Acest tutorial arata cum se poate crea CAPTCHA, cod de verificare anti-spam in PHP (CAPTCHA e acronimul de la: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).
Sunt prezentate doua functii pentru CAPTCHA: suma a doua numere, si cel mai mic numar.
Ideea este simpla: inainte de a genera codul HTML cu intrebarea de verificare CAPTCHA si caseta de adaugare raspuns, se creaza codul captcha si se retine in $_SESSION raspunsul corect. Apoi, cand se face verificarea raspunsului, se verifica daca acea sesiune exista si este egala cu raspunsul adaugat de utilizator.

CAPTCHA cu suma a doua numere

Aceasta functie poate fi utilizata pentru a crea un CAPTCHA de verificare cu suma a doua numere intre 1 si 50; salveaza in sesiune raspunsul corect.
// creaza SESSION cu suma a doua numere. Primeste numele sesiunii
// returneaza un array cu numerele
// De la: // https://marplo.net/php-mysql/
function setCaptcha($ses_name) {
 $nrs = array(mt_rand(1, 50), rand(1, 50));   // array cu 2 numere aleatorii, intre 1 si 50

 // daca sesiunea exista o sterge, seteaza sesiunea cu suma $nrs[0] si $nrs[1]
 if(isset($_SESSION[$ses_name])) { unset($_SESSION[$ses_name]); }
 $_SESSION[$ses_name] = $nrs[0] + $nrs[1];

 return $nrs;    // returneaza' array-ul cu numerele
}
• In script-ul PHP care foloseste $_SESSION trebuie adaugat session_start() la inceputul fisierului php.

Exemplu utilizare functie setCaptcha()

- Urmatorul cod genereaza o pagina HTML cu un formular cu sistem CAPTCHA de verificare. Codul captcha se modifica la fiecare generare a paginii.
<?php
if(!isset($_SESSION)) session_start();

// creaza SESSION cu suma a doua numere. Primeste numele sesiunii
// returneaza un array cu numerele
// De la: // https://marplo.net/php-mysql/
function setCaptcha($ses_name) {
 $nrs = array(mt_rand(1, 50), rand(1, 50));   // array cu 2 numere aleatorii, intre 1 si 50

 // daca sesiunea exista o sterge, seteaza sesiunea cu suma $nrs[0] si $nrs[1]
 if(isset($_SESSION[$ses_name])) { unset($_SESSION[$ses_name]); }
 $_SESSION[$ses_name] = $nrs[0] + $nrs[1];

 return $nrs;    // returneaza' array-ul cu numerele
}

// apeleaza functia ce adauga raspunsul captcha in $_SESSION['captcha'], si preia numerele
$nrs = setCaptcha('captcha');

// seteaza sirul pt afisarea adunarii numerelor
$ver_question = $nrs[0] .'&nbsp;+&nbsp;'. $nrs[1];
?>
<!doctype html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Captcha anti-spam, Tutorial PHP - http://www.MarPlo.net/</title>
<meta name="description" content="Creare cod captcha anti-spam, Tutorial PHP de la: http://www.MarPlo.net/" />
<meta name="keywords" content="php tutorial, captcha, www.MarPlo.net" />
</head>
<body>

<form action="some_file.php" method="post">
Nume: <input type="text" name="yname" /><br/>
Cat face: <span style="font-weight:800; font-size:1.1em; color:#0001e8;">
<?php echo $ver_question; ?>
</span> <input type="text" name="vcptca" size="3" /><br/>
<input type="submit" name="fsbmt" value="Trimite" />
</form>

</body>
</html>

- In "some_file.php" se verifica daca e trimis campul cu raspunsul de la captcha, daca $_SESSION['captcha'] exista si este egala cu valoarea de la $_POST['vcptca'] (caseta in care utilizatorul a adaugat raspunsul).
<?php
if(!isset($_SESSION)) session_start();

// daca formularul cu $_POST['vcptca'] e trimis, si $_SESSION['captcha'] exista
if(isset($_POST['vcptca']) && isset($_SESSION['captcha'])) {
 // daca valoarea din 'vcptca' este egala cu cea din sesiune, afisaza Corect
 // altfel, afisaza Incorect
 if($_POST['vcptca'] == $_SESSION['captcha']) {
  echo 'Corect '. $_SESSION['captcha'];
 }
 else {
  echo 'Incorect.';
 }
}
else {
 echo 'Formular netrimis';
}

CAPTCHA cu cel mai mic numar

Urmatoarea functie poate fi utilizata pentru un CAPTCHA cu cel mai mic numar. Returneaza un array cu 4 numere unice, alese aleator intre 1 si 100, raspunsul (cel mai mic numar) e retinut in $_SESSION.
// creaza SESSION cu cel mai mic numar din 4 numere. Primeste numele sesiunii
// returneaza un array cu cele 4 numere
// De la: // https://marplo.net/php-mysql/
function setCaptcha2($ses_name) {
 // creaza un array cu numere de la 1 la 100
 $nrs = range(1, 100);

 // amesteca elementele din $nrs, extrage si pastreaza primele 4
 shuffle($nrs);
 $nrs = array_slice($nrs, 0, 4);

 // daca sesiunea exista o sterge, seteaza sesiunea cu cel mai mic numar
 if(isset($_SESSION[$ses_name])) { unset($_SESSION[$ses_name]); }
 $_SESSION[$ses_name] = min($nrs);

 return $nrs;    // returneaza array-ul cu numerele
}
- Apoi se apeleaza functia setCaptcha2() pentru a obtine cele 4 numere (cel mai mic numar va fi retinut in $_SESSION), si se foloseste implode() ca sa fie adaugate numerele intr-un sir cu intrebarea de verificare.
<?php
// Aici se adauga functia setCaptcha2()

// seteaza $_SESSION['captcha'] cu raspunsul si obtine numerele
$nrs = setCaptcha2('captcha');

// seteaza sirul cu intrebarea de verificare
$ver_question = 'Add the lowest number ('. implode(', ', $nrs) .')';

echo $ver_question;    // afisaza sirul

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tip de <input> creaza o paleta de culori pentru selectare culoare?
type="text" type="color" type="date"
<input type="color" name="get_color" />
Care metoda CSS roteste elementul HTML la un anumit numar de grade?
scale() translate() rotate()
#some_id:hover {
 transform: rotate(60deg);
 -ms-transform: rotate(60deg);  /* IE 9 */
 -moz-transform: rotate(60deg);  /* Firefox */
}
Click pe functia care returneaza numarul cel mai mare.
pow() min() max()
var maxn = Math.max(8, 4, 88, 56);
alert(maxn);   // 88
Ce functie previne ca un fisier sa fie inclus mai mult de o data intr-o pagina?
include() include_once() require()
include_once("un_fisier.php");
Care este traducerea corecta pentru: "Ahead of time"?
Peste timp La timp Inainte de vreme
Most people arrived ahead of time.
- Cei mai multi oameni au sosit inainte de vreme (prea devreme).
Indicati traducerea corecta a cuvantului "buenĂ­simo"
mai bun mai putin bun extrem de bun
Este fruto es buenĂ­simo.
- Acest fruct este extrem /nemaipomenit de bun.
Creare CAPTCHA cod verificare anti-spam

Last accessed pages

 1. Poezii pentru copii, in engleza (10394)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (69904)
 3. Curs si Tutoriale Ajax (3726)
 4. Trecut perfect si Trecutul perfect continuu - Past perfect and Continuous (27297)
 5. Articolul din limba engleza - The article (29365)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2223)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1598)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1575)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1529)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1403)