Curs Php-mysql

1. Valori si variabile

Daca se asociaza o valoare cu un nume, ca si in algebra, este posibila modificarea acelei valorii prin referire la numele respectiv. O valoare cu nume se numeste variabila, deoarece.

In limbajul PHP variabilele sunt reprezentate prin semnul $ urmat de numele variabilei.
Numele variabilei este case sensitive, adica conteaza daca numele este scris cu litere mari sau mici. Intotdeuna numele variabilelor trebuie sa inceapa cu o litera sau o liniuta de subliniere (_) si poate fi urmat de litere sau cifre.
Iata cateva exemple de nume de variabila:

Pentru a asocia o valoare unei variabile, veti scrie cu un semn egal, asa:
$temperatura = 33.5;
Semnul egal este urmat de valoarea care urmeaza a fi atribuita variabilei, in acest exemplu, valoarea este data de valoarea literala dubla (float) 33.5. Caracterul punct si virgula (;) marcheaza sfarsitul instructiunii.
De asemenea, puteti atribui valoarea unei variabile catre o alta variabila, prin scrierea unei instructiuni de atribuire astfel:
$castigator = $nume;
In acest caz, valoarea variabilei $nume devine valoarea variabilei $castigator. Acest procedeu se numeste. Astfel o modificare facuta asupra lui $nume se va propaga automat si asupra variabilei $castigator.
Iata exemplul de mai sus asa cum va aparea intr-un script PHP simplu :

<?php
$nume = "Cosmin";
$castigator = $nume;
echo $castigator;
?>
Rezultatul afisat va fi:
Cosmin
• Exista si un alt tip de atribuire valoare de la o variabila la alta, denumita atribuire prin referinta (folosind si caracterul "&"), aceasta de fapt leaga cele doua variabile, vedeti tutorialul: Atribuire valoare prin referinta .

Forma valorii unei variabile se numeste tipul variabilei. Tipul unei variabile se poate modifica daca atribuiti variabilei o valoare de un tip diferit fata de cel al valorii curente a variabilei.
De exemplu, instructiunea de atribuire
$x = 3;
Atribue variabilei $x tipul integer.
Daca instructiunea de atribuire
$x = 3.5;
va fi executata ulterior, variabila $x devine de tip float.

Desi instructiunile de atribuire din limbajul PHP si ecuatiile matematice folosesc ambele semnul egal, cele doua notiuni sunt foarte diferite, deoarece atribuirea nu este acelasi lucru cu egalitatea. Atribuirea este o operatie care inlocuieste o valoare cu o alta. Pe de alta parte, egalitatea este o relatie intre doua valori. Cand doua valori sunt egale, acestea raman egale pentru totdeauna. Totusi, puteti atribui o valoare unei variabile si ulterior puteti atribui aceleiasi variabile o alta valoare. Cu alte cuvinte, egalitatea este permanenta; atribuirea nu este.


Variabilele declarate mai sus sunt definite de utilizator. In PHP exista si alte variabile numite "variabile predefinite" care rezida in nucleul PHP, sunt alocate automat de catre modulul PHP, si sunt accesibile in program.
In continuare enumeram citeva dintre aceste "Variabile Superglobale" (accesibile din toate scripturile PHP):


2. Operatori

Pentru a va ajuta sa efectuati calcule si prelucrari ale datelor, PHP include o diversitate de operatori si functii utile. Cand combinati valorile literale si variabilele cu operatori si functii, construiti ceea ce este cunoscut sub numele de expresii.
Operatorii sunt simboluri specifice care realizeaza o actiune specifica in cadrul unei expresii.
Operatorii actioneaza asupra variabilelor prezente in expresie. De exemplu in cadrul expresiilor matematice vom folosi operatori aritmetici.


$a + $b Adunare : a+b
$a - $b Scadere : a-b
$a * $b Inmultire: a*b
$a / $b Impartire: a/b
$a%$a Moule :restul impartirii lui a la b
$a +=$b Echivalent cu: $a = $a + $b
$a -=$b Echivalent cu: $a = $a - $b
$a *=$b Echivalent cu: $a = $a * $b
$a /=$b Echivalent cu: $a = $a / $b
$a++ Incrementare ; Ecivalent cu $a = $a +1
$a-- Decrementare; Echivalent cu $a = $a -1

O proprietate interesanta a operatorului de impartire este aceea ca returneaza o valoare intreaga daca ambii sai operanzi sunt intregi si rezultatul este un intreg; in caz contrar, returneaza o valoare cu virgula (de tip float). Astfel, instructiunea de atribuire
$x = 10/3;
atribuie valorii $x valoarea cu virgula 3.3333333333333, chiar daca operanzii operatorului de impartire sunt ambii intregi.

