Pentru a accesa direct prin numele clasei o metoda publica si o metoda statica, legate /inlantuite intr-o singura instructiune in PHP, de exemplu:
className::staticMethod()->publicMethod()
Instanta clasei trebuie returnata in metoda statica ( staticMethod ), folosind "return new self" .
- Exemplu cod:
<?php
class clsShow {
 public static $url;

 public static function setData(){
  self::$url = 'https://marplo.net/';
  return new self;
 }

 public function show(){
  echo self::$url;
 }
}

// accesare metoda show() dupa setData()
clsShow::setData()->show();       // https://marplo.net/

• La pagina Inlantuire mai multe metode in PHP OOP e o lectie cu mai multe exemple si detalii despre apelare mai multe metode intr-o singura instructiune.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza o paleta de culori pentru selectare culoare?
type="text" type="color" type="date"
<input type="color" name="get_color" />
Care metoda CSS roteste elementul HTML la un anumit numar de grade?
scale() translate() rotate()
#some_id:hover {
 transform: rotate(60deg);
 -ms-transform: rotate(60deg);  /* IE 9 */
 -moz-transform: rotate(60deg);  /* Firefox */
}
Click pe functia care returneaza numarul cel mai mare.
pow() min() max()
var maxn = Math.max(8, 4, 88, 56);
alert(maxn);   // 88
Ce functie previne ca un fisier sa fie inclus mai mult de o data intr-o pagina?
include() include_once() require()
include_once("un_fisier.php");
Care este traducerea corecta pentru: "Ahead of time"?
Peste timp La timp Inainte de vreme
Most people arrived ahead of time.
- Cei mai multi oameni au sosit inainte de vreme (prea devreme).
Indicati traducerea corecta a cuvantului "buenĂ­simo"
mai bun mai putin bun extrem de bun
Este fruto es buenĂ­simo.
- Acest fruct este extrem /nemaipomenit de bun.
Accesare Metoda Statica inlantuita in PHP

Last accessed pages

 1. Trecut perfect si Trecutul perfect continuu - Past perfect and Continuous (27300)
 2. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (43479)
 3. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (7226)
 4. Curs complet de limba engleza, incepatori (6430)
 5. Verbe modale - SHALL, SHOULD, OUGHT TO, WILL, WOULD, USED TO, BE TO, DARE (15754)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2240)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1609)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1587)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1541)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1415)