Curs Php-mysql

Aici gasiti cateva din cele mai utile functii PHP pentru siruri (strings).1.   addslashes("sir")

- Adauga caracterul \ (backslash) inaintea ghilimelelor simple si duble, a lui backslash si NULL (NULL byte). Ca pretectie, de exemplu cand sirul e adaugat intr-o baza de date.

<?php
$sir = 'Un sir ce contine caractere: " si \ ';

echo addslashes($sir);       // Un sir ce contine caractere: \" si \\
?>

2.   bin2hex('sir')

- Returneaza forma hexadecimala a lui 'sir'

<?php
echo bin2hex('M');       // 4d
?>

3.   chr(ascii)

- Returneaza caracterul reprezentat de codul ASCII din parametru.

<?php
echo chr(77);       // M
?>

4.   chunk_split("sir", nr, 'sep')

- Imparte "sir" in mai multe sub-siruri, avand lungimea de caractere "nr" si separate prin "sep".

<?php
$sir = 'Sir de test, siruri.';

echo chunk_split($sir, 7, ' | ');       // Sir de | test, s | iruri. |
?>

5.   echo 'sir'

- Afiseaza in browser continutul 'sir'.

<?php
echo 'https://marplo.net';       // https://marplo.net
?>

6.   explode('sep', "sir")

- Creaza un Array (matrice) cu partile din "sir" separate prin "sep". Fiecare sub-sir delimitat de "sep" devine un element in matrice. Este inversul lui "implode()".

<?php
$sir = 'Sir de test, cu subsiruri, separate de, virgula.';
$aray = explode(',', $sir);

print_r($aray);       // Array ( [0] => Sir de test [1] => cu subsiruri [2] => separate de [3] => virgula. )
?>

7.   html_entity_decode("sir")

- Decodeaza entitatile html din "sir". E opusul lui "htmlentities()"

<?php
$sir = 'Sir de test, cu entitati &copy; &lt;b&gt;html&lt;/b&gt;.';

echo html_entity_decode($sir);       // Sir de test, cu entitati © <b>html</b>.
?>

8.   htmlentities("sir")

- Converteste toate caracterele specifice din sir in entitati HTML.

<?php
$sir = 'Sir de test, cu entitati " & - <b>html</b>.';
$sir = htmlentities($sir);       // $sir va deveni: Sir de test, cu entitati &quot; &amp; - &lt;b&gt;html&lt;/b&gt;.
?>

9.   htmlspecialchars_decode("sir")

- Converteste entitatile HTML, ce pot fi codificate cu "htmlspecialchars()", inapoi la forma de caracter.


10.   htmlspecialchars("sir")

- Converteste doar caracterele ghilimele, & < si > din "sir" in entitati HTML.


11.   md5("sir")

- Codifica sirul cu algoritmul MD5, returnand un sir codat cu 32 de caractere.

<?php
$sir = 'marplo.net';

echo md5($sir);       // 7760a752458ff3168ff1a2d0ded94082
?>

12.   rtrim("sir", 'caracters')

- Sterge din partea dreapta a sirului caracterele specificate la "caracters", care poate fi un singur caracter sau un sir. Daca al doilea parametru nu e specificat, va sterge spatiile libere din dreappta.

<?php
$sir = 'abc def gh89 ';

echo rtrim($sir, '89 ');       // abc def gh
echo rtrim($sir);       // abc def gh89
?>

13.   sha1("sir")

- Similar cu "md5()", aceasta functie codifica sirul cu algoritmul SHA1 (US Secure Hash Algorithm 1), returnand un sir codat cu 40 de caractere.


14.   str_ireplace("old", "new", "sir")

- Inlocuieste in "sir" caracterele specificate la "old" cu cele de la "new", fara a tine cont de majuscule sau litere mici. "old" si "new" pot fi si de tip Array.

<?php
$sir = 'Test sir, tutorial php, functii pt. siruri.';

echo str_ireplace('Tutorial', 'curs', $sir);       // Test sir, curs php, functii pt. siruri.
echo str_ireplace(array('siruri', 'sir'), 'string', $sir);       // Test string, tutorial php, functii pt. string.
?>

14.   str_replace("old", "new", "sir")

- Similar cu "str_ireplace()", inlocuieste in "sir" caracterele specificate la "old" cu cele de la "new", dar este case-sensitive (tine cont de majuscule si litere mici). "old" si "new" pot fi si de tip Array.


15.   str_repeat("sir", nr)

- Returneaza un sir in cara parametrul "sir" e repetat de "nr" ori.

<?php
$sir = '=- ';

echo str_repeat($sir, 8);       // =- =- =- =- =- =- =- =-
?>

16.   str_shuffle("sir")

- Amesteca aleator caracterele din "sir".