Similar operatorului de impartire, operatorul modulo executa o impartire; cu toate acestea, operatorul modulo returneaza restul, nu catul impartirii. De exemplu, prin impartirea lui 10 la 3 se obtine catul 3 si restul 1. Deci, instructiunea de atribuire
$x = 10%3;
atribuie variabilei $x valoarea 1.

Operatorii de incrementare $a++ si decrementare $a-- au un efect diferit daca sunt scrisi ++$a respectiv --$a
In primul caz, daca avem de exemplu
$x= $a++;
i-se atribue lui $x valoarea variabilei $a dupa care se efectueaza operatia de incrementare ($a = $a + 1)
Dar daca avem
$x = ++$a=
se efectueaza operatia de incrementare ($a = $a + 1) dupa care i-se atribue lui $x noua valoarea a lui $a


Ca in matematica, PHP evalueaza operatorii de inmultire si de impartire anterior operatorilor de adunare, respectiv scadere. Aceasta caracteristica se numeste precedenta.
Datorita precedentei, instructiunea
$x=1+2*3;
atribuie variabilei $x valoarea 7, chiar daca operatorul de adunare apare inaintea celui de inmultire. Se respecta regulile din matematica. Daca doriti sa controlati precedenta unei expresii, puteti folosi paranteze. De exemplu, instructiunea
$x=(1+2)*3;
atribuie variabilei $x valoarea 9, deoarece partea inclusa intre paranteze a expresiei este evaluata prima, asa cum se procedeaza in algebra.


In afara de acesti operatori numerici, PHP include un operator de concatenare a sirurilor (.), denumit uneori operator de unire, deoarece functia sa consta in unirea sirurilor.
Sa observam urmatorul exemplu:

<?php
$var1 = 'Ionescu';
echo 'Numele candidatului este '.$var1;
$var2 = 'Candidat: ';
$var2 .= $var1;
echo "<br />$var2";
?>
Rezutatul afisat va fi:
Numele candidatului este Ionescu
Candidat: Ionescu

In exemplul de mai sus se observa folosirea operatorului de concatenare . (punct)
Acest operator adauga la sfarsitul sirului curent noul sir furnizat ca parametru.
Expresia $a .= 'Sir de test' este echivalenta cu : $a = $a . 'Sir de test'.


3. Functii

In afara de operatori, PHP include functii care executa operatii utile. Iata unele exemple de functii:

- In afara de acestea, PHP include multe alte functii. Consultati site-ul www.php.net.

Majoritatea functiilor necesita una sau mai multe valori de intrare, cunoscute sub numele de argumente. De exemplu, functia "sqrt" necesita un argument (aici este 'x') care specifica valoarea a carei radacina patrata trebuie calculata.

Unele functii, precum min() si max(), preiau un numar nedefinit de argumente. Alte functii nu necesita nici un fel de argumente. Pentru a putea folosi o functie in mod corespunzator, trebuie sa cunoasteti:

Iata un exemplu simplu care foloseste o functie pentru calculul lungimii laturilor unui patrat, daca este cunoscuta aria patratului:

Retineti modul in care argumentul functiei este inclus intre paranteze, precum si modul in care functia si argumentul sau sunt folosite intr-un mod asemanator cu o valoare literala sau o variabila.
Iata un exemplu care prezinta modul de utilizare a functiei "max", care preia mai multe argumente:

Rezultatul dat variabilei "$punctaj maxim" va fi determinat de functia "max", aceasta determinand valoarea cea mai mare a argumentelor din paranteza.
Observati ca fiecare argument este separat de vecinul sau printr-o virgula.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag se foloseste in <table> pentru a crea celula de tip "header"?
<thead> <th> <td>
<table><tr>
 <th>Title 1</th>
 <th>Title 2</th>
</tr></table>
Ce proprietate CSS seteaza distanta dintre randuri?
line-height word-spacing margin
.some_class {
 line-height: 150%;
}
Care functie deschide o noua fereastra.
alert() confirm() open()
document.getElementById("id_button").onclick = function(){
 window.open("http://coursesweb.net/");
}
Indicati functia PHP care returneaza un array cu numele fisierelor si directoarelor dintr-un director.
mkdir() scandir() readdir()
$ar_dir = scandir("dir_name");
var_export($ar_dir);
Care din urmatoarele forme a verbului "sleep" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
sleeping slept will sleep
He will sleep there.
- El va dormi acolo.
Care din urmatoarele forme a verbului "dormir" (a dormi) se foloseste pentru viitor?
dormido dormirá durmiendo
Él dormirá allí.
- El va dormi acolo.
Variabile si operatori

Last accessed pages

 1. Genul substantivelor 2 (6643)
 2. Verbe neregulate (4942)
 3. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (264294)
 4. Teste spaniola - Tests y ejercicios de Español - Gramática (26072)
 5. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (62028)

Popular pages this month

 1. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1282)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (918)
 3. Creare si editare pagini HTML (466)
 4. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (361)
 5. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (309)