strtotime cu sir "first day of last week" e incorect

Discutii despre script-uri si coduri PHP-MySQL, precum si lucru cu XML in PHP.
Marius
Mesaje: 60

strtotime cu sir "first day of last week" e incorect

Folosind acest cod in php:

Cod: Selectaţi tot

$from_date = date('Y-m-d 00:00:00', strtotime('first day of last week'));

echo $from_date;  // 2020-10-01 00:00:00
returneaza: "2020-10-01 00:00:00", dar rezultatul corect este "2020-10-25 00:00:00".
De ce returneaza prima zi din luna?

Cum pot obtine in php prima zi din ultima saptamana (si ultima zi din ultima saptamana)?

MarPlo
Ca sa obtii in php "prima zi din ultima saptamana", incearca strtotime() cu sirul: "last week last sunday".
Iar pentru "ultima zi din ultima saptamana", foloseste fraza: "last day of last week".

Cod: Selectaţi tot

$first_day = date('Y-m-d 00:00:00', strtotime('last week last sunday'));
$last_day = date('Y-m-d 00:00:00', strtotime('last day of last week'));

echo $first_day;  // 2020-10-25 00:00:00
echo $last_day;  // 2020-11-30 00:00:00