Curs Php-mysql

Aici gasiti cateva din cele mai utile functii PHP pentru siruri (strings).1.   addslashes("sir")

- Adauga caracterul \ (backslash) inaintea ghilimelelor simple si duble, a lui backslash si NULL (NULL byte). Ca pretectie, de exemplu cand sirul e adaugat intr-o baza de date.

<?php
$sir = 'Un sir ce contine caractere: " si \ ';

echo addslashes($sir);       // Un sir ce contine caractere: \" si \\
?>

2.   bin2hex('sir')

- Returneaza forma hexadecimala a lui 'sir'

<?php
echo bin2hex('M');       // 4d
?>

3.   chr(ascii)

- Returneaza caracterul reprezentat de codul ASCII din parametru.

<?php
echo chr(77);       // M
?>

4.   chunk_split("sir", nr, 'sep')

- Imparte "sir" in mai multe sub-siruri, avand lungimea de caractere "nr" si separate prin "sep".

<?php
$sir = 'Sir de test, siruri.';

echo chunk_split($sir, 7, ' | ');       // Sir de | test, s | iruri. |
?>

5.   echo 'sir'

- Afiseaza in browser continutul 'sir'.

<?php
echo 'https://marplo.net';       // https://marplo.net
?>

6.   explode('sep', "sir")

- Creaza un Array (matrice) cu partile din "sir" separate prin "sep". Fiecare sub-sir delimitat de "sep" devine un element in matrice. Este inversul lui "implode()".

<?php
$sir = 'Sir de test, cu subsiruri, separate de, virgula.';
$aray = explode(',', $sir);

print_r($aray);       // Array ( [0] => Sir de test [1] => cu subsiruri [2] => separate de [3] => virgula. )
?>

7.   html_entity_decode("sir")

- Decodeaza entitatile html din "sir". E opusul lui "htmlentities()"

<?php
$sir = 'Sir de test, cu entitati &copy; &lt;b&gt;html&lt;/b&gt;.';

echo html_entity_decode($sir);       // Sir de test, cu entitati © <b>html</b>.
?>

8.   htmlentities("sir")

- Converteste toate caracterele specifice din sir in entitati HTML.

<?php
$sir = 'Sir de test, cu entitati " & - <b>html</b>.';
$sir = htmlentities($sir);       // $sir va deveni: Sir de test, cu entitati &quot; &amp; - &lt;b&gt;html&lt;/b&gt;.
?>

9.   htmlspecialchars_decode("sir")

- Converteste entitatile HTML, ce pot fi codificate cu "htmlspecialchars()", inapoi la forma de caracter.


10.   htmlspecialchars("sir")

- Converteste doar caracterele ghilimele, & < si > din "sir" in entitati HTML.


11.   md5("sir")

- Codifica sirul cu algoritmul MD5, returnand un sir codat cu 32 de caractere.

<?php
$sir = 'marplo.net';

echo md5($sir);       // 7760a752458ff3168ff1a2d0ded94082
?>

12.   rtrim("sir", 'caracters')

- Sterge din partea dreapta a sirului caracterele specificate la "caracters", care poate fi un singur caracter sau un sir. Daca al doilea parametru nu e specificat, va sterge spatiile libere din dreappta.

<?php
$sir = 'abc def gh89 ';

echo rtrim($sir, '89 ');       // abc def gh
echo rtrim($sir);       // abc def gh89
?>

13.   sha1("sir")

- Similar cu "md5()", aceasta functie codifica sirul cu algoritmul SHA1 (US Secure Hash Algorithm 1), returnand un sir codat cu 40 de caractere.


14.   str_ireplace("old", "new", "sir")

- Inlocuieste in "sir" caracterele specificate la "old" cu cele de la "new", fara a tine cont de majuscule sau litere mici. "old" si "new" pot fi si de tip Array.

<?php
$sir = 'Test sir, tutorial php, functii pt. siruri.';

echo str_ireplace('Tutorial', 'curs', $sir);       // Test sir, curs php, functii pt. siruri.
echo str_ireplace(array('siruri', 'sir'), 'string', $sir);       // Test string, tutorial php, functii pt. string.
?>

14.   str_replace("old", "new", "sir")

- Similar cu "str_ireplace()", inlocuieste in "sir" caracterele specificate la "old" cu cele de la "new", dar este case-sensitive (tine cont de majuscule si litere mici). "old" si "new" pot fi si de tip Array.


15.   str_repeat("sir", nr)

- Returneaza un sir in cara parametrul "sir" e repetat de "nr" ori.

<?php
$sir = '=- ';

echo str_repeat($sir, 8);       // =- =- =- =- =- =- =- =-
?>

16.   str_shuffle("sir")

- Amesteca aleator caracterele din "sir".

