Adjectivele relative "cuyo" (si formele sale) se traduc in romana prin "al carui" (a carei, al caror, a carora). Observati ca are patru forme: singular si plural, masculin si feminin: cuyo, cuya, cuyos, cuyas.


Observati ca in spaniola adjectivul se acorda in gen si numar cu lucrul care reprezinta proprietatea, nu cu proprietarul:

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tip de <input> creaza un element cu data tip calendar?
type="text" type="date" type="button"
<input type="date" name="set_date" value="2012-10-15" />
Ce proprietate CSS adauga efect de umbre la text?
font-style color text-shadow
h2 {
 text-shadow: 2px 3px 3px #a0a1fe;
}
Clic pe functia care adauga elemente noi la sfarsitul unui array.
pop() shift() push()
var pags = ["lectii", "cursuri"];
pags.push("download", "tutoriale");
alert(pags[2]);      // download
Ce functie aranjeaza un array in ordine crescatoare, dupa chei, mentinand corelatia dintre chei si valori?
asort() ksort() sort()
$lang =[10=>"PHP", 20=>"JavaScript", "site"=>"coursesweb.net");
ksort($lang);
var_export($lang);   // array ("site"=>"coursesweb.net", 10=>"PHP", 20=>"JavaScript")
La adjectivul "big" (mare), care este forma de Comparativ (mai mare)?
biggest biger bigger
He is bigger than his sister.
- El este mai mare decat sora lui.
Care este Comparativul adjectivului "grande" (mare)?
menos grande más grande el más grande
Él es más grande que su hermana.
- El este mai mare decat sora lui.
Adjectivul relativ

Last accessed pages

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (117675)
 2. Por sau para: Exercitiu 1 (1409)
 3. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (46000)
 4. Verbe modale - SHALL, SHOULD, OUGHT TO, WILL, WOULD, USED TO, BE TO, DARE (19572)
 5. Trecut perfect si Trecutul perfect continuu - Past perfect and Continuous (34110)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (724)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (532)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (486)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (448)
 5. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (434)