

// Test
alert(site);  // https://coursesweb.net/
</script>

2. Utilizare variabila dinamic, cu nume retinut in sir intr-un obiect.
<script>
// obiect cu siruri cu nume de variabile
var vr_name = {'v1':'vr1', 'v2':'vr2'};
var vr1 = 'coursesweb.net/';
var vr2 = 'google.com';

// acceseaza variabila dinamic, cu nume din sir, din vr_name
var i = 2;
var site = 'http://'+ window[vr_name['v'+ i]];

// Test
alert(site);  // http://google.com/
</script>

3. Apelare functie cu nume din sir.
<script>
function f1(a, b) {
 return a + b;
}

var f_name = 'f1';  // sir cu nume de functie

// utilizeaza functia cu nume din f_name
// window[f_name](parametri) apeleaza f1(parametri)
var sum = window[f_name](12, 23);

// Test
alert(sum);  // 35
</script>

4. Utilizare metoda cu nume din sir dintr-un obiect
- sintaxa: obiect["nume_metoda"](parametri)
<script>
// obiect cu siruri cu nume de metode
var methods = {'m1':'hi1', 'm2':'hi2'};

// obiect cu doua metode
var obj = {
 'hi1': function(name) {
  return 'Hello dear '+ name;
 },
 'hi2': function(name) {
  return 'Salut draga '+ name;
 }
};

// utilizeaza metoda din obj cu nume din sir din obiectul methods
var hi = obj[methods['m2']]('EU');

// Test
alert(hi);  // Salut draga EU
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminaciĆ³n
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminaciĆ³n = iluminare
Utilizare Variabila si Functie cu nume din sir in JS

Last accessed pages

 1. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (47118)
 2. Prezentul simplu - Exercitii si teste incepatori (17649)
 3. Verbe - Exercitii si teste engleza incepatori (8804)
 4. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (25753)
 5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (101148)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (3160)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (2346)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1783)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1367)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1307)