insert date in sql din upload excel file

Discutii despre script-uri si coduri PHP-MySQL, precum si lucru cu XML in PHP.
sterica
Mesaje: 282

insert date in sql din upload excel file

Salutare,

Am urmatoarea structura a excelului (este o balanta contabila):

Cod: Selectaţi tot

  A     B     C     D     E     F
+------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| CONT | DESCRIERE | DEBITOR1 | CREDITOR1 | DEBITOR2 | CREDITOR2 |
+------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 401 | FURNIZOR1 |  456.00 |  120.00 | 3421.00 | 31124.00 |
| 401 | FURNIZOR2 |  126.00 |  450.00 | 3428.00 | 31124.00 |
| 401 | FURNIZOR3 |  876.00 |  190.00 | 3423.00 | 44444.00 |
| 401 | FURNIZOR4 |  346.00 |  1632.00 | 6544.00 | 31124.00 |
| 401 | FURNIZOR5 |  195.00 |  120.00 | 3421.00 | 76434.00 |
| 401 | FURNIZOR6 |  690.00 | 11323.00 | 2317.00 | 31124.00 |
| 401 | TOTAL1  |  234.00 |  560.00 | 3427.00 | 31124.00 |
+------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
si urmatoarea structura a tabelei sql:

Cod: Selectaţi tot

+----+------+-----------+----------+-----------+
| ID | CONT | DESCRIERE | DEB1   |  CRED2 |
+----+------+-----------+----------+-----------+
| 1 | 401 | FURNIZOR1 | 456.00 | 31124.00 |
| 2 | 401 | FURNIZOR3 | 876.00 | 44444.00 |
| 3 | 401 | FURNIZOR6 | 690.00 | 31124.00 |
+----+------+-----------+----------+-----------+
in tabela nu vreau sa introduc toti furnizorii, doar anumiti furnizori.
Alegerea fisierului vreau sa o fac cu:

Cod: Selectaţi tot

<input type="file" name="datafile" size="40">
De unde pot incepe sa fac acest lucru?

Multumesc!

MarPlo
Salut
Poti sa incepi cu raspunsul de la subiectul similar: "Transfer date din Excel in MySQL cu PHP" de la pagina: transfer-date-excel-mysql-php-t2216.htm
- Sau vezi ce gasesti pe internet la cautare: " insert excel data in mysql ".

sterica
Am reusit sa incarc valorile dintr-un fisier excel, multumesc mult de recomandare.
Codul este acesta:

Cod: Selectaţi tot

<?php 
 $connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "financiar"); 
 include ("PHPExcel/IOFactory.php"); 
 $html="<table border='1'>"; 
 $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load('401.xlsx'); 
 foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet)  
 { 
   $highestRow = $worksheet->getHighestRow(); 
   for ($row=1; $row<=$highestRow; $row++)
   { 
      $html.="<tr>"; 
      $furnizor = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(5, $row)->getValue()); 
      $rc_debitor = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(14, $row)->getValue());
      $sf_creditor = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(23, $row)->getValue()); 
      $sql = "INSERT INTO cont_401(FURNIZOR, RC_DEBITOR, SF_CREDITOR) VALUES ('".$furnizor."', '".$rc_debitor."', '".$sf_creditor."')"; 
      mysqli_query($connect, $sql); 
      $html.= '<td>'.$furnizor.'</td>'; 
      $html .= '<td>'.$rc_debitor.'</td>';
     $html .= '<td>'.$sf_creditor.'</td>';
      $html .= "</tr>"; 
   } 
 } 
 $html .= '</table>'; 
 echo $html; 
 echo '<br />Data Inserted'; 
 ?>
Insa cum pot aduce numele fisierului pe care doresc sa il incarc intr-o variabila. Am acest input de unde vreau sa incarc fisierle:

Cod: Selectaţi tot

<input type="file" name="datafile" size="40">
.

Multumesc!

MarPlo
Faci intai upload, cu un cod php in acelasi fisier si retii cale si numele unde e salvat, apoi se foloseste PHPExcel; cum e in acest cod:

Cod: Selectaţi tot

//Here add php code that uploads the excel file
$fxls ='dir_upload/'. $_FILES['datafile']['name']; //store path and file name

$connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "financiar"); 
include ("PHPExcel/IOFactory.php"); 
$html="<table border='1'>"; 
$objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($fxls);
//...

sterica
functioneaza, multumesc mult de ajutor!

Subiecte similare