<?php
$sir = 'Site marplo.net/php-mysql';

echo str_shuffle($sir);       // o.t-pwywpqewt/lahspmmSri .eln
?>

17.   str_split("sir", nr)

- Transforma "sir" in Array, impartind pentru fiecare element sub-siruri cu lungimea de "nr" caractere. Daca "nr" nu e specifcat, fiecare caracter din sir va deveni un element in matrice.

<?php
$sir = 'Test sir';
$ar1 = str_split($sir);       // $ar1 va avea valoarea array('T', 'e', 's', 't', ' ', 's', 'i', 'r')
$ar2 = str_split($sir, 3);       // $ar2 va avea valoarea array('Tes', 't s', 'ir')
?>

18.   str_word_count("sir")

- Returneaza numarul de cuvinte din sir.

<?php
$sir = 'Toate`s vechi si noi sunt toate';

echo str_word_count($sir);       // 7 (`s e considerat un cuvant separat deoarece apostroful nu e considerat parte dintr-un cuvant)
echo str_word_count($sir, 0, '`');       // 6 (Asa include si apostroful (`) ca facand parte din cuvant)
?>

19.   strcasecmp("sir1", "sir2")

- Compara cele doua siruri date ca parametri, fara diferenta intre majuscule si litere mici. Returneaza 0 daca sirurile sunt egale, < 0 daca "sir1" e mai mic decat "sir2" sau > 0 daca "sir1" e mai mare decat "sir2"

<?php
$sir1 = 'Salut';
$sir2 = 'salut';

if (strcasecmp($sir1, $sir2) == 0) {
  echo 'Sirurile sunt egale';
}
?>

20.   strcmp("sir1", "sir2")

- Similar cu "strcasecmp()", diferenta fiind ca face o comparatie ce tine cont de majuscule si litere mici.


21.   strcspn("sir", 'car')

- Returneaza lungimea primului segment din "sir" ce nu contine nici un caracter specificat la 'car'

<?php
$sir = 'Salut tuturor, tineri si batrani';

echo strcspn($sir, 'tu');       // 3 ('u' fiind gasit al patrule caracter in $sir)
?>

22.   strip_tags("sir")

- Sterge tag-urile HTML si PHP din "sir".

<?php
$sir = 'Exemplu cu <b>taguri</b> <h6>html</h6>';

echo strip_tags($sir);       // Exemplu cu taguri html
?>

23.   stripslashes("sir")

- Returneaza "sir" fara caracterele backslashes adaugate. Inversul lui "addslashes()"

<?php
$sir = 'Exemplu cu \" stripslashes() \" \n';

echo stripslashes($sir);       // Exemplu cu " stripslashes() " n
?>

24.   stripos("sir", "sub-sir")

- Returneaza pozitia de unde incepe "sub-sir" in "sir" (incepand de la 0), fara diferenta intre litere mici si majuscule. Daca "sub-sir" nu e gasit, returneaza FALSE.

<?php
$sir = 'marplo.net';

echo stripos($sir, 'marplo');       // 4
?>

25.   strpos("sir", "sub-sir")

- Returneaza pozitia de unde incepe "sub-sir" in "sir" (incepand de la 0), case-sensitive, tinand cont de litere mici si majuscule. Daca "sub-sir" nu e gasit, returneaza FALSE.


26.   stristr("sir", 'car')

- Returneaza tot sub-sirul din "sir", care incepe de la prima aparitie a lui 'car', fara diferenta intre majuscule si litere mici. Daca nu e gasit 'car', returneaza FALSE.

<?php
$sir = 'marplo.net';

echo stristr($sir, 'mar');       // marplo.net
?>

27.   strstr("sir", 'car')

- Returneaza tot sub-sirul din "sir", care incepe de la prima aparitie a lui 'car', case-sensitive (cu deosebire intre majuscule si litere mici). Daca nu e gasit 'car', returneaza FALSE.

28.   strlen("sir")

- Returneaza lungimea lui "sir" (numarul de caractere).

<?php
$sir = 'Tutorial PHP';

echo strlen($sir);       // 12
?>

29.   strrchr("sir", "sub-sir")

- Returneaza bucata ramasa din "sir" incepand de la ultimul caracter din "sub-sir" gasit in "sir". Functia e case-sensitive. Daca "sub-sir" nu se gaseste in "sir", returneaza FALSE.

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs gratuit';

echo strrchr($sir, 'Hp');       // HP, curs gratuit (incepe de la H, deoarece 'p' nu e in $sir, fiind diferit de P)
?>

30.   strrev("sir")

- Inverseaza sir-ul.

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs gratuit';

echo strrev($sir);       // tiutarg sruc ,PHP lairotuT
?>

31.   strtolower("sir")

- Transforma toate literele din sir in litere mici.

