(afirmativ)  si (conditional)
  (verbul dar)  de (prepozitie)
  (verbul saber)  se (reflexiv)
 él (pronomue)  el (articol)
  (pronoure)  tu  (posesiv)
  (planta)  te (reflexiv)

- Reguli de pronuntie.Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag afiseaza textul oblic?
<strong> <pre> <em>
<p>Cursuri, Jocuri, Anime: <em>www.MarPlo.net</em></p>
Care proprietate CSS defineste spatiul dintre continutul elementului si bordura lui?
margin padding position
h3 {
 padding: 2px 0.2em;
}
Clic pe metoda ce returneaza primul element indicat de selectorii specificati.
getElementsByName() querySelector() querySelectorAll()
// preia primul Div cu class="cls", si afiseaza continutul
var elm = document.querySelector("div.cls");
alert(elm.innerHTML);
Indicati variabila PHP ce contine datele din formular trimise cu method="post".
$_SESSION $_GET $_POST
if(isset($_POST["field"])) {
 echo $_POST["field"];
}
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) speak english".
I They We
We speak english.
- Noi vorbim engleza.
Indicati pronumele corespunzator celui din paranteza in propozitia: "(Noi) hablamos español".
Ellos Vosotros Nosotros
Nosotros hablamos español.
- Noi vorbim spaniola.
Accentul si Pronuntia

Last accessed pages

 1. Verbe care schimba baza: o:ue (661)
 2. Definire Variabile si Constante (1454)
 3. Titluri, Paragrafe, Un nou rand, Linie orizontala (13209)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (40892)
 5. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (34654)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (2668)
 2. Prezentul simplu si continuu - Present Tense Simple and Continuous (2339)
 3. Trecutul simplu si continuu - Past Tense Simple and Continuous (2229)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (2024)
 5. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (1582)