Curs Php-mysql

Iata cum puteti trimite date prin POST cu file_get_contents() la o pagina php si sa obtineti continutul returnat. Se foloseste file_get_contents() impreuna cu functia: stream_context_create().
Functia stream_context_create($opt) creaza si returneaza un continut Stream cu datele din $opt.
- $opt e un array cu array-uri asociative de forma: $arr['wrapper']['option'] = $value.

Exemplu stream_context_create() si file_get_contents()

$postdata = http_build_query(['name'=>'some name', 'pass'=>'password']); //data to send 'name=some+name&pass=password'
$opts = [
 'http' =>
 [
  'method'=> 'POST', // GET or POST
  'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded'. PHP_EOL .'Content-Length: '. strlen($postdata). PHP_EOL,
  'content' => $postdata
 ]
];
$send_data = stream_context_create($opts);
$cnt = file_get_contents('http://domain.net/page.php', false, $send_data); //send data and get the returned content

echo $cnt;
- Functia http_build_query($arr) genereaza un sir URL-encoded cu datele din $arr, returneaza un sir de forma: 'key1=val1&key2=val2'.
- Valoarea de la 'method' trebuie sa fie cu LITERE MARI (GET sau POST).
- La 'header' se adauga header-ele http care trebuie trimise la "page.php".

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce atribut e folosit in tag-ul <a> pentru adresa link-ului?
src href rel
<a href="http://coursesweb.net/" title="CoursesWeb.net">CoursesWeb.net</a>
Ce proprietate CSS seteaza tipul fontului utilizat?
font-family text-decoration font-size
h2 {
 font-family:"Calibri", sans-serif;
}
Ce instructiune selecteaza toate tag-urile <div> cu class="cls"?
querySelector("div.cls") getElementsByTagName("div") querySelectorAll("div.cls")
var elm_list = document.querySelectorAll("div.cls");
var nr_elms = elm_list.length;    // numar elemente selectate
alert(nr_elms);
Indicati functia care returneaza suma valorilor dintr-un array.
array_sum() array_diff() array_shift()
$arr =[1, 2, 3, 4);
$arr_sum = array_sum($arr);
echo $arr_sum;    // 10
Indicati forma corecta a verbului "study" (a studia) la Trecutul Simplu in aceasta propozitie: "We (study) English."
studyed studys studied
We studied English.
- Noi am studiat engleza.
Indicati forma corecta a verbului "decir" (a spune) la Prezent in aceasta propozitie: "Yo (decir) siempre la verdad."
digas digo decir
Yo digo siempre la verdad.
- Eu spun mereu adevarul.
Trimitere date prin POST cu file_get_contents

Last accessed pages

 1. Adjective - Exercitii si teste engleza incepatori (8828)
 2. Modificare culoare si marime caractere (688)
 3. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (58657)
 4. Metode ale obiectului String in JS (378)
 5. Curs si Tutoriale Ajax (52647)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (5367)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (4411)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (3780)
 4. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (3701)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (3654)