Iata cum puteti trimite date prin POST cu file_get_contents() la o pagina php si sa obtineti continutul returnat. Se foloseste file_get_contents() impreuna cu functia: stream_context_create().
Functia stream_context_create($opt) creaza si returneaza un continut Stream cu datele din $opt.
- $opt e un array cu array-uri asociative de forma: $arr['wrapper']['option'] = $value.

Exemplu stream_context_create() si file_get_contents()

$postdata = http_build_query(['name'=>'some name', 'pass'=>'password']); //data to send 'name=some+name&pass=password'
$opts = [
 'http' =>
 [
  'method'=> 'POST', // GET or POST
  'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded'. PHP_EOL .'Content-Length: '. strlen($postdata). PHP_EOL,
  'content' => $postdata
 ]
];
$send_data = stream_context_create($opts);
$cnt = file_get_contents('http://domain.net/page.php', false, $send_data); //send data and get the returned content

echo $cnt;
- Functia http_build_query($arr) genereaza un sir URL-encoded cu datele din $arr, returneaza un sir de forma: 'key1=val1&key2=val2'.
- Valoarea de la 'method' trebuie sa fie cu LITERE MARI (GET sau POST).
- La 'header' se adauga header-ele http care trebuie trimise la "page.php".

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce atribut indica faptul ca un camp de formular trebuie completat?
required="required" autofocus="autofocus" placeholder="text"
<input type="text" name="name1" required="required" />
Ce metoda CSS misoreaza sau mareste dimensiunile unui element (inclusiv continutul)?
translate() scale() skew()
#some_id:hover {
 transform: scale(2, 1.5);
 -ms-transform: scale(2, 1.5);  /* IE 9 */
 -moz-transform: scale(2, 1.5);  /* Firefox */
}
Click pe metoda obiectului Date care returneaza ziua din luna.
setDate() getMonth() getDate()
var rightnow = new Date();
var day = rightnow.getDate();
alert(day);
Ce functie este folosita pentru a incarca un fisier pe server?
is_file() move_uploaded_file() fopen()
if(move_uploaded_file($_FILES["field_name"]["tmp_name"], "dir/file_name")) {
 echo "Fisierul a fost incarcat";
}
Cum se spune in engleza expresia: "Ploua cu galeata"?
rain cats and dogs rain buckets quiet rain
In Bucharest it`s raining cats and dogs.
- In Bucuresti ploua cu galeata.
Cum se spune in spaniola expresia: "Ploua cu galeata"?
llover cubo llover a cántaros lluvia tranquila
En Madrid está lloviendo a cántaros.
- In Madrid ploua cu galeata.
Trimitere date prin POST cu file_get_contents

Last accessed pages

 1. Curs si Tutoriale JavaScript (15215)
 2. Adjectivul in limba engleza - The adjective (11734)
 3. Pronumele in limba engleza - Pronouns (20937)
 4. Constante si tipuri de variabile (1310)
 5. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (14229)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2277)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1636)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1602)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1552)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1436)