<?php
$sir = 'Site marplo.net/php-mysql';

echo str_shuffle($sir);       // o.t-pwywpqewt/lahspmmSri .eln
?>

17.   str_split("sir", nr)

- Transforma "sir" in Array, impartind pentru fiecare element sub-siruri cu lungimea de "nr" caractere. Daca "nr" nu e specifcat, fiecare caracter din sir va deveni un element in matrice.

<?php
$sir = 'Test sir';
$ar1 = str_split($sir);       // $ar1 va avea valoarea array('T', 'e', 's', 't', ' ', 's', 'i', 'r')
$ar2 = str_split($sir, 3);       // $ar2 va avea valoarea array('Tes', 't s', 'ir')
?>

18.   str_word_count("sir")

- Returneaza numarul de cuvinte din sir.

<?php
$sir = 'Toate`s vechi si noi sunt toate';

echo str_word_count($sir);       // 7 (`s e considerat un cuvant separat deoarece apostroful nu e considerat parte dintr-un cuvant)
echo str_word_count($sir, 0, '`');       // 6 (Asa include si apostroful (`) ca facand parte din cuvant)
?>

19.   strcasecmp("sir1", "sir2")

- Compara cele doua siruri date ca parametri, fara diferenta intre majuscule si litere mici. Returneaza 0 daca sirurile sunt egale, < 0 daca "sir1" e mai mic decat "sir2" sau > 0 daca "sir1" e mai mare decat "sir2"

<?php
$sir1 = 'Salut';
$sir2 = 'salut';

if (strcasecmp($sir1, $sir2) == 0) {
  echo 'Sirurile sunt egale';
}
?>

20.   strcmp("sir1", "sir2")

- Similar cu "strcasecmp()", diferenta fiind ca face o comparatie ce tine cont de majuscule si litere mici.


21.   strcspn("sir", 'car')

- Returneaza lungimea primului segment din "sir" ce nu contine nici un caracter specificat la 'car'

<?php
$sir = 'Salut tuturor, tineri si batrani';

echo strcspn($sir, 'tu');       // 3 ('u' fiind gasit al patrule caracter in $sir)
?>

22.   strip_tags("sir")

- Sterge tag-urile HTML si PHP din "sir".

<?php
$sir = 'Exemplu cu <b>taguri</b> <h6>html</h6>';

echo strip_tags($sir);       // Exemplu cu taguri html
?>

23.   stripslashes("sir")

- Returneaza "sir" fara caracterele backslashes adaugate. Inversul lui "addslashes()"

<?php
$sir = 'Exemplu cu \" stripslashes() \" \n';

echo stripslashes($sir);       // Exemplu cu " stripslashes() " n
?>

24.   stripos("sir", "sub-sir")

- Returneaza pozitia de unde incepe "sub-sir" in "sir" (incepand de la 0), fara diferenta intre litere mici si majuscule. Daca "sub-sir" nu e gasit, returneaza FALSE.

<?php
$sir = 'marplo.net';

echo stripos($sir, 'marplo');       // 4
?>

25.   strpos("sir", "sub-sir")

- Returneaza pozitia de unde incepe "sub-sir" in "sir" (incepand de la 0), case-sensitive, tinand cont de litere mici si majuscule. Daca "sub-sir" nu e gasit, returneaza FALSE.


26.   stristr("sir", 'car')

- Returneaza tot sub-sirul din "sir", care incepe de la prima aparitie a lui 'car', fara diferenta intre majuscule si litere mici. Daca nu e gasit 'car', returneaza FALSE.

<?php
$sir = 'marplo.net';

echo stristr($sir, 'mar');       // marplo.net
?>

27.   strstr("sir", 'car')

- Returneaza tot sub-sirul din "sir", care incepe de la prima aparitie a lui 'car', case-sensitive (cu deosebire intre majuscule si litere mici). Daca nu e gasit 'car', returneaza FALSE.

28.   strlen("sir")

- Returneaza lungimea lui "sir" (numarul de caractere).

<?php
$sir = 'Tutorial PHP';

echo strlen($sir);       // 12
?>

29.   strrchr("sir", "sub-sir")

- Returneaza bucata ramasa din "sir" incepand de la ultimul caracter din "sub-sir" gasit in "sir". Functia e case-sensitive. Daca "sub-sir" nu se gaseste in "sir", returneaza FALSE.

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs gratuit';

echo strrchr($sir, 'Hp');       // HP, curs gratuit (incepe de la H, deoarece 'p' nu e in $sir, fiind diferit de P)
?>

30.   strrev("sir")

- Inverseaza sir-ul.

