Lectiile din acest curs JavaScript sunt gratuite si se adreseaza in special incepatorilor in web development si programare web.
Incep cu lucrurile de initiere si de baza ale programarii JavaScript, instructiuni si exemple simple, continuand cu elemente mai complexe, obiecte JavaScript, evenimente, functii, si altele.

Cuprins Lectii :

Pe site-ul CoursesWeb.net, la pagina: JavaScript Online Video Course and Tutorials gasiti exemple si lectii video pentru invatarea elementelor principale JavaScript.
- Acele tutoriale sunt de initiere pt. incepatori, in limba engleza.
Pe acelasi site, e o sectiune "Download" unde gasiti mai multe resurse: PDF e-books si cursuri video de JavaScript (inclusiv JQuery) pe care le puteti descarca (tot in engleza).
 

Sumar Lectii

1. Sintaxa JavaScript
      - In aceasta lectie invatati cum sa incepeti scrierea unui script cu JavaScript
      - Veti invata cum sa adauga scripturile intr-un document HTML
      - Regulile de sintaxa ale limbajului JavaScript

2. Notiuni de baza
      - In aceasta lectie veti invata notiunile de baza ale programari, necesare pentru a scrie un script.
      - Cum se declara si se folosesc variabilele

3. Operatori
      - Lectie despre operatorii din JavaScript
      - Operatorii aritmetici
      - Operatori de atribuire
      - Operatori de comparare
      - Operatori logici (booleeni)
      - Operatorul string
      - Operatorul typeof
      - Operatori pentru functii si structuri de date
      - Precedenta operatorilor

4. Instructiuni conditionale
      - In aceasta lectie veti invata instructiunile conditionale "if", "if ... else" si "switch"

5. Instructiuni ciclice (repetitive)
      - Aceasta lectie explica modul de lucru si folosire a instructiunilor: "for", "for ... in", "while", "do ... while"

6. Instructiuni complementare
      - In aceasta lectie veti invata instructiunile "break", "continue", "label (eticheta)" si "with"

7. Ferestre Alert, Prompt si Confirm
      - Fereastra Alert
      - Fereastra Prompt
      - Fereastra Confirm

8. Functii (part. 1)
      - In aceasta lectie veti invata modul de folosire a functiilor in JavaScript
      - Definirea functiilor
      - Apelarea functiilor

9. Functii (part. 2)
      - In aceasta lectie veti invata tratarea situatiilor cand functiile definite cu argumente, nu primesc argument la apelare sau primesc mai multe argumente deca nr. definit
      - Functii recursive

10. Obiecte JavaScript (part. 1)
      - In aceasta lectie veti invata despre o parte din obiectele utilizate in JS, proprietatile si metodele acestora
      - Obiectul String
      - Obiectul Array (tablouri)

11. Obiecte JavaScript (part. 2)
      - Lectia continua prezentarea obiectelor esentiale din JS
      - Obiectul Date
      - Obiectul Math
      - Obiectul Global

12. Ierarhia JavaScript
      - In aceasta lectie invatati despre ierarhia obiectelor in Java Script si modul de utilizare a acesteia
      - Obiectul Document

13. DOM- Modelul Documentului Obiect
      - In aceasta lectie invatati despre modelul, ordinea obiectelor JavaScript
      - Despre obiecte pe partea de client

14. Obiecte Navigator, History si Location
      - Obiectul Navigator (browser)
      - Obiectul History
      - Obiectul Location

15. Obiecte Mimetype Plughin, Anchor, Area, Applet, Layer si Link
      - Functii /Metode ale Obiectelor Mimetype Plughin, Anchor, Area, Applet, Layer si Link in JavaScript

16. Obiecte Button, Checkbox, FileUpload, Hidden, Password, Radio
      - Metode si functii ale Obiectelor: Button, Checkbox, FileUpload, Hidden, Password si Radio.

17. Obiecte Reset, Submit, Select, Text, Textarea si Option
      - In aceasta lectie se continua prezentarea celorlalte obiecte de formular: Reset, Submit, Select, Text, Textarea si Option

18. Evenimente JavaScript
      - In aceasta lectie sunt prezentate evenimentele Javascript: onClick, onFocus, onMouseOver, onSelect, ... si altele

19. Inregistrare Detectare Evenimente
      - Cum se inregistreaza "event handlers" pt. a detecta evenimente in JavaScript. Metoda traditionala si cea cu addEventListener().

