Mysql SELECT LEFT JOIN din alta baza de date cu PDO

Discutii despre script-uri si coduri PHP-MySQL, precum si lucru cu XML in PHP.
sterica
Mesaje: 278

Mysql SELECT LEFT JOIN din alta baza de date cu PDO

Salutare,

Vreau sa aduc intr-un SELECT doua tabele din doua baze de date. Am urmatoarele conexiuni la BD, nu stiu cat de corect le-am facut, dar orice modificare e bine venita.
bd_cnx.php:

Cod: Selectaţi tot

<?php
//BD_1
// Datele de conectare (adresa_server, baza_de_date, nume si parola)
$hostdb = 'localhost';
$namedb = BD_1';
$userdb = 'root';
$passdb = '';

// Afiseaza mesaj daca s-a reusit conectarea, altfel, retine eventuala eroare
try {
	$conn_BD_1 = new PDO("mysql:host=$hostdb; dbname=$namedb", $userdb, $passdb);
	// set the PDO error mode to exception
  $conn_BD_1->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
	//echo 'Connected to database';
	/* Instructiuni de lucru cu $conn_BD_1 */
}
catch(PDOException $e) {
	echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
?>

<?php
//BD_2

// Datele de conectare (adresa_server, baza_de_date, nume si parola)
$hostdb = 'localhost';
$namedb = 'BD_2';
$userdb = 'root';
$passdb = '';

// Afiseaza mesaj daca s-a reusit conectarea, altfel, retine eventuala eroare
try {
	$conn_BD_2 = new PDO("mysql:host=$hostdb; dbname=$namedb", $userdb, $passdb);
	// set the PDO error mode to exception
  $conn_BD_2->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
	//echo 'Connected to database';
	/* Instructiuni de lucru cu $conn_BD_2 */
}
catch(PDOException $e) {
	echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}

?>

get_val.php:

Cod: Selectaţi tot

include 'bd_cnx.php';
$sql = "SELECT 	users.NUME,
         	users.PRENUME,
         	ROUND(AVG (catalog.NOTA),1) AS MEDIE
     FROM catalog
    
     LEFT JOIN catalog
     ON catalog.ID = catalog.ID_CHESTIONAR
    
     LEFT JOIN users
     ON users.ID = catalog.ID_USERS

     WHERE ID_CHESTIONAR = 1

     GROUP BY catalog.ID_USERS
     ORDER BY MEDIE DESC";
     
// Executa interogarea si retine datele returnate
$stmt = $conn_BD_1->query($sql);

// Daca select-ul e facut cu succes ($stmt nu e false)
if($stmt !== false) {
 // Se parcurg si afiseaza datele selectate
 foreach($stmt as $row) {
  echo "$row['NUME']";
 }
}
else {
 echo "0 results";
}

$conn_BD_1 = null; // Inchidere conexiune
$conn_BD_2 = null; // Inchidere conexiune
tabela users face parte din BD_1, iar tabela catalog din BD_2.
Nu stiu cum sa fac aceasta variabila $stmt sa aduca valori din ambele baze de date.
Multumesc!

MarPlo
Salut
Daca ai access de conectare la ambele baze de date cu acelasi user si parola, poti prelua date din tabelul din a doua baza de date cu aceeasi conexiune facuta pentru prima baza de date. Doar sa specifici bazele de date in interogarea sql.
Uite un exemplu din care se poate intelege metoda:

Cod: Selectaţi tot

// Datele de conectare (adresa_server, baza_de_date, nume si parola)
$hostdb ='localhost';
$namedb ='db1';
$userdb ='root';
$passdb ='';

// Afiseaza mesaj daca s-a reusit conectarea, altfel, retine eventuala eroare
try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$hostdb; dbname=$namedb", $userdb, $passdb);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 //echo 'Connected to database';
}
catch(PDOException $e) {
 echo "Connection failed: ". $e->getMessage();
}

$sql ="SELECT t1.id, t1.name, t2.col_db2 FROM db1.table1 AS t1
 LEFT JOIN db2.table2 AS t2 ON t1.id = t2.id";
$stmt = $conn->query($sql);

// Daca select-ul e facut cu succes ($stmt nu e false)
if($stmt !== false) {
 // Se parcurg si afiseaza datele selectate
 foreach($stmt as $row) {
  echo $row['id'] .'--'. $row['name'] .'--'. $row['col_db2'] .'<br>';
 }
}
else {
 echo '0 results';
}

sterica
functioneaza, multumesc mult de ajutor!

Subiecte similare