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs gratuit';

echo strrev($sir);       // tiutarg sruc ,PHP lairotuT
?>

31.   strtolower("sir")

- Transforma toate literele din sir in litere mici.

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs ONLINE gratuit';

echo strtolower($sir);       // tutorial php, curs online gratuit
?>

32.   strtoupper("sir")

- Transforma toate literele din sir in majuscule (litere mici).

<?php
$sir = 'Tutorial PHP, curs ONLINE gratuit';

echo strtoupper($sir);       // TUTORIAL PHP, CURS ONLINE GRATUIT
?>

33.   substr_count("sir", "sub_sir")

- Returneaza numarul de cate ori "sub_sir" se gaseste in "sir". Functia este case-sensitive.

<?php
$sir = 'Un test functii php, test pentru siruri.';

echo substr_count($sir, 'test');       // 2;
?>

34.   substr("sir", start, lungime)

- Returneaza portiunea din "sir" care incepe de la "start", cu lungimea de caractere "lungime". Daca parametrul "lungime" nu e specificat, se considera pana la sfarsitul sirului.

<?php
$sir = 'Tutoriale, cursuri, scripturi php.';

echo substr($sir, 11, 18);       // cursuri, scripturi
?>

35.   trim("sir", 'del')

- Sterge din marginile sirului caracter-ul (caracterele) specificate la "del". Daca al doilea parametru, "del", nu e adaugat, sterge spatiile libere din marginile sirului.

<?php
$sir = '--Tutoriale php--';

echo trim($sir, '-');       // Tutoriale php
?>

36.   ucfirst("sir")

- Transforma primul caracter din "sir" in litera mare.

<?php
$sir = 'abc def';

echo ucfirst($sir);       // Abc def
?>

37.   ucwords("sir")

- Transforma primul caracter al fiecarui cuvant din "sir" in litera mare.

<?php
$sir = 'marplo.net, web site';

echo ucwords($sir);       // Marplo.net, Web Site
?>

38.   nl2br("sir")

- Inlocuieste caracterele de rand nou (\r\n si \n) cu tagul HTML BR. Functie utila cand sirul e preluat dintr-un textarea.

<?php
$sir = "Sir test \r\n preluat dintr-un \r\n camp textarea.";
$sir = nl2br($sir);       // Acum $sir va fi "Sir test <br /> preluat dintr-un <br /> camp textarea."
?>

39.   wordwrap("sir", lungime, "sep", true)

- Imparte "sir" la numarul de caractere specificat de "lungime", separand prin "sep" partile astfel obtinute. Functie utila cand se doreste scurtarea liniilor sau cuvintelor prea lungi. Daca "true" nu e specificat, va imparti doar randurile, lasand cuvintele neafectate.

<?php
$sir = 'Cuvaaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttt, cam prea llluuuuuuunnnnnnnnggggggg.';

$sir1 = wordwrap($sir, 20, '<br />');       // Acum $sir1 va fi 'Cuvaaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttt,<br /> cam prea<br /> llluuuuuuunnnnnnnnggggggg.'
$sir2 = wordwrap($sir, 20, '<br />', true);       // Acum $sir2 va fi 'Cuvaaaaaaaaaannnnnnn<br />nnnnntttttttt, cam <br />prea <br />llluuuuuuunnnnnnnnggg<br />gggg.'
?>

- Lista completa cu functiile PHP pentru lucru cu siruri o gasiti la pagina Functii pentru siruri

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce atribut e folosit in tag-ul <img> pentru adresa imaginii?
href src rel
<img src="http://coursesweb.net/imgs/webcourses.gif" width="191" height="63" alt="Courses-Web" />
Care din aceste coduri CSS ascunde elementul in pagina?
display: none; display: inline; position: relative;
#id {
 display: none;
}
Ce instructiune opreste executia lui while() sau for() ?
continue prompt() break
for(var i = 0; i< 8; i++) {
 if(i > 1) break;
 alert(i);
}
Indicati functia utilizata pentru a crea constante.
define() include() defined()
define("CONSTANT_NAME", "value");
echo CONSTANT_NAME;
Care este forma de plural a substativului "class" (clasa)?
classes clases clasis
This school has three classes.
- Scoala asta are trei clase.
Care este pluralul substativului "voz" (voce)?
vose voze voces
Escuché dos voces.
- Am auzit doua voci.
Functii pentru siruri

Last accessed pages

 1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (180212)
 2. Creare tabele HTML (15259)
 3. Formatare text in pagina html (32425)
 4. Harti de imagini (8105)
 5. Gradele de comparatie: comparative, superlative (45658)

Popular pages this month

 1. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1754)
 2. Exercitii engleza - English Tests and exercises - Grammar (1663)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (1488)
 4. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1184)
 5. Coduri pt culori (1172)