In acest tutorial puteti invata cum sa verificati si sa validati butoane radio si checkbox cu JavaScript.
Ca sa verificati daca un buton radio, sau checkbox e bifat, se foloseste proprietatea checked.
Daca butonul e bifat, proprietatea JavaScript "checked" returneaza true, altfel returneaza false.

• Pentru a verifica /valilda daca un buton checkbox e bifat este simplu deoarece fiecare input checkbox trebuie sa aibe un nume unic.
Sintaxa:
if (formular.nume_checkbox.checked == false) alert('Butonul checkbox nu e bifat');

• Cand trebuie verificate butoane radio e poutin mai complicat, deoarece mai multe butoane radio au acelasi nume, astfel, JavaScript le retine intr-un array. Formula:
formular.buton_radio
- Returneaza un array cu toate butoanele radio cu name="buton_radio" din "formular".
Ca sa validati butoanele radio, trebuie parcurs acel array, si verificat fiecare element (fiecare buton), precum in codul urmator.
var radio_buttons = formular.buton_radio;
var re = false;

// parcurge array-ul cu butoanele radio, daca unul e bifat, face "re" true
for(var i=0; i<radio_buttons.length; i++) {
 if (radio_buttons[i] == true) {
   re = true;
 }
}

// daca "re" false, inseamna ca nici un buton radio nu e bifat
if(re == false) alert('Radio buton nu e bifat');

• Mai jos e un exemplu practic, cu un formular ce contine doua butoane radio si trei checkboxes. Utilizatorul trebuie sa bifeze un buton radio (leguma), si cel putin un checkbox (fructe), altfel, cand trimite formularul, functia checkButons() afiseaza mesaj de eroare si returneaza False.
<h4>Alegeti o leguma si cel putin un fruct</h4>
<form action="" method="post" name="f1" onsubmit="return checkButons(this);">
Legume: <input type="radio" name="leguma" value="varza" />Varza
 <input type="radio" name="leguma" value="morcov" />Morcov<br/>
Fructe:<br/>
 <input type="checkbox" name="fruct1" value="mar" />Mar<br/>
 <input type="checkbox" name="fruct2" value="para" />Para<br/>
 <input type="checkbox" name="fruct3" value="banana" />Banana<br/>
 <input type="submit" value="Trimite" />
</form>
<script type="text/javascript"><!--
// verifica butoane (radio, checkbox) - marplo.net
function checkButons(frm) {
var re = false;      // folosita pt a determina cand un buton e bifat
var err = '';       // retine erorile

var legume = frm.leguma;     // contine un array cu toate butoanele radio "leguma"

// creaza un Array in format JSon cu butoanele checkbox
var fructe = [frm.fruct1, frm.fruct2, frm.fruct3];

// traverseaza array-ul cu radio
// daca unul e bifat, seteaza "re" true, si opreste parcurgerea cu "break"
for(var i=0; i<legume.length; i++) {
 if(legume[i].checked == true) {
  re = true;
  break;
 }
}

// daca "re" e false inseamna ca nici un buton radio nu e bifat, adauga eroare in "err" 
if(re == false) err += '- Trebuie sa alegeti o leguma';

// face iar "re" false si parcurge array-ul cu checkbox
// daca unul e bifat, seteaza "re" true, si opreste parcurgerea cu "break"
re = false
for(var i=0; i<fructe.length; i++) {
 if(fructe[i].checked == true) {
  re = true;
  break;
 }
}

// daca "re" e false inseamna ca nici un checkbox nu e bifat, adauga eroare in "err" 
if (re == false) err += '\n - Trebuie sa alegeti cel putin un fruct';

// daca "err" nu e gol, afiseaza erorile si returneaza False, oprind trimiterea formularului
if(err != "") {
 alert(err);
 return false;
}
else return re;
}
--></script>
Demo:

Alegeti o leguma si cel putin un fruct

Legume: Varza Morcov
Fructe:
Mar
Para
Banana

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza un camp de text care trebuie sa contina doar numere?
type="text" type="number" type="date"
<input type="number" name="points" min="5" max="80" />
Ce proprietate CSS permite modificarea transparentei unui element?
font-style opacity color
#id {
 filter:alpha(opacity=40);  /* for IE */
 opacity:0.4;
}
Clic pe functia care formateaza un numar la o anumita lungime de caractere.
toPrecision() exp() toFixed()
var num = 12.84567;
alert( num.toPrecision(3) );    // 12.8
Ce functie aranjeaza aleator elementele dintr-un array?
natsort() shuffle() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
shuffle($lang);
var_export($lang);   // array (0=>"coursesweb.net", 1=>"PHP", 2=>"JavaScript")
Indicati Superlativul cuvantului "good" (bun).
better best goodest
She is the best in our class.
- Ea este cea mai buna din clasa noastra.
Care este Superlativul cuvantului "bueno" (bun)?
el mejor más bueno muy bueno
Él es el mejor en nuestra clase.
- El este cel mai bun din clasa noastra.
Verificare, Validare butoane radio si checkbox cu JavaScript

Last accessed pages

 1. Trecut perfect (2064)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (121220)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (50692)
 4. Sintaxa JavaScript (6199)
 5. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (48329)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (846)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (615)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (559)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (556)
 5. Curs si Tutoriale JavaScript (553)