conversie string to date pentru mysql

Discutii despre script-uri si coduri PHP-MySQL, precum si lucru cu XML in PHP.
andras
Mesaje: 430

conversie string to date pentru mysql

Salut,
Cum convertesc un string exemplu: 13/03/2016 la tip DATE care sa fie recunoscut de mysql? Am incercat mai multe variante dar nu transforma corect. Dar un string 13/01/1900 ? Multumesc.

MarPlo
Salut
Daca acea coloana e de tip DATE, se adauga un sir cu formatul: An-Luna-Zi sau An/Luna/Zi.
Daca e de tip DATETIME sau TIMESTAMP, se adauga cu formatul: An-Luna-Zi Ora:Minute:Secunde.
Pentru conversie poti sa foloseti in mysql functia STR_TO_DATE().
Exemplu pt. DATE:

Cod: Selectaţi tot

STR_TO_DATE('Luna/Zi/An', '%Y/%m/%d')
Exemplu pt. DATETIME sau TIMESTAMP:

Cod: Selectaţi tot

STR_TO_DATE('Luna/Zi/An', '%Y-%m-%d %h:%i:%s')
Pentru conversie in PHP poti sa foloseti acest exemplu:

Cod: Selectaţi tot

$data ='13/03/2016';  // Day/Month/Year
$data_ar = explode('/', $data);  //to separe pieces of day/month/year
$date_field = date('Y-m-d',strtotime($data_ar[1] .'/'. $data_ar[0] .'/'.$data_ar[2]));  //conert Day/Month/Year to Year-Month-Day
echo $date_field;  // 2016-03-13

$date_field = date('Y-m-d H:i:s',strtotime($data_ar[1] .'/'. $data_ar[0] .'/'.$data_ar[2]));
echo $date_field;  // 2016-03-13 00:00:00

//Then add $date_field in mysql 

Subiecte similare