Curs Javascript

Script-ul JavaScript din acest tutorial verifica numele (extensia) fisierului adaugat intr-un formular pentru upload.
Puteti adauga /sterge lista de extensii permise in variabila "ar_ext" din script.
Acest script separa numele si extensia fisierului si adauga numele intr-un camp text.
Daca extensia fisierului este in lista permisa, activeaza butonul "Submit", altfel, sterge valoarea din campul "file", dezactiveaza butonul "Submit" si afiseaza o fereastra Alert.
<form action="upload.php" method="post" id="idf" enctype="multipart/form-data">
 Upload file: <input type="file" name="fup" onchange="checkName(this, 'fname', 'submit')" /><br />
 File name: <input type="text" value="" name="denumire" id="fname" /><br />
 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit" disabled="disabled" />
</form>
<script type="text/javascript"><!--
var ar_ext = ['pdf', 'gif', 'jpe', 'jpg'];    // array cu extensiile permise

function checkName(el, to, sbm) {
// - marplo.net
 // preia numele fisierului si separa nume si extensia
 var name = el.value;
 var ar_name = name.split('.');

 // pt. IE - separa directoarele (\) de nume
 var ar_nm = ar_name[0].split('\\');
 for(var i=0; i<ar_nm.length; i++) var nm = ar_nm[i];

 // adauga numele in 'to'
 document.getElementById(to).value = nm;

 // verifica extensia
 var re = 0;
 for(var i=0; i<ar_ext.length; i++) {
  if(ar_ext[i] == ar_name[1]) {
   re = 1;
   break;
  }
 }

 // daca re are valoarea 1, extensia este in list permisa
 if(re==1) {
  // activeaza submit
  document.getElementById(sbm).disabled = false;
 }
 else {
  // sterge numele fisierului, dezactiveaza Submit, afiseaza Alert
  el.value = '';
  document.getElementById(sbm).disabled = true;
  alert('".'+ ar_name[1]+ '" nu este un tip de fisier permis');
 }
}
--></script>
Fisierul "upload.php" trebuie sa contina un script PHP care sa preia si sa copieze fisierul pe server. Mai jos este script-ul pentru "upload.php".

Cod upload.php

<?php 
// Script de la https://marplo.net/ (Transfera fisiere pe server)

// 1. Creati intai directorul cu numele 'uploads' (in acelasi director cu pagina dv. de upload) in care se vor copia fisierele
// 2. Acordati directorului 'uploads' permisiuni CHMOD 0777
// 3. introduceti tot acest cod intr-un fisier .php 

// Aici puteti modifica numele directorului de upload (daca ati pus alt nume)
$uploadpath = "uploads/";

// Aici este setata marimea maxima, in KiloBytes, care este permisa (dar marime maxima depinde si de setarile serverului)
$max_size = 500;

// Aici puteti schimba tipul, extensia fisierelor permise pt. upload
$allowtype = array('pdf', 'gif', 'jpg', 'jpe');

if(isset($_POST['submit'])) {
 if (isset ($_FILES['fup'])) {
  $uploadpath = $uploadpath . basename( $_FILES['fup']['name']);
	$type = end(explode(".", strtolower($_FILES['fup']['name'])));

  // Daca fisierul are extensia permisa
  if (in_array($type, $allowtype)) {
	 // Verifica daca fisierul are marimea permisa
	 if ($_FILES['fup']['size']<=$max_size*1000) {
    if(move_uploaded_file($_FILES['fup']['tmp_name'], $uploadpath)) { 
     echo "Fisierul:<b> ". basename( $_FILES['fup']['name']). "</b> a fost incarcat cu succes:"; 
     echo "<br />Tipul fisieului:<b> ". $_FILES['fup']['type'] ."</b>"; 
     echo "<br />Marime (<i>in Bytes</i>): <b>". $_FILES['fup']['size'] ."</b><br /><br />";
		 echo 'Link catre fisierul incarcat: <b>http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['REQUEST_URI']).'/'.$uploadpath.'</b>';
    }
    else { 
     echo "<b>A aparut o eroare la urcarea fisierului pe server, <br /> posibil ca marimea fisierului sa depaseasca permisiunile setate de server.</b>"; 
    }
	 }
	 else { echo 'Fisierul <b>'. $_FILES['fup']['name']. '</b> depaseste marimea permisa de maxim <i><b>'. $max_size. 'KB</b></i>'; }
  }
	else { echo 'Fisierul <b>'. $_FILES['fup']['name']. '</b> nu are tipul de extensie permis'; }
 }
}
?>

Puteti testa script-ul JavaScript cu formularul urmator (tipuri permise: PDF, GIF, JPE, and JPG):
Upload file:
File name:

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag se foloseste in <table> pentru a crea celula de tip "header"?
<thead> <th> <td>
<table><tr>
 <th>Title 1</th>
 <th>Title 2</th>
</tr></table>
Ce proprietate CSS seteaza distanta dintre randuri?
line-height word-spacing margin
.some_class {
 line-height: 150%;
}
Care functie deschide o noua fereastra.
alert() confirm() open()
document.getElementById("id_button").onclick = function(){
 window.open("http://coursesweb.net/");
}
Indicati functia PHP care returneaza un array cu numele fisierelor si directoarelor dintr-un director.
mkdir() scandir() readdir()
$ar_dir = scandir("dir_name");
var_export($ar_dir);
Care din urmatoarele forme a verbului "sleep" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
sleeping slept will sleep
He will sleep there.
- El va dormi acolo.
Care din urmatoarele forme a verbului "dormir" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
dormido dormirá durmiendo
Él dormirá allí.
- El va dormi acolo.
Verificare tip fisier pentru upload

Last accessed pages

 1. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (41240)
 2. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (152919)
 3. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (89108)
 4. Verbe modale - Modal verbs - CAN, COULD, MAY, MIGHT, MUST (41996)
 5. Coduri pt culori (40770)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (4197)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (3452)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (2985)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (2948)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (2900)