Script-ul JavaScript din acest tutorial verifica numele (extensia) fisierului adaugat intr-un formular pentru upload.
Puteti adauga /sterge lista de extensii permise in variabila "ar_ext" din script.
Acest script separa numele si extensia fisierului si adauga numele intr-un camp text.
Daca extensia fisierului este in lista permisa, activeaza butonul "Submit", altfel, sterge valoarea din campul "file", dezactiveaza butonul "Submit" si afiseaza o fereastra Alert.
<form action="upload.php" method="post" id="idf" enctype="multipart/form-data">
 Upload file: <input type="file" name="fup" onchange="checkName(this, 'fname', 'submit')" /><br />
 File name: <input type="text" value="" name="denumire" id="fname" /><br />
 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit" disabled="disabled" />
</form>
<script type="text/javascript"><!--
var ar_ext = ['pdf', 'gif', 'jpe', 'jpg'];    // array cu extensiile permise

function checkName(el, to, sbm) {
// - marplo.net
 // preia numele fisierului si separa nume si extensia
 var name = el.value;
 var ar_name = name.split('.');

 // pt. IE - separa directoarele (\) de nume
 var ar_nm = ar_name[0].split('\\');
 for(var i=0; i<ar_nm.length; i++) var nm = ar_nm[i];

 // adauga numele in 'to'
 document.getElementById(to).value = nm;

 // verifica extensia
 var re = 0;
 for(var i=0; i<ar_ext.length; i++) {
  if(ar_ext[i] == ar_name[1]) {
   re = 1;
   break;
  }
 }

 // daca re are valoarea 1, extensia este in list permisa
 if(re==1) {
  // activeaza submit
  document.getElementById(sbm).disabled = false;
 }
 else {
  // sterge numele fisierului, dezactiveaza Submit, afiseaza Alert
  el.value = '';
  document.getElementById(sbm).disabled = true;
  alert('".'+ ar_name[1]+ '" nu este un tip de fisier permis');
 }
}
--></script>
Fisierul "upload.php" trebuie sa contina un script PHP care sa preia si sa copieze fisierul pe server. Mai jos este script-ul pentru "upload.php".

Cod upload.php

<?php 
// Script de la https://marplo.net/ (Transfera fisiere pe server)

// 1. Creati intai directorul cu numele 'uploads' (in acelasi director cu pagina dv. de upload) in care se vor copia fisierele
// 2. Acordati directorului 'uploads' permisiuni CHMOD 0777
// 3. introduceti tot acest cod intr-un fisier .php 

// Aici puteti modifica numele directorului de upload (daca ati pus alt nume)
$uploadpath = "uploads/";

// Aici este setata marimea maxima, in KiloBytes, care este permisa (dar marime maxima depinde si de setarile serverului)
$max_size = 500;

// Aici puteti schimba tipul, extensia fisierelor permise pt. upload
$allowtype = array('pdf', 'gif', 'jpg', 'jpe');

if(isset($_POST['submit'])) {
 if (isset ($_FILES['fup'])) {
  $uploadpath = $uploadpath . basename( $_FILES['fup']['name']);
	$type = end(explode(".", strtolower($_FILES['fup']['name'])));

  // Daca fisierul are extensia permisa
  if (in_array($type, $allowtype)) {
	 // Verifica daca fisierul are marimea permisa
	 if ($_FILES['fup']['size']<=$max_size*1000) {
    if(move_uploaded_file($_FILES['fup']['tmp_name'], $uploadpath)) { 
     echo "Fisierul:<b> ". basename( $_FILES['fup']['name']). "</b> a fost incarcat cu succes:"; 
     echo "<br />Tipul fisieului:<b> ". $_FILES['fup']['type'] ."</b>"; 
     echo "<br />Marime (<i>in Bytes</i>): <b>". $_FILES['fup']['size'] ."</b><br /><br />";
		 echo 'Link catre fisierul incarcat: <b>http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['REQUEST_URI']).'/'.$uploadpath.'</b>';
    }
    else { 
     echo "<b>A aparut o eroare la urcarea fisierului pe server, <br /> posibil ca marimea fisierului sa depaseasca permisiunile setate de server.</b>"; 
    }
	 }
	 else { echo 'Fisierul <b>'. $_FILES['fup']['name']. '</b> depaseste marimea permisa de maxim <i><b>'. $max_size. 'KB</b></i>'; }
  }
	else { echo 'Fisierul <b>'. $_FILES['fup']['name']. '</b> nu are tipul de extensie permis'; }
 }
}
?>

Puteti testa script-ul JavaScript cu formularul urmator (tipuri permise: PDF, GIF, JPE, and JPG):
Upload file:
File name:

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminaciĆ³n
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminaciĆ³n = iluminare
Verificare tip fisier pentru upload

Last accessed pages

 1. Pronume - Exercitii si teste engleza incepatori (5188)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (47118)
 3. Prezentul simplu - Exercitii si teste incepatori (17649)
 4. Verbe - Exercitii si teste engleza incepatori (8804)
 5. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (25753)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (3160)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (2346)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1783)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (1367)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1307)