Curs Php-mysql


Clasa Pagination prezentata in aceasta pagina poate fi utilizata pentru paginare continut stocat in baza de date MySQL, intr-un Array, sau intr-un sir cu un text prea mare ce trebuie impartit in mai multe segmente /pagini.
Scriptul este destul de flexibil, se poate usor seta numarul de randuri (sau elemente din Array) care sa fie afisate in pagina; sau cand se pagineaza un text aflat intr-un singur sir, se poate alege impartirea lui intr-un anumit numar de segmente, sau in functie de un numar maxim de caractere (fara a taia cuvintele).
Detalii despre cod sunt in comentariile din clasa.


Puteti copia codul clasei prezentat mai jos, sau descarcati clasa si fisiere cu exemple de la link-ul Download de mai sus.

Cod clasa Pagination

<?php
/* Clasa Paginare - marplo.net/php-mysql/ */
class Pagination {
 /* EDITATI datele din acest array daca paginati randuri din tabel MySQ
  Adaugati datele dv. pentru conectare la baza de date MySQL (serverul MySQL, utilizator, parola, baza_de_date) */
 protected $mysql = array(
  'host'=> 'localhost',
  'user'=> 'root',
  'pass'=> 'parola',
  'dbname'=> 'nume_baza_date'
 );
 public $table ='pgtest';      // AICI adaugati numele tabelului MySQL

 // properties
 public $rowsperpage = 12;  // numarul de randuri (elemente array) adaugate in pagina
 public $txtchr = 800;    // numarul maxim de caractwere, cand se face paginarea unui continut text
 public $txtpieces = 0;    // numarul de parti /pagini, cand se face paginarea unui continut text
 public $range = 3;      // numarul de link-uri afisate in jurul celui curent
 protected $conn = false;   // va retine conexiunea mysql
 protected $idpage = 0;    // indexul paginii curente
 protected $totalpages = 0;  // numarul total de pagini
 protected $pag;       // retine numele fisierului care foloseste clasa ($_SERVER['PHP_SELF'])

 
 // Constructor
 public function __construct() {
  // seteaza proprietatile $pag si $idpage (intreg, pozitiv)
  $this->pag = $_SERVER['PHP_SELF'];
  $this->idpage = isset($_GET['pg']) ? intval(abs($_GET['pg']-1)) : 0;
 }

 // metoda pt crearea conectarii la baza de date MySQL
 public function setConn() {
  // daca se realizeaza cu succes conectarea la baza de date, o retine in perroprietatea $conn
  if($conn = new mysqli($this->mysql['host'], $this->mysql['user'], $this->mysql['pass'], $this->mysql['dbname'])) {
   $sql ='SET character_set_client="utf8",character_set_connection="utf8",character_set_results="utf8";';
   if($conn->query($sql)) $this->conn = $conn;
  }
  return $this->conn;
 }

 // Selecteaza randurile din tabelul mysql pentru pagina curenta. Returneaza un sir cu acestea, cu cod html
 public function getMysqlRows() {
  $this->setConn();     // apeleaza metoda setConn() pt. a crea conexiunea la MySQL
  $startrow = $this->idpage * $this->rowsperpage;     // randul de la care incepe selectarea continutului
  $re ='';       // variabila ce va fi returnata

  // daca e creata conectarea la baza de date MySQL
  if($this->conn !== false) {
   // SELECT pt. a afla numarul total de pagini ($totalpages)
   $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `$this->table`";

   // efectueaza interogarea, apoi vor fi selectate randurile
   if($resql = $this->conn->query($sql)) {
    // daca $resql contine cel putin un rand, le preia si seteaza $totalpages
    if($resql->num_rows > 0) {
     $row = $resql->fetch_row();
     $this->totalpages = ceil($row[0] / $this->rowsperpage);

     // Definire SELECT care preia randurile pt. pagina curenta
     // LIMIT $startrow, $this->rowsperpage ; specifica sa fie selectate doar randurile paginii curente
     $sql = "SELECT * FROM `$this->table` LIMIT $startrow, $this->rowsperpage";
     if($resql = $this->conn->query($sql)) {
      // daca $resql contine cel putin un rand
      if($resql->num_rows > 0) {
       // AICI MODIFICATI numele coloanelor si creati codul HTML
       while($row = $resql->fetch_assoc()) {
        $re .= '<h3>'. $row['title']. '</h3>'. $row['id']. '<div class="content">'. $row['content']. '</div>';
       }
      }
      else $re .='0 rezultate';
     }
     else $re .='0 inregistrari in table';
    }
   }
   else $re .='Eroare: '. $this->conn->error;