20. Obiectul image (part. 1)
      - In aceasta lectie invatati sa lucrati cu "obiectul image", sa creati efecte cu ajutorul imaginilor, folosid JavaScript

21. Obiectul image (part. 2)
      - Preincarcarea imaginilor
      - Efecte mouse-over (sau rollover)

22. Obiectul form (part. 1)
      - Metode si proprietati ale obiectului form
      - Trimiterea formularelor spre server

23. Obiectul form (part. 2)
      - Utilizarea metodei focus si select
      - Validarea si verificarea datelor introduse in formular

24. Obiectul window (part. 1)
      - Metodele si proprietatile obiectului window
      - Crearea ferestrelor pop-up (metoda open)
      - Inchiderea ferestrelor (metoda close)

25. Obiectul window (part. 2)
      - Ferestre "on the fly" ("din mers")
      - Bara de stare (statusbar)
      - Utilizare setTimeout()

26. Ferestre Frame
      - Crearea cadrelor
      - Obiectul Frame
      - Frame-uri si JavaScript
      - Navigarea prin cadre

27. Cookie-uri (part. 1)
      - Fisiere cookie
      - Stocarea si regasirea valorilor unui cookie
      - Stabilirea valorilor unui cookie

28. Cookie-uri (part. 2)
      - Fisiere cookie cu acelasi nume
      - Stergerea unui cookie
      - Exemplu complet utilizare cookie

29. Lucrul cu getElementById
      - Invatati sa lucrati cu proprietatile cele mai des folosite cu getElementById
      - Exemple practice cu getElementById

30. Lucrul cu getElementsByTagName
      - Invatati sa aplicati efecte si proprietati mai multor tag-uri HTML utilizand functia getElementsByTagName()
      - Utilizarea metodei getElementsByTagName() impreuna cu getElementById() si getAttribute()
      - Preluarea tag-urilor si evenimentelor JS in memorie, la incarcarea paginii

31. querySelector si querySelectorAll
      - Selectare elemente HTML dupa selectori CSS, cu functiile querySelector() si querySelectorAll().

32. createElement si insertBefore
      - Utilizarea metodelor createElement() si insertBefore()
      - Adaugarea automata de casete text in formular

33. Creare scripturi avansate - Javascript si PHP
      - Tutorial despre utilizarea si combinarea scripturilor JavaScript cu PHP.

34. Creare si utilizare clase in JavaScript
      - In aceasta lectie puteti invata cum se creaza si se foloseste o clasa in JavaScript, cu proprietati si metode.

35. Inlantuire mai multe metode de obiect in JavaScript
      - Invatati cum sa accesati mai multe metode (functii) de obiect JS, inlantuite intr-o singura instructiune.

    - Manual, lectii online si tutoriale de initiere JavaScript - Curs realizat de MarPlo

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce tag adauga imagine in pagina web?
<div> <img> <span>
<img src="http://coursesweb.net/imgs/webcourses.gif" width="191" height="63" alt="Courses-Web" />
Care din aceste coduri CSS afiseaza textul inclinat?
font-style: italic; text-decoration: underline; font-weight: 500;
#id {
 font-style: italic;
}
Clic pe functia jQuery care ascunde animat un element HTML.
click() hide() show()
$(document).ready(function() {
 $(".a_class").click(function(){ $(this).hide("slow"); });
});
Clic pe functia definita corect in PHP.
fname function() {} function fname() {} function $fname() {};
function fname($a, $b) {
 echo $a * $b;
}
Indicati forma pentru Prezent Perfect Continuu a verbului "to walk" (a merge).
have walked have been walking be walking
I have been walking for 5 hours.
- Merg pe jos de 5 ore.
Indicati Trecutul Nedefinit pentru verbul "ser" (a fi) la forma Yo.
será sería fui
Yo fui entrenador.
- Am fost antrenor.
Curs si Tutoriale JavaScript

Last accessed pages

 1. Formate text (5768)
 2. Substantivul din limba engleza - The Noun (8412)
 3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (35041)
 4. Prezent perfect si Prezent perfect continuu - Present perfect and Continuous (14128)
 5. Verbe frazale din limba Engleza (4928)

Popular pages this month

 1. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (2587)
 2. Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale (2277)
 3. Cursuri si Tutoriale: Spaniola, Engleza, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2039)
 4. Creare si editare pagini HTML (1962)
 5. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1923)