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs ONLINE gratuit';

echo strtolower($sir);       // tutorial php, curs online gratuit
?>

32.   strtoupper("sir")

- Transforma toate literele din sir in majuscule (litere mici).

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs ONLINE gratuit';

echo strtoupper($sir);       // TUTORIAL PHP, CURS ONLINE GRATUIT
?>

33.   substr_count("sir", "sub_sir")

- Returneaza numarul de cate ori "sub_sir" se gaseste in "sir". Functia este case-sensitive.

<?php
$sir = 'Un test functii php, test pentru siruri.';

echo substr_count($sir, 'test');       // 2;
?>

34.   substr("sir", start, lungime)

- Returneaza portiunea din "sir" care incepe de la "start", cu lungimea de caractere "lungime". Daca parametrul "lungime" nu e specificat, se considera pana la sfarsitul sirului.

<?php
$sir = 'Tutoriale, cursuri, scripturi php.';

echo substr($sir, 11, 18);       // cursuri, scripturi
?>

35.   trim("sir", 'del')

- Sterge din marginile sirului caracter-ul (caracterele) specificate la "del". Daca al doilea parametru, "del", nu e adaugat, sterge spatiile libere din marginile sirului.

<?php
$sir = '--Tutoriale php--';

echo trim($sir, '-');       // Tutoriale php
?>

36.   ucfirst("sir")

- Transforma primul caracter din "sir" in litera mare.

<?php
$sir = 'abc def';

echo ucfirst($sir);       // Abc def
?>

37.   ucwords("sir")

- Transforma primul caracter al fiecarui cuvant din "sir" in litera mare.

<?php
$sir = 'marplo.net, web site';

echo ucwords($sir);       // Marplo.net, Web Site
?>

38.   nl2br("sir")

- Inlocuieste caracterele de rand nou (\r\n si \n) cu tagul HTML BR. Functie utila cand sirul e preluat dintr-un textarea.

<?php
$sir = "Sir test \r\n preluat dintr-un \r\n camp textarea.";
$sir = nl2br($sir);       // Acum $sir va fi "Sir test <br /> preluat dintr-un <br /> camp textarea."
?>

39.   wordwrap("sir", lungime, "sep", true)

- Imparte "sir" la numarul de caractere specificat de "lungime", separand prin "sep" partile astfel obtinute. Functie utila cand se doreste scurtarea liniilor sau cuvintelor prea lungi. Daca "true" nu e specificat, va imparti doar randurile, lasand cuvintele neafectate.

<?php
$sir = 'Cuvaaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttt, cam prea llluuuuuuunnnnnnnnggggggg.';

$sir1 = wordwrap($sir, 20, '<br />');       // Acum $sir1 va fi 'Cuvaaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttt,<br /> cam prea<br /> llluuuuuuunnnnnnnnggggggg.'
$sir2 = wordwrap($sir, 20, '<br />', true);       // Acum $sir2 va fi 'Cuvaaaaaaaaaannnnnnn<br />nnnnntttttttt, cam <br />prea <br />llluuuuuuunnnnnnnnggg<br />gggg.'
?>

- Lista completa cu functiile PHP pentru lucru cu siruri o gasiti la pagina Functii pentru siruri

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tag adauga imagine in pagina web?
<div> <img> <span>
<img src="http://coursesweb.net/imgs/webcourses.gif" width="191" height="63" alt="Courses-Web" />
Care din aceste coduri CSS afiseaza textul inclinat?
font-style: italic; text-decoration: underline; font-weight: 500;
#id {
 font-style: italic;
}
Clic pe functia jQuery care ascunde animat un element HTML.
click() hide() show()
$(document).ready(function() {
 $(".a_class").click(function(){ $(this).hide("slow"); });
});
Clic pe functia definita corect in PHP.
fname function() {} function fname() {} function $fname() {};
function fname($a, $b) {
 echo $a * $b;
}
Indicati forma pentru Prezent Perfect Continuu a verbului "to walk" (a merge).
have walked have been walking be walking
I have been walking for 5 hours.
- Merg pe jos de 5 ore.
Indicati Trecutul Nedefinit pentru verbul "ser" (a fi) la forma Yo.
será sería fui
Yo fui entrenador.
- Am fost antrenor.
Functii pentru siruri

Last accessed pages

 1. Creare documente PDF cu PHP si FPDF (1219)
 2. Butoane pentru link-uri folosind o singura imagine si CSS (2816)
 3. Jokes - Glume, Bancuri, Humor (2) (15826)
 4. Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si pronuntia in limba engleza (59018)
 5. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (145797)

Popular pages this month

 1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1301)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (998)
 3. Creare si editare pagini HTML (473)
 4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (367)
 5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (334)