   $this->conn->close();
  }
  else $re .='Nu exista connectare la baza de date MySQL '. mysqli_connect_error();

  return $re;
 }

 // primeste un Arry cu continutul ce trebuie paginat. Returneaza un sir cu elementele pt. pagina curenta
 public function getArrRows($arr) {
  $startrow = $this->idpage * $this->rowsperpage;     // elementul de la care incepe preluarea
  $ar_page = array_slice($arr, $startrow, $this->rowsperpage);    // preia elementele pt. pagina curenta
  $nre = count($ar_page);
  $this->totalpages = ceil(count($arr) / $this->rowsperpage);    // seteaza numar total de pagini
  $re ='';       // variabila ce va fi returnata

  // AICI ADAUGATI CODUL HTML PT REZULTATUL CE CONTINE FIECARE ELEMENT
  for($i=0; $i<$nre; $i++) {
   $re .='<div class="content">'. $ar_page[$i]. '</div>';
  }

  return $re;
 }

 // metoda pt paginare text, imparte sirul in functie de numarul de caractere ($txtchr), sau nr. parti (txtpieces)
 public function getText($text) {
  // daca $txtpieces e mai mare decat 0, imparte $text intr-un numar de parti /pagini specificat in $txtpieces
  // altfel, imparte textul in functie de numarul maxim de caractere din $txtchr
  if($this->txtpieces>0) {
   $this->txtchr = ceil(strlen($text) / $this->txtpieces);  // seteaza $txtchr in functie de nr. parti
  }

  // imparte textul si creaza un Array cu partile obtinute. Returneaza sirul pt. pagina curenta
  $newtext = wordwrap($text, $this->txtchr, '#|#');
  $ar_text = explode('#|#', $newtext);
  $nr_pieces = count($ar_text);

  // daca paginarea e dupa numarul de parti, si sunt prea multe segmente - uneste pe ultimile doua
  if($this->txtpieces>0 && $nr_pieces>$this->txtpieces) {
   $ar_text[$nr_pieces-2] .=' '. $ar_text[$nr_pieces-1];
   unset($ar_text[$nr_pieces-1]);
  }
  
  $this->totalpages = count($ar_text);    // seteaza nr. total de pagini
  if($this->idpage > $this->totalpages) $this->idpage = $this->totalpages;

  // seteaza un sir care sa fie adaugat la sfarsitul continutului text, daca nu e ultima pagina
  $end = ($this->idpage+1)<$this->totalpages ? ' ...[<i> Continuare in pagina urmatoarte</i>].' : '';

  return $ar_text[$this->idpage]. $end;
 }

 // metoda ce seteaza link-urile
 //$str, optional - sir cu nume=valoare
 public function getLinks($str='') {
  $re ='';     // variabila ce va contine randurile returnate
  $currentpage = $this->idpage + 1;     // deoarece indexul paginii incepe de la 0, adauga 1 ca sa seteze pagina curenta
  $pg =($str=='')?'?pg=':'?'.$str.'&pg=';;   // numele pt valoarea GET adaugata in URL

  // daca $totalpages>0 si nr total pagini e mai mare sau egal cu pagina curenta
  if($this->totalpages>0 && $this->totalpages >= $currentpage) {
   // Link-uri inapoi, daca pagina curenta nu e prima
   if ($currentpage > 1) {
    // adauga << pentru link la prima pagina
    $re .=' <a href="'. $this->pag. '" title="Link 1">&lt;&lt;</a> 1 &nbsp; '; 
    
    $prevpage = $currentpage - 1;     // pagina anterioara
    // adauga < pt link la pagina anterioara, daca nu e 1
    if($prevpage>1) $re .=' <a href="'. $this->pag. $pg. $prevpage. '" title="Link '. $prevpage. '">Anterior &lt;</a> &nbsp;';
   }

   // seteaza link-urile din jurul paginii curente
   for($x = ($currentpage - $this->range); $x <= ($currentpage + $this->range); $x++) { 
    // daca e un numar intre prima si ultima pagina
    if (($x > 0) && ($x <= $this->totalpages)) {
     // daca e nr. pagina curenta, afiseaza fara link, altfel adauga link
     if ($x == $currentpage) $re .=' [<b>'. $x. '</b>] ';
     else $re .=' <a href="'. $this->pag. $pg. $x. '" title="Link '. $x. '">'. $x. '</a> '; 
    }
   }

   // Daca pagina curenta nu e ultima, adauga link pentru pagina urmatoare si ultima
   if ($currentpage != $this->totalpages) {
    $nextpage = $currentpage + 1;     // obtine pagina urmatoare
    // adauga > pt. pagina urmatoare (daca e mai mare decat $this->range si mai mica decat $totalpages)
    if($nextpage>$this->range && $nextpage<$this->totalpages) $re .='&nbsp; <a href="'. $this->pag. $pg. $nextpage. '" title="Link '. $nextpage. '">&gt; Urmatoarea</a> ';
    // adauga >> pentru ultima pagina, daca e mai mare decat $this->range
    if($this->totalpages>$this->range) $re .=' &nbsp; <a href="'. $this->pag. $pg. $this->totalpages. '" title="Link '. $this->totalpages. '">'. $this->totalpages. ' &gt;&gt;</a> ';
   }
  }

  // adauga link-urile intr-un DIV si-l returneaza
  if(strlen($re)>1) $re ='<div class="linkspg">'. $re. '</div>';
  return $re;
 }
}

Cum se foloseste clasa Pagination

Copiati codul clasei de mai sus intr-un fisier PHP (de exemplu cu numele "class.pagination.php").
- Daca doriti sa paginati randuri dintr-un tabel MySQL:
1. Salvati fisierul cu clasa ("class.pagination.php") pe serverul dv..
2. Includeti clasa in scriptul dv. PHP, cu instructiunea:
include('class.pagination.php');
3. Creati o instanta de obiect la clasa, cu sintaxa:
$objPg = new Pagination();
4. In locul unde doriti sa adaugati continutul paginat, apelati metoda necesara, in functie de sursa in care se afla datele (dupa ce ati creat instanta la clasa): 5. In locul unde doriti sa afisati link-urile de paginare, apelati metoda getLinks():
echo $objPg->getLinks();
- Daca vreti sa adaugati un sir cu nume=valoare in adresa URL di link-urile de paginare, adaugati acel sir ca argument in metoda getLinks():
$str ='id=2';
echo $objPg->getLinks($str);

Proprietati din clasa Pagination

- Pentru a stabili /modifica numarul de randuri (elemente din array) ce vor fi afisate in pagina, setati valoarea proprietatii $rowsperpage (definita initial cu valoarea 10).
- Proprietatea: $txtchr defineste numarul maxim de caractere pentru paginare continut text.
- Proprietatea: $txtpieces defineste numarul de parti in care va fi impartit textul. In acest caz, daca valoarea e mai mare decat 0, numarul de caractere ($txtchr) nu va mai fi luat in considerare.
- Proprietatea: $range seteaza numarul de link-uri din raza celui curent.

Aceste proprietati pot fi setate in codul clasei, sau dinamic in script, dupa ce a fost creat obiectul cu instanta clasei (vedeti in exemplele de mai jos).

Exemple utilizare clasa Pagination

1. Paginare continut dintr-o baza de date MySQL:
<?php
// include clasa Pagination
include('class.pagination.php');

// creaza obiectul cu instanta la clasa
$objPg = new Pagination();

// daca doriti sa modificati numele tabelului, setati proprietatea "table"
// $objPg->table = 'nume_tabel';

// pt. a modifica numarul de randuri adaugate in pagina, setati "rowsperpage"
// $objPg->rowsperpage = 8;

// afiseaza continutul
echo $objPg->getMysqlRows();

// afiseaza link-urile de paginare
echo $objPg->getLinks();

//sau, cu un sir aditional nume=valoare in link-urile de paginare
// echo $objPg->getLinks('id=2');
?>

2. Paginare continut aflat intr-un array:
<?php
// Array cu date
$source = array('a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','y','x','z');

// include clasa Pagination
include('class.pagination.php');

// creaza obiectul cu instanta la clasa
$objPg = new Pagination();

// modifica nr. elemente in pagina
$objPg->rowsperpage = 8;

// afiseaza continutul
echo $objPg->getArrRows($source);

// afiseaza link-urile de paginare
echo $objPg->getLinks();

//sau, cu un sir aditional nume=valoare in link-urile de paginare
// echo $objPg->getLinks('id=2');
?>

3. Paginare text:
<?php
// Un sir cu textul ce va fi paginat
$source = 'Aici puteti adauga un sir cu text lung, sau puteti prelua sirul dintr-un fisier extern, de exemplu cu functia file_get_contents().';

// include clasa Pagination
include('class.pagination.php');

// creaza obiectul cu instanta la clasa
$objPg = new Pagination();

// modifica numarul maxim de caractere pentru textul paginat
$objPg->txtchr = 40;

// daca doriti sa paginati /impartiti textul intr-un nr. de parti, setati proprietatea "txtpieces"
// $objPg->txtpieces = 6;

// afiseaza continutul
echo $objPg->getText($source);

// afiseaza link-urile de paginare
echo $objPg->getLinks();

//sau, cu un sir aditional nume=valoare in link-urile de paginare
// echo $objPg->getLinks('id=2');
?>


- Acest script este gratuit (nu se acorda suport sau modificari personale).

A fost testat cu succes e o configuratie generala cu XAMPP. Daca pe alte sisteme apar probleme, depinde de configuratia si setarile acelui server.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminaciĆ³n
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminaciĆ³n = iluminare
Clasa Paginare - Script PHP

Last accessed pages

 1. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (62334)
 2. Limba spaniola curs online incepatori si avansati (27548)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (265062)
 4. Prezentul simplu - Exercitii si teste incepatori (66787)
 5. Articolul din limba engleza - The article (67630)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (523)
 2. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (323)
 3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (228)
 4. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (224)
 5. Limba spaniola curs online incepatori si avansati (199)