Utilizare clasa pdo_mysqli in alte clase

Aici prezentati probleme, intrebari, sau orice subiecte legate de scripturi si tutoriale de pe site.
andras
Mesaje: 430

Utilizare clasa pdo_mysqli in alte clase

Salut,
Pentru MVC incerc sa parametrizez la maximum (nu stiu daca e bine), adica am definit intr-un fisier PHP (tabeleBD.php) o clasa Persoane in care valorile variabilelor coincid numele cimpurilor tabelei din BD - toate sint teste:

Cod: Selectaţi tot

<?php
class Persoane {
    public $vtabela = 'persoane';
    public $vcimpuri = 3;
    public $v1 = 'nume';
    public $v2 = 'prenume';
    public $v3 = 'virsta';        
}
?>
Cu acestea merg peste tot, in pagina (index.php) instantiez clasa Persoane si apelez fisierul de formulare (formulare.php) (si acolo elementele html au name tot aceste variabile), apoi la Submit merg mai departe in fisierul prelucrari.php si preiau variabilele $_POST (tot cu aceleasi nume), iar la sfirsit in clasa Model (model.php si acolo am parametrizat) imi rezulta sirul (de test):

Cod: Selectaţi tot

INSERT INTO persoane (nume, prenume, virsta) VALUES (11111111111111', '1111111', '111')
care NU se executa la

Cod: Selectaţi tot

$conn->sqlExec($sql)
desi functioneaza in phpmyadmin. Care sa fie cauza? Alta intrebare: este corecta modalitatea pe care vreau s-o folosesc de a parametriza totul? Avantajul ar fi ca folosesc o singura functie INSERT in toate tabelele. Transmiterea parametrilor de la o clasa la alta se face cu variabile incluse in array.

MarPlo
Salut
Nu pot sa spun daca e bine sau nu cum vrei sa construiesti sistemul MVC, depinde de obijnuinta si experienta care se imbunatateste treptat.
Eu retin intr-un array numele tabelelor, iar coloanele sunt specificate direct cu numele lor in $sql (nu le tin si in vreo variabila)

Ca sa folosesti clasa pdo_mysqli in alta clasa, poti sa faci acea clasa ca extindere din clasa pdo_mysqli:

Cod: Selectaţi tot

class model extends pdo_mysqli {
  //properties

  function __construct($conn_data) {
    parent::__construct($conn_data);  //include the parent __construct() instructions
  }

  //add categories, $frm = form data
  public function addCtg($frm){
    // take needed values for #sql, to pass as array 
    $val = ['name'=>$frm['name'], 'parent'=>$frm['parent']];

    $sql = "INSERT INTO category (name, parent) VALUES (:name, :parent)";

    //return response of sqlExec() for insert data
    return $conn->sqlExec($sql, $val);
  }
} 
Sau definesti in acea clasa o proprietate care sa contina obiectul clasei mysqli_pdo.

Cam asa am la CMS:
- Fisier common.php, cu date conectare mysql, start sesiune, constante si array-ul cu tabele. Il includ in toate fisierele php

Cod: Selectaţi tot

// For connecting to MySQL database (MySQL server, user, password, database name)
$mysql['host'] = 'localhost';
$mysql['user'] = 'root';
$mysql['pass'] = '';
$mysql['bdname'] = 'cms';

// start session (if isn't started)
if(!isset($_SESSION)) {
  $sn = session_name();
  if(isset($_COOKIE[$sn])) $sessid = $_COOKIE[$sn];
  else if(isset($_GET[$sn])) $sessid = $_GET[$sn];

  if(!isset($sessid) || preg_match('/^[a-z0-9,\-]{22,40}$/i', $sessid)) session_start();
  else {
    session_id(uniqid());
    session_start();
    session_regenerate_id();
  }
}

// Constants
$set_base_dir = dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
if(strlen($set_base_dir) ==1) $set_base_dir = '';
define('TIME', time());
define('BASE_DIR', $set_base_dir);
define('BASE_SITE', $protocol . $_SERVER['SERVER_NAME'] . BASE_DIR);
define('DIR_PHP', 'phpfiles/');
//etc..

define('TB_PREFIX', 'mp_');     // prefix of the tables in database
// tables for site data in mysql
$tables = [
  'category'=> TB_PREFIX .'ctg',
  'pages'=> TB_PREFIX .'pages'
]; 
Clasa model primeste 2 parametri, obiectul clasei pdo_mysqli si $tables.

Cod: Selectaţi tot

class model {
  protected $obsql = false; // stores the object with connection to mysql
  public $tables = [];  // tables for site pages data in mysql

  // receives the object with connection to MySQL (from mysqli_pdo class), and tables
  function __construct($obsql, $tables) {
    if(is_object($obsql)) $this->obsql = $obsql;
    $this->tables = $tables;
  }

  //add categories, $frm = form data
  public function addCtg($frm){
    // take needed values for #sql, to pass as array 
    $val = ['name'=>$frm['name'], 'parent'=>$frm['parent']];

    $sql = "INSERT INTO ". $this->tables['category'] ." (name, parent) VALUES (:name, :parent)";

    //return response of sqlExec() for insert data
    return $this->obsql->sqlExec($sql, $val);
  }
] 
Si o folosesc asa:

Cod: Selectaţi tot

include 'common.php';
include 'pdo_mysqli.php';
include 'model.php';

$obsql = new mysqli_pdo($mysql);
$modl = new model($obsql, $tables);
$modl->addCtg($_POST); 

Subiecte similare