Curs Javascript

Pentru a accesa o variabila sau functie dinamic, cu nume dintr-un sir in JavaScript, folositi obiectul window , cu aceasta sintaxa:
window["nume_variabila"]

// Pt. Functii
window["nume_functie"](parametri)
Iata cateva exemple, vedeti explicatii in cod.
- Clic pe cod pentru a-l selecta.

1. Utilizare variabila cu nume din sir.
<script>
var vr_name = 'vr1';  // sir cu numele variabilei

var vr1 = 'coursesweb.net/';

// acceseaza variabila cu numele retinut in vr_name
// window[vr_name] /window["vr1"] este valoarea lui vr1
var site = 'http://'+ window[vr_name];

// Test
alert(site);  // https://coursesweb.net/
</script>

2. Utilizare variabila dinamic, cu nume retinut in sir intr-un obiect.
<script>
// obiect cu siruri cu nume de variabile
var vr_name = {'v1':'vr1', 'v2':'vr2'};
var vr1 = 'coursesweb.net/';
var vr2 = 'google.com';

// acceseaza variabila dinamic, cu nume din sir, din vr_name
var i = 2;
var site = 'http://'+ window[vr_name['v'+ i]];

// Test
alert(site);  // http://google.com/
</script>

3. Apelare functie cu nume din sir.
<script>
function f1(a, b) {
 return a + b;
}

var f_name = 'f1';  // sir cu nume de functie

// utilizeaza functia cu nume din f_name
// window[f_name](parametri) apeleaza f1(parametri)
var sum = window[f_name](12, 23);

// Test
alert(sum);  // 35
</script>

4. Utilizare metoda cu nume din sir dintr-un obiect
- sintaxa: obiect["nume_metoda"](parametri)
<script>
// obiect cu siruri cu nume de metode
var methods = {'m1':'hi1', 'm2':'hi2'};

// obiect cu doua metode
var obj = {
 'hi1': function(name) {
  return 'Hello dear '+ name;
 },
 'hi2': function(name) {
  return 'Salut draga '+ name;
 }
};

// utilizeaza metoda din obj cu nume din sir din obiectul methods
var hi = obj[methods['m2']]('EU');

// Test
alert(hi);  // Salut draga EU
</script>

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag se foloseste in <table> pentru a crea celula de tip "header"?
<thead> <th> <td>
<table><tr>
 <th>Title 1</th>
 <th>Title 2</th>
</tr></table>
Ce proprietate CSS seteaza distanta dintre randuri?
line-height word-spacing margin
.some_class {
 line-height: 150%;
}
Care functie deschide o noua fereastra.
alert() confirm() open()
document.getElementById("id_button").onclick = function(){
 window.open("http://coursesweb.net/");
}
Indicati functia PHP care returneaza un array cu numele fisierelor si directoarelor dintr-un director.
mkdir() scandir() readdir()
$ar_dir = scandir("dir_name");
var_export($ar_dir);
Care din urmatoarele forme a verbului "sleep" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
sleeping slept will sleep
He will sleep there.
- El va dormi acolo.
Care din urmatoarele forme a verbului "dormir" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
dormido dormirá durmiendo
Él dormirá allí.
- El va dormi acolo.
Utilizare Variabila si Functie cu nume din sir in JS

Last accessed pages

 1. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (66583)
 2. Liste HTML - DL, DETAILS (2811)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (69303)
 4. Gradele de comparatie: comparative, superlative (28557)
 5. Glume, Bancuri - Chistes (333)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (4197)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (3449)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (2985)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (2946)